Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Сауда-саттық туралы деректерді қарау
Деректерді жүктеу...
Акциялар
Сауда-саттықтар: №25932 Сауда-саттықтары түрі:Коммерциялық тендер (01.01.2016ж. дейін) Бастапқы бағасы:1 458 000 000,00 Кепілдік жарна:59 460 000,00 Сауда-саттықтар мәртебесі:Өтті Сауда-саттықтардың басталуы:22.12.2015 10:00 Сатылу бағасы:1 621 000 888,00 Қосымша ақпарат:Сауда-саттықтың жалғыз қатысушысына сатуға болады
Тендерлік (конкурстық) шарттар
1) негізгі қызмет бейінін, оның ішінде қосымша кәсіби және жоғарғы оқу орнынан кейінгі медициналық және фармацевтикалық білім беру саласында негізгі қызмет бейінін 5 (бес) жыл бойы сақтау/сохранение основного профиля деятельности, в том числе в области дополнительного профессионального и послевузовского медицинского и фармацевтического образования, в течение 5 (пяти) лет
2) 5 (бес) жыл ішінде акцияларға және жылжымайтын мүлік объектілеріне қатысты мәмілелерді (қайта сату, кепілге қою, басқаруға беру және т.б.) тек мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның жазбаша келісімі бойынша ғана жасау/совершение сделок (перепродажа, залог, передача в управление и др.) в отношении акций и объектов недвижимого имущества, только с письменного согласия уполномоченного органа по управлению государственным имуществом, в течение 5 (пяти) лет.
3) 3 (ұш) жыл мерзімге бөліп-бөліп төлеуге болады. Бұл ретте сату бағасынан кемінде 15 % (он бес пайыз) мөлшеріндегі бастапқы жарна сатып алу-сату шартына қол қойған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде енгізілуі тиіс. Қалған сома Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми қаржыландыру мөлшерін негізге ала отырып пайыздарды есептеумен тоқсан сайын бірдей үлестермен енгізіледі/Возможна оплата в рассрочку сроком на 3 (три) года. При этом первоначальный взнос в размере не менее 15 % (пятнадцати процентов) от цены продажи должен быть внесен в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи. Оставшаяся сумма вносится ежеквартально равными долями с начислением процентов исходя из официальной ставки рефинансирования Национального банка Республики Казахстан.
Жеке тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген! электрондық көшірмелері
Иностранные физические лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки.
Заңды тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Иностранные юридические лица представляют нотариально заверенные копии учредительных документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки.
Сату объектісі
Акциялар (АҚ); Акциялар;
Сату объектісі: "ҚАЗАҚ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҮЗДІКСІЗ БІЛІМ БЕРУ УНИВЕРСИТЕТІ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ; БСН: 990240008462; Вид акций: Простая акция; Количество размещенных акций, шт.: 1965872; Продаваемые акции, шт.: 1965872,00; Продаваемые акции, % от размещенных: 100,00; Среднегодовая численность работников, чел.: 562; Мекен-жайы: Алматы Қ.Ә.; Бостандық а.ә.; ул.Манаса, 34;Телефон: (727) 349-44-88; Оценщик: ТОО "Фирма "Вита"; Оценочная стоимость, тг: 2 212 872 000,00; Дата оценки: 17.11.2014;
Баланс /теңгерім/ұстаушы
"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; БСН: 141040011263; Мекен-жайы: Астана Қ.Ә.; Есіл а.ә.; ул.Орынбор, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды; Телефондар : (7172) 74-28-51;
Сатушы
"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК МҮЛІК ЖӘНЕ ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ КОМИТЕТІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; ЖСН/БСН: 980240000950; Мекен-жайы: 010000;Нұр-Сұлтан ж. а.;Сарыарқа а.ә.;пр.Победы, д.11;
Анықтама телефондары: (7172) 71-77-08, 71-72-30;
кепілдік жарнаны аудару үшін қажетті банк деректемелері /реквизиттері/
Есеп шоты (IBAN/ИИК): KZ529261501102032004;
БСК: KZKOKZKX;
Банктің атауы: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК";
ТТК: 171;
Бек: 16;
Получатель платежа (каз.): "АҚПАРАТТЫҚ-ЕСЕПТЕУ ОРТАЛЫҒЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ; БСН: 050540004455;
Жариялау
Сату туралы хабарлама жарияланды: мемлекеттік тілде - Жалпыұлттық Республикалық "Егемен Қазақстан" газеті 17.11.2015 күнгі № 220 (28698); орыс тілінде - Общенациональная ежедневная газета "Казахстанская правда" 17.11.2015 күні № 220 (28096); Мемлекеттік реестр порталында - 17.11.2015;толығырақ
Ескертпе
Эл. құжаттар
Отчет казмуноотчет казмуно пдф рус.pdf35,65 МБ
Резюмерезюме казмуно.pdf3,77 МБ
Финансовые показателифин_показатели.xls25,43 КБ
Өткізу ережелері
Коммерциялық тендер (01.01.2016 бастап қолданылмайды) - стратегиялық объектілерді, мүліктік кешен ретіндегі кәсіпорындарды, АҚ акцияларын, ЖШС жарғылық капиталындағы қатысу үлесін, тарихи-мәдени мұра объектілерін сату бойынша сауда-саттық нысаны, онда қатысушылар өз ұсыныстарын жабық конвертте мәлімдейді
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ шотына сауда-саттық басталуынан екі сағат бұрын кепілдік жарнаның түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдамауына негіз болып табылады. .
Generated in 610ms