Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Сауда-саттық туралы деректерді қарау
Деректерді жүктеу...
АҚ акциялары
Сауда-саттықтар: №143541 Сауда-саттықтары түрі:Конкурс Бастапқы бағасы:2 965 315 120,00 Кепілдік жарна:75 750 000,00 Сауда-саттықтар мәртебесі:Өтпеді (Сауда-саттықтар басталу уақытында тізілім веб порталымен (конкурс) тендерге қатысушылары өтінімідерінің екіден кем болуы) Сауда-саттықтардың басталуы:25.12.2019 11:00
Тендерлік (конкурстық) шарттар
1)сатып алушыға меншік құқығы өткеннен кейін 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде «Семей машина жасау зауыты» АҚ қызметінің (мамандануының) бейінін сақтау / сохранение профиля деятельности (специализации) АО «Семипалатинский машиностроительный завод» в течение 30 (тридцать) календарных дней после перехода права собственности покупателю;
2)мәміле жасауға шектеу (қайта сату, кепіл, басқаруға беру және басқалар) және (немесе) Активке қатысты белгілі бір іс-әрекеттерге тыйым салу сатып алушыға меншік құқығы өткеннен кейін 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде / ограничение на совершение сделок (перепродажа, залог, передача в управление и другие) и (или) запрещение определенных действий в отношении Актива в течение 30 (тридцать) календарных дней после перехода права собственности покупателю;
3)меншік құқығы сатып алушыға өткеннен кейін 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын «Семей машина жасау зауыты» АҚ қызметкерлерінің штат санының кемінде үштен екісінің сақталуын қамтамасыз ету / обеспечение сохранения не менее двух третей от штатной численности работников АО «Семипалатинский машиностроительный завод», являющихся гражданами Республики Казахстан в течение 30 (тридцать) календарных дней после перехода права собственности покупателю;
4)«Семей машина жасау зауыты» АҚ Компания алдындағы меншік құқығы сатып алушыға ауысқанға дейін төменде көрсетілген шарттар бойынша дивидендтерді, басқару қызметтерін, есептелген пайыздарды, айыппұлдарды, өсімпұлдарды және негізгі борышты төлеу бойынша кредиторлық берешегін өтеу: Уақытша қаржылық көмек шарты 2008 жылғы 21 қаңтардағы № КЕ / 1Fin, 2013 жылғы 04 маусымдағы № FIN/11 несие шарты, 2014 жылғы 17 наурыздағы № FIN/4 несие шарты, 2014 жылғы 03 қыркүйектегі № FIN/16 несие шарты / погашение кредиторской задолженности АО «Семипалатинский машиностроительный завод» перед Компанией по выплате дивидендов, управленческих услуг, начисленных процентов, штрафов, пени и основного долга по нижеуказанным договорам до перехода права собственности покупателю: Договор временной финансовой помощи от 21 января 2008 года №КЕ/1Fin, Кредитный договор от 04 июня 2013 года № FIN/11, Кредитный договор от 17 марта 2014 года № FIN/4, Кредитный договор от 03 сентября 2014 года № FIN/16.
Жеке тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген! электрондық көшірмелері
Спецификация конкурсного предложения
Иностранные физические лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки.
Заңды тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Спецификация конкурсного предложения
Иностранные юридические лица представляют нотариально заверенные копии учредительных документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки.
Сату объектісі
Акциялар (АҚ); АҚ акциялары;
Аталуы (орыс): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕМИПАЛАТИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"; БСН: 931240000280; Акциялардың түрі: Қарапайым акция; Орналастырылған акциялардың саны, дана: 2147099; Сатылатын акциялар, дана: 1610324; Орналастырылған акциялардың % сатылатын акциялар: 75,0000; Қызметкерлердің орташа жылдық саны, адам: 137; Мекен-жайы: Шығыс Қазақстан облысы; Семей Қ.Ә.; ул.Глинки, д.73Г; Телефон: (7222) 35-15-28, 35-42-65, 33-44-90, 36-00-47; Бағалаушы: ТОО «Kazakhstan Business Service Company»; Бағалау құны, теңге: 2 965 315 120,00; Бағалау күні: 30.06.2019;
Баланс /теңгерім/ұстаушы
"ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ" ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ (KAZAKHSTAN ENGINEERING)" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ; БСН/ЖСН: 030440000693; Мекен-жайы: Нұр-Сұлтан ж. а.; Есіл а.ә.; ул.Кунаева, д.10; Телефондар : (7172) 69-55-99;
Сатушы
Акционерное общество "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" (Kazakhstan Engineering); ЖСН/БСН: 030440000693; Мекен-жайы: Нұр-Сұлтан ж. а.;Есіл а.ә.;ул.Кунаева, д.10;
Анықтама телефондары: (7172) 695-599 (вн.1003);
кепілдік жарнаны аудару үшін қажетті банк деректемелері /реквизиттері/
Төлемді алушы (қаз.): АҚ "Ақпараттық-есептеу орталығы"; БСН: 050540004455.
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да есеп шоты (IBAN/ИИК): KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX;
ТТК: 171; Кбе: 16.
Жариялау
Сату туралы хабарлама жарияланды: мемлекеттік тілде - Республикалық қоғамдық-саяси газет «Айқын» 06.12.2019 күнгі № №187(3652); орыс тілінде - Республиканская ежедневная газета «Литер» 06.12.2019 күні № №187(3655); Мемлекеттік реестр порталында - 05.12.2019;подробнее
Ескертпе
Эл. құжаттар
Свидетельство о выпуске ценных бумаг ао "смз"свидетельство о выпуске ценных бумаг АО СМЗ.pdf635,85 КБ
Свидетельство о гос. перерегистрации ао "смз"свидетельство о гос. перерегистрации АО СМЗ.pdf154,93 КБ
Гос. лицензии ао "смз"Гос. лицензии АО СМЗ.pdf485,18 КБ
Отчет об оценке акций ао "смз"Отчет об оценке АО СМЗ копия с оригинала.pdf10,16 МБ
Приложение к отчету об оценке акций ао "смз"приложение к отчету об оценке АО СМЗ.pdf6,13 МБ
Фо по состоянию на 30.06.2019ФО на 30.06.2019 final.pdf2,13 МБ
Фо за 9 месяцев 2019Ф1,Ф2,Ф3,Ф4 за 9 мес2019г.pdf2,05 МБ
Аудиторский отчет за 2018 годСМЗ Аудиторский отчет 2018год.pdf34,26 МБ
Устав ао "смз"АО СМЗ Устав.pdf42,26 МБ
Финансовые показателифин_показатели.xls25,45 КБ
Өткізу ережелері
Конкурс - конкурстың талаптарына сай келетін қатысушыларға сауда-саттықтың ағылшын әдісі бойынша аукционда өзінің баға ұсынысын жоғарылатуға мүмкіндік берілетін, ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің және өзге ұлттық басқарушы холдингтермен бақыланатын заңды тұлғалардың мүлігін Тізілімнің веб-порталында сату бойынша сауда-саттық.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ шотына сауда-саттық басталуынан екі сағат бұрын кепілдік жарнаның түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдамауына негіз болып табылады. .
Generated in 342ms