Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Сауда-саттық туралы деректерді қарау
Деректерді жүктеу...
Акциялар
Сауда-саттықтар: №107061 Сауда-саттықтары түрі:Электрондық тендер Бастапқы бағасы:6 643 907 000,00 Кепілдік жарна:75 750 000,00 Сауда-саттықтар мәртебесі:Сауда-саттықтар басталуына дейін жойылды Сауда-саттықтардың басталуы:29.01.2019 10:00
Тендерлік (конкурстық) шарттар
«Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ-ның қызмет бейінін 10 (он) жыл бойы сақтау / Сохранение профиля деятельности АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» в течение 10 (десяти) лет
Жеке тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген! электрондық көшірмелері
Иностранные физические лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки.
1) Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 26-тармағының талаптарына және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы №67 қаулысымен бекітілген Банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру, оны кері қайтарып алу қағидаларын және көрсетілген келісімді алу үшін табыс етілетін құжаттарға қойылатын талаптарға сәйкес сақтандыру холдингі (ірі қатысушы) мәртебесін иеленуге уәкілетті органның алдын ала жазбаша келісімін алу / Получение предварительного письменного согласия уполномоченного органа на приобретение статуса страхового холдинга (крупного участника) в соответствии с требованиями статьи 26 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» и Правилами выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем и требования к документам, представляемым для получения указанного согласия, утвержденными Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года №67.
2) «Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» акцияларының мемлекеттік пакетінің меншік құқығының сатып алушыға өту күніне дейін 2018 жылдың және 2019 жылдың (жылдық қаржылық есептілік бекітілгеннен кейін) нәтижесі бойынша таза табыстың 50% (елу пайызынан) кем емес дивидендттерді сатушыға кезеңге пара-пар төлеуге келісім / согласие на выплату дивидендов не менее 50 % (пятидесяти процентов) от чистой прибыли в пользу продавца за 2018 год и по итогам 2019 года (после утверждения годовой финансовой отчетности) пропорционально периоду до даты перехода права собственности государственного пакета акций АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» к покупателю
Заңды тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Иностранные юридические лица представляют нотариально заверенные копии учредительных документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки.
1) Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 26-тармағының талаптарына және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы №67 қаулысымен бекітілген Банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру, оны кері қайтарып алу қағидаларын және көрсетілген келісімді алу үшін табыс етілетін құжаттарға қойылатын талаптарға сәйкес сақтандыру холдингі (ірі қатысушы) мәртебесін иеленуге уәкілетті органның алдын ала жазбаша келісімін алу / Получение предварительного письменного согласия уполномоченного органа на приобретение статуса страхового холдинга (крупного участника) в соответствии с требованиями статьи 26 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» и Правилами выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем и требования к документам, представляемым для получения указанного согласия, утвержденными Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года №67.
2) «Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» акцияларының мемлекеттік пакетінің меншік құқығының сатып алушыға өту күніне дейін 2018 жылдың және 2019 жылдың (жылдық қаржылық есептілік бекітілгеннен кейін) нәтижесі бойынша таза табыстың 50% (елу пайызынан) кем емес дивидендттерді сатушыға кезеңге пара-пар төлеуге келісім / согласие на выплату дивидендов не менее 50 % (пятидесяти процентов) от чистой прибыли в пользу продавца за 2018 год и по итогам 2019 года (после утверждения годовой финансовой отчетности) пропорционально периоду до даты перехода права собственности государственного пакета акций АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» к покупателю
Сату объектісі
Акциялар (АҚ); Акциялар;
Сату объектісі: "МЕМЛЕКЕТТІК АННУИТЕТТІК КОМПАНИЯ" ӨМІРДІ САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ; БСН: 050640002859; Акциялардың түрі: Простая акция; Орналастырылған акциялардың саны, дана: 3560298; Сатылатын акциялар, дана: 3560298,00; Орналастырылған акциялардың % сатылатын акциялар: 100,00; Қызметкерлердің орташа жылдық саны, адам: 141; Мекен-жайы: Астана Қ.Ә.; Алматы а.ә.; ул.Иманова, д.11;Телефон: (7172) 91-63-33 (1091), 91-63-33 (1092); Бағалаушы: ТОО "Kazakhstan Business Service Company"; Бағалау құны, тг: 6 643 907 000,00; Бағалау күні: 31.08.2018;
Баланс /теңгерім/ұстаушы
"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЕҢБЕК ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ МИНИСТРЛІГІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; БСН: 170340001339; Мекен-жайы: Астана Қ.Ә.; Есіл а.ә.; пр.Мангилик ел, д.8, подъезд 6; Телефондар : (7172) 74-28-54, 74-35-84, 74-33-64;
Сатушы
"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК МҮЛІК ЖӘНЕ ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ КОМИТЕТІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; ЖСН/БСН: 980240000950; Мекен-жайы: 010000;Нұр-Сұлтан ж. а.;Сарыарқа а.ә.;пр.Победы, д.11;
Анықтама телефондары: (7172) 71-77-08, 71-72-30;
кепілдік жарнаны аудару үшін қажетті банк деректемелері /реквизиттері/
Төлемді алушы (қаз.): АҚПАРАТТЫҚ-ЕСЕПТЕУ ОРТАЛЫҒЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ; БСН: 050540004455.
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да есеп шоты (IBAN/ИИК): KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX;
ТТК: 171; Кбе: 16.
Жариялау
Сату туралы хабарлама жарияланды: мемлекеттік тілде - Жалпыұлттық Республикалық "Егемен Қазақстан" газеті 08.10.2018 күнгі № 191; орыс тілінде - Общенациональная ежедневная газета "Казахстанская правда" 08.10.2018 күні № 191; мемлекеттік тілде - Жалпыұлттық Республикалық "Егемен Қазақстан" газеті 10.10.2018 күнгі № 193; орыс тілінде - Общенациональная ежедневная газета "Казахстанская правда" 10.10.2018 күні № 193; мемлекеттік тілде - Жалпыұлттық Республикалық "Егемен Қазақстан" газеті 24.12.2018 күнгі № 244; орыс тілінде - Общенациональная ежедневная газета "Казахстанская правда" 24.12.2018 күні № 244; мемлекеттік тілде - Жалпыұлттық Республикалық "Егемен Қазақстан" газеті 23.01.2019 күнгі № 14; орыс тілінде - Общенациональная ежедневная газета "Казахстанская правда" 23.01.2019 күні № 14; Мемлекеттік реестр порталында - 09.10.2018;толығырақ
Ескертпе
Дополнительные требования к участникам:
1) Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 26-тармағының талаптарына және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы №67 қаулысымен бекітілген Банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру, оны кері қайтарып алу қағидаларын және көрсетілген келісімді алу үшін табыс етілетін құжаттарға қойылатын талаптарға сәйкес сақтандыру холдингі (ірі қатысушы) мәртебесін иеленуге уәкілетті органның алдын ала жазбаша келісімін алу / Получение предварительного письменного согласия уполномоченного органа на приобретение статуса страхового холдинга (крупного участника) в соответствии с требованиями статьи 26 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» и Правилами выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем и требования к документам, представляемым для получения указанного согласия, утвержденными Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года №67;
2) «Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» акцияларының мемлекеттік пакетінің меншік құқығының сатып алушыға өту күніне дейін 2018 жылдың және 2019 жылдың (жылдық қаржылық есептілік бекітілгеннен кейін) нәтижесі бойынша таза табыстың 50% (елу пайызынан) кем емес дивидендттерді сатушыға кезеңге пара-пар төлеуге келісім / согласие на выплату дивидендов не менее 50 % (пятидесяти процентов) от чистой прибыли в пользу продавца за 2018 год и по итогам 2019 года (после утверждения годовой финансовой отчетности) пропорционально периоду до даты перехода права собственности государственного пакета акций АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» к покупателю
Эл. құжаттар
Приложение к отчетуПриложение к Отчету 2017–1-13-30.pdf79,16 МБ
Актуарная оценка страховых резервовАктуарная оценка ГАК-2.pdf763,62 КБ
Отчет об оценкеОтчет 2018-630АС (2).pdf7,97 МБ
Приложение к отчетуприложение к №2018-630АС.PDF8,98 МБ
Резюме к отчетуИсполнительное резюме.PDF1,18 МБ
Форма согласияприложение.docx12,71 КБ
Финансовые показателифин_показатели.xls25,39 КБ
Өткізу ережелері
Электрондық тендер (01.01.2016 бастап қолданылады) – қатысушылар тізілімнің арнайы бөлінген веб-бетінде жабық электрондық конвертке жүктелетін өзінің баға ұсыныстарын мәлімдейтін сауда-саттық нысаны.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ шотына сауда-саттық басталуынан екі сағат бұрын кепілдік жарнаның түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдамауына негіз болып табылады. .
Generated in 298ms