Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Сауда-саттықтар регламенті (реттемесі)
Деректерді жүктеу...

2014 жылдың 23 мамырындағы

«Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ-ның

директорлар Кеңесі шешімімен бекітілген

(№66 Хаттамасы)

 

 

Мемлекеттік мүлік тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтарды өткізу Реттемесі /регламент/

(31.01.2024ж дейін өзгерістер мен толықтырулар енгізгенге дейінгі басылым)

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2017 жылдың 6 наурыздағы шешімімен бекітілген (№87 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, Сөз басы жаңа басылымда мазмұндалды.

Осы Мүлікті мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында сату бойынша электрондық сауда-саттықтарды өткізу реттемесі (бұдан әрі - Реттеме), Қазақстан Республикасының заңнамасына, «Ақпараттық-есептеу орталығы» акционерлік қоғамның Жарғысына сәйкес әзірленді және жеке, заңды тұлғалардың мүлкін аукцион, тендер, астық қолхатын сату бойынша тендер, жабық тендер мен конкурс нысанында сату тәртібін анықтайды.

1. Жалпы ережелер

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 13 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№77 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 1 тармақтың 4), 7), 8) 9), 15), 21), 22) тармақшалары жаңа басылымда мазмұндалды.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2017 жылдың 6 наурыздағы шешімімен бекітілген (№87 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 1 тармағының 6), 15) тармақшалары жаңа басылымда мазмұндалды.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2021 жылдың 27 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№116 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 1 тармақтың 5), 8), 9), 11), 12), 13), 15) және 20) тармақшалары келесі редакцияда мазмұндалды.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2021 жылдың 27 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№116 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 1 тармақ 12-1), 13-1) және 16-1) тармақшаларымен толықтырылып келесі редакцияда мазмұндалды.

1. Осы Реттемеде Қазақстан Республикасының заңдылығында қолданылатын келесі негізгі ұғымдар қолданылады, сондай ақ, осы Реттемеде келесі анықтамалар, қысқартулар көрсетіледі:

1) электрондық аукцион (бұдан әрі-аукцион) – тізілімінің веб-порталында өткізілетін қатысушылар өздерінің ұсыныстарын жария түрде мәлімдейтін сауда-саттық нысаны;

2) аукцион залы – аукционды өткізу үшін қажетті ақпаратты енгізу, сақтау және өңдеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін тізілім веб-порталының бөлімі;

3) аукцион нөмірі – қатысушыға электрондық цифрлық қолтаңбасы болған кезде аукционға қатысу үшін берілетін нөмір;

4) бағаның арттырылуына байланысты сауда-саттықтардың әдісі – бастапқы баға алдын-ала жарияланған қадаммен артып отыратын әдіс;

5) мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталы (бұдан әрі - тізілім веб-порталы) - сатушылардың электрондық деректер қорына және олармен өткізілетін мемлекеттік меншік, квазимемлекеттік сектор мен мемлекеттік емес мүлік объектілеріне (бұдан әрі - деректер қоры) қол жеткізудің бірыңғай нүктесін ұсынатын интернет-ресурс;

6) кепілдік жарна – сауда-саттыққа қатысу үшін жекешелендіру объектісінің алғашқы бағасының 15 %-ы мөлшерінде (АҚҰМЭТ бекітілген, астық қолхатын сату бойынша бірінші бағасынан) жеке немесе мемлекеттік емес заңды тұлға енгізетін, бірақ 30 000 еселенген айлық есептік көрсеткіштен аспайтын ақша сомасы;

7) бағаның төмендетілуіне байланысты сауда-саттықтар әдісі – бастапқы баға жарияланған қадаммен төмендетілетін әдіс;

8) электрондық конкурс (бұдан әрі - конкурс) - мүлікті сату бойынша сауда-саттық, сондай-ақ проблемалы объектілерді салу мен жаңа тұрғын үй кешені құрылысын аяқтау үшін тізілімнің веб-порталында жеке инвесторды іріктеу бойынша рәсімі, бұл ретте конкурс шарттарына сәйкес келетін қатысушыларға бағасын арттыру аукционында өз баға ұсыныстарын арттыруға мүмкіндік беріледі;

9) конкурстық өтінім - сауда-саттық туралы хабарламасы мен сатушының өзге де құжаттарына сәйкес жасалған, комиссия конкурсқа қатысушыларды бағасын көтеру аукционына жіберу туралы шешімін қабылдауы үшін сату объектісін сатып алу не жеке инвесторды іріктеу шарттарының кешенді сипаттамалуын қамтитын конкурсқа қатысу үшін өтінімнің құрамында қатысушымен ұсынылатын ұсыныс;

10) алғашқы баға- тәуелсіз бағалаушының бағалау туралы есебін ескере отырып,сатушы белгілейтін баға;

11) бастапқы баға - тәуелсіз бағалаушының бағалау туралы есебін есепке ала отырып сатушы белгілейтін баға немесе жеке инвесторды іріктеу кезінде уәкілетті ұйым белгілейтін баға;

12) сатушы (мүлікті иеліктен шығаруды жүргізуші тұлға) – ұйымдастырушымен жасалған сауда-саттықты тізілім веб-порталында өткізу бойынша электрондық қызметтерін көрсету туралы шартта белгіленген тәртіппен тіркелген жеке немесе заңды тұлға (сатылу объектісінің меншік иесі және/немесе ол уәкілеттік берген тұлға), уәкілетті ұйым;

12-1) уәкілетті ұйым - жергілікті атқарушы орган жауапкершілігі шектеулі серіктестік нысанында құрған заңды тұлға, оның негізгі функциялары тартылған қаражат және заңнамада тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен тұрғын үй құрылысының проблемалы объектілерін немесе құрылысы жоспарланған тұрғын үй құрылысы объектісін салуды аяқтау, құрылыстың барысын үйлестіру және бақылау болып табылады;

13) сатылу объектісі - сатушы сауда-саттыққа шығарған мүлік немесе құрылыс жобасы;

13-1) құрылыс жобасы (бұдан әрі - жоба) - проблемалы объектінің немесе құрылысы жоспарланған тұрғын үй құрылысы объектісінің салынуын аяқтауды қамтамасыз ету бойынша іс-шаралар кешені;

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2017 жылдың 25 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№85 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 1 тармақтың 14) бөлігі жаңа басылымда мазмұндалды.

14) ұйымдастырушы – астық қолхаттарын тіркеушісі; тізілім веб-порталында сатушымен электрондық қызметтерді көрсету бойынша сауда-сатықтарды өткізу туралы шартын жасақан «Ақпараттық-есептеу орталығы» акционерлік қоғамы;

15) жеңімпаз - сатылу объектісі үшін ең жоғары бағаны ұсынған және сауда-саттық қорытындылары туралы хаттамаға қол қойған аукционға қатысушы; тендерлік шарттармен келіскен және сауда-саттық қорытындылары туралы хаттамаға қол қойған тендерге (жабық тендерге) қатысушы; бағасын арттыру аукционында сатылу объектісі үшін ең жоғары бағаны ұсынған және сауда-саттық қорытындылары туралы хаттамаға қол қойған конкурс шарттарына сәйкес келетін қатысушы, бірінші электрондық өтінімді берген және сауда-саттық қорытындылары туралы хаттамаға қол қойған астық қолхатын сату бойынша тендерге қатысушы, бағасын арттыру аукционында жоба үшін ең жоғары баға ұсынған және сауда-саттық қорытындылары туралы хаттамаға қол қойған, проблемалы объектілерді салу мен жаңа тұрғын үй кешені құрылысын аяқтау үшін жеке инвесторды іріктеу кезінде конкурс шарттарына сәйкес келетін қатысушы;

16) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзы (бұдан әрі - ЭҮТШ) – екінші денгейдегі банктердің, банктік операцияларының бөлек турлерімен айналысатын ұйымдардың және «электрондық үкіметтінің» заңды және жеке тұлғалардың төлемдерін жүргізген кезіндегі ақпараттық жүйелердің қатынастарын қамтитын автоматтандырылған ақпараттық жүйе;

16-1) жеке инвестор - проблемалы объектілердің құрылысын аяқтауға немесе жаңа тұрғын үй кешендерін салуға қаражатты инвестициялау мақсаты бар, уәкілетті ұйыммен бірлескен қызмет туралы шарттың тарапы болатын жеке кәсіпкер, заңды тұлға немесе консорциум;

Нұсқама.«Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2019 жылдың 10 сәуірдегі шешімімен бекітілген (№103 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Регламентіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 1-тармақтың 17) тармақшасы алынып тасталсын.

18) бастапқы баға – әрбір сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары басталатын баға;

19) Сауда-саттықтар – мүлікті сатудың түрі;

20) сауда-саттық - мүлікті сату түрі/жеке инвесторды іріктеу рәсімі;

21) жабық тендер – қатысушылардың шектеулі тобы қатысатын тендер;

22) тендер – арнайы бөлінген тізілімнің веб-парақшасында жабық электрондық конвертіне қатысушылар өздерінің бағалық ұсыныстарын жүктеп мәлімдейтін сауда-саттықтар нысаны;

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 25 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№85 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 1-тармақ 22-1), 22-2) және 22-3) тармақшаларымен толықтырылды.


22-1) астық қолхат – астықтың белгілі көлеміне меншік құқығын растайтын эмиссиялық емес құжатсыз бағалы қағаздың түріндегі қойма куәлігі;

22-2) астық қолхат ұстаушысы – астық қолхаттары бойынша құқықтарына ие астық қолхаттары ұстаушыларының мемлекеттік электрондық тізілімінде (АҚҰМЭТ) тіркелген тұлға;

22-3) АҚК рейтингісі – астық қолхатын шығарған астық қабылдау кәсіпорынның және астық қолхатының сенімділігін білдіретін астық қолхаттарын тіркеушісімен тағайындалатын, астық қолхаттарына әлеуетті инвесторлар мен сауда-саттықтарға қатысушылары үшін көрсеткіш;

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2017 жылдың 6 наурыздағы шешімімен бекітілген (№87 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 1 тармақ жаңа басылымдағы 22-4) тармақшасымен толықтырылды

22-4) астық қолхатын сату бойынша тендер – астық қолхатын ұстаушысымен АҚҰМЭТ бекітілген, қатысушы сатылу бағасымен келіскен, сауда-саттықтың нысаны;

23) сату бағасы – сауда-саттық нәтижесінде белгіленген жекешелендіру объектісінің түпкілікті бағасы;

24) электрондық аукцион залы (бұдан әрі –аукцион залы) -  аукционды өткізу үшін қажетті ақпаратты енгізу, сақтау және өңдеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін тізілім веб-порталының бөлімі;

25) 2017 жылдың 25 қаңтарындағы «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің шешімімен бекітілген (№85 Хаттама) Мемлекеттік мүлік тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтарды өткізу Реттемесінің толықтырулар мен өзгертулеріне алынып тасталды.


26) электрондық цифрлық қолтаңба (бұдан әрі – ЭЦҚ) – электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен жасалған және электрондық құжаттың дұрыстығын, оның тиесілігін және мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық нышандар терімі.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 6 наурыздағы шешімімен бекітілген (№102 Хаттамасы), мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтарын өткізу Регламентіне Өзгеріске сәйкес, 2-тармақ келесі басылымда баяндалсын.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2021 жылдың 27 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№116 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 2 тармақ келесі редакцияда мазмұндалды.

2. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сатушыға меншік құқығы тіркелмеген не ауыртпалық салынған мүлікті сатуға жол берілмейді.

Осы тармақтың талаптары «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамы мен «KAZKOM Realty» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қолданылмайды, олар заңнамада белгіленген тәртіппен «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамына және/немесе «KAZKOM Realty» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тіркелген және ауыртпалық салынған мүлікті сатушы болуға құқылы.

Осы тармақтың талаптары проблемалы объектілерді салу мен жаңа тұрғын үй кешені құрылысын аяқтау үшін жеке инвесторды іріктеу кезінде қолданылмайды.

3. Сатушы  сауда-саттықтарда сатылатын мүлікті қорғауды және бақылауды қамтамасыз етеді және мүлік бойынша көрсетілген мәліметтердің дұрыс болуына оның сақталуына және сатылу объектісі сатып алушының меншік құқығына өткенге дейін жауапты болады;

2. Сатушы

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 13 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№77 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 4 тармақтың 8), 9) тармақшалары жаңа басылымда мазмұндалды.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2017 жылдың 25 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№85 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 4 тармақтың 1) бөлігі жаңа басылымда мазмұндалды.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2021 жылдың 27 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№116 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 4 тармақтың 5), 6) және 10) тармақшалары келесі редакцияда мазмұндалды.

4. сатушының атқаратын қызметі болып табылады:


1) Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес сауда-саттықтарда сатылатын мүліктің құнына бағалауды ұйымдастыру (астық қолхатарын қоспағанда);

2) ұйымдастырушымен тізілім веб-порталы пайдаланушыларына электрондық қызмет көрсетуге келісім шарт жасау;

3) сауда-саттықтарды жүргізуге дайындық жасау және аукционды өткізу жүрісіне қадағалау жасау;

4) ықтимал қатысушыға сауда-саттықтарда ақшаға айналдыратын мүліктерге қолжетімділікті қамтамасыз ету;

5) сауда-саттыққа шығарылатын сатылу объектісі туралы мәліметтердің анықтығын қамтамасыз ету;

6) сатып алу-сату шартын сауда-саттық жеңімпазымен жасасу мен оның орындалуын бақылау (проблемалы объектілерді салу мен жаңа тұрғын үй кешені құрылысын аяқтау үшін жеке инвесторды іріктеу жағдайларын қоспағанда);

7) сауда-саттықтарды жүргізу рәсімдері және олардың нәтижелеріне байланысты ұйымдастырушы және сатып алушылар арасындағы төлемдерді жүргізу;

8) тендердің (жабық тендер), конкурстың шарттары туралы шешімді қабылдау және оған қатысушыларға және/немесе мүлікті сатып алушыларға талапарт орнату;

9) сауда-саттықтарды өткізуге кемінде үш күн қалғанда сатылу объектісін сауда-саттықтардан алып тастау туралы шешім қабылдау;

10) мүлікті сатуды жүргізу үшін не проблемалы объектілерді салу мен жаңа тұрғын үй кешені құрылысын аяқтау үшін қажетті басқа да іс-шараларды өткізу.

5. Сатушы құқылы емес:

1)  Сауда-саттықтарға шығарылғандардың ішінен қайсыбір нақты сауда объектісін алғысы келетіндігі туралы қатысушыдан ақпарат ұсынуын талап етуге;

2) Қазақстан Республикасы заңдылықтарында қарастырылғаннан бөлек жағдайларда, сауда-саттықтардың өткізілуіне дайындық жүргізу және олардың өткізілу мерзіміне сауда-саттықтарға қатысушыларға қатысы бар ақпараттарды жариялауға;

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 13 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№77 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 6 тармақ жаңа басылымда мазмұндалды.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2021 жылдың 27 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№116 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 6 тармақ келесі редакцияда мазмұндалды.

6. Сатушы (заңды тұлға) конкурсты ұйымдастыру мен өткізу үшін мүшелерінің саны кемінде 5 адамды құрайтын конкурстық комиссия (бұдан әрі - комиссия) құра алады. Сатушының өкілі комиссия төрағасы болып табылады.

Қатысушыны конкурсқа жіберу туралы комиссияның шешімі комиссия мүшелері жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, төрағаның дауысы шешуші болып табылады.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 13 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№77 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 7 тармақтың 2)тармақшасы жаңа басылымда мазмұндалды.

7. Комиссия келесі функцияларды жүзеге асырады:

1) Өздігінен өз жұмысының реттемесін қалыптастырады;

2) конкурсқа қатысуға рұқсат беру үшін қатысушылар құжаттарын қарайды;

3. Сауда-саттықтарды ұйымдастырушы

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2016 жылғы 22 маусымдағы шешімімен бекітілген (№81 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтыруларына сәйкес, 8-тармақ 3-1) тармақшасымен толықтырылды.

8. Ұйымдастырушы  функциялары болып табылады:

1) сауда-саттықтарға қатысушылардың кепілдік жарналарын қабылдау және қайтару, сауда-саттықтарда жеңімпаз болып табылған қатысушының сатушыға кепілдік жарнасын аудару;

2) Сатушылардың дерекқорларға қолжетілімділікерін қамтамасыз ету;

3) тізілім веб-порталында (пайдаланушыларға) сатушыларға кеңестік көмек беру, оның ішінде, республикалық маңызы бар қалаларда және облыс орталықтарында орналасқан аумақтық бөлімшелері арқылы;

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2017 жылдың 25 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№85 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне, 8 тармақтың 3-1) тармақшасы жаңа басылымда мазмұндалды.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2021 жылдың 27 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№116 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 8 тармақтың 3-1) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалды.


3-1) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2015 жылғы 28 шілдедегі № 4-1/699 бұйрығымен бекітілген, АҚҰМЭТ-ін қалыптастыру және жүргізу қағидаларына сәйкес, тіркеушілік ақпараттық жүйенің веб-порталында астық қолхаты иесінің ЭЦҚ-мен қойылған электрондық бұйрыққа сәйкес, астық қолхатын бағасын арттыру әдісімен аукционға немесе астық қолхатын сату бойынша тендерге шығару;

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 25 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№85 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтыруларына сәйкес, 8-тармақ 3-2) тармақшасымен толықтырылды.


3-2) астық қолхатына инвестициялау үшін қауіпті болып саналатын төмен рейтингісі бар АҚК жасалатын астық қолхаттары туралы сауда-саттықтарға қатысушыларын хабардар ету немесе/және тізілім веб-порталында сатуға шектеулер қоюға (астық қолхаттары тіркеушісінің атқарушы органымен бекітілген астық қабылдау кәсіпорындарын рейтингісін анықтау мен тағайындау Әдіснамасына сәйкес);

4) дерекқорларды толтыруға байланысты, басқа да функциялар.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2021 жылдың 27 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№116 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 9 тармақ келесі редакцияда мазмұндалды.

9. Ұйымдастырушы тізілім веб-порталында орналастырылған сатушы сауда-саттыққа шығарған сатылу объектісі туралы ақпаратқа және тізілім веб-порталының қызметін регламенттейтін ақпаратқа кедергісіз қол жеткізуін қамтамасыз етеді.

10. Ұйымдастырушы сауда-саттықтарға қатысу үшін  берілген электрондық өтінімдердің (бұдан әрі – электрондық өтінім) сақталуына және оларға қосымша ретінде берілген электрондық құжаттарының құпиялылығына жауапты болады.

11. Ұйымдастырушы құқылы емес:

1) Қазақстан Республикасы заңдылықтарында қарастырылғаннан бөлек жағдайларда, сауда-саттықтардың өткізілуіне дайындық жүргізу және олардың өткізілу мерзіміне сауда-саттықтарға қатысушыларға қатысы бар ақпараттарды жариялауға;

2) сауда-саттықтарда қатысушы ретінде тіркеу үшін осы Реттеменің 23 тармағының бірінші абзацында көрсетілгендерден бөлек қосымша құжаттарды ұсынуларын талап етуге.

Сілтеме. 2015 жылдың 9 мамырындағы «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің шешімімен бекітілген (№74 Хаттама) Мемлекеттік мүлік тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтарды өткізу Реттемесінің /регламент/ өзгертулеріне сәйкес 12 тармақ жаңа басылымда мазмұндалды.

12. аукцион барысында аукционға қатысуға кедергі болып табылатын техникалық ақау орын алған жағдайда, қатысушы осы жағдай бойынша тез арада телефон немесе электрондық хабарлама арқылы ұйымдастырушының байланыс деректері бойынша хабардар етеді.

Ұйымдастырушы орын алған техникалық ақау фактісін тіркеуге алады және веб-портал тізілімі тарапынан техникалық ақау болған жағдайда барлық аукционға қатысушыларды тізілім веб-порталында тиісті ақпараттың орналастырылуы арқылы хабардар етеді.

Қатысушының компьютерлік және (немесе) телекоммуникациялық жабдығының техникалық ақауы болған жадайда аукцион жалғастырыла береді.

Сілтеме. 2015 жылдың 9 ақпанындағы «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің шешімімен бекітілген (№72 Хаттама) Мемлекеттік мүлік тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтарды өткізу Реттемесінің /регламент/ толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес 13 тармақ жаңа басылымда мазмұндалды.

13. Тізілім веб-порталында аукционды өткізуге кері әсерін тигізетін техникалық кемшілік болған жағдайда, ұйымдастырушы бұл жөнінде сатушыны хабардар етіп және ұйымдастырушымен техникалық кемшілікті түзеткен күннен бастап үш күн ішінде қатысушының тізілім веб-порталында көрсетілген электрондық мекен-жайына және тізілім веб-порталында осы аукционның жалғастырудың откізілу күні мен уақыты жөніндегі ақпаратты орналастырып аукционға қатысушыларды алдын-ала міндетті ескерту арқылы аукционды жалғастыруды ұйымдастырады.

4. Сауда-саттықтарды өткізуге дайындық.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 13 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№77 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 14 тармақтың 1), 2) тармақшалары жаңа басылымда мазмұндалды.

Нұсқама.«Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2019 жылдың 10 сәуірдегі шешімімен бекітілген (№103 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Регламентіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 14-тармақтың бірінші абзацы келесі басылымда баяндалсын.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2021 жылдың 27 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№116 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 14 тармақтың 2) және 8) тармақшалары келесі редакцияда мазмұндалды.

14. Сатушының ішкі рәсімдеріне және осы Регламентке сәйкес сауда-саттықтарды өткізуге дайындық келесі тәртіпте жүргізіледі:

 1) сатылу объектісі бойынша қажетті құжаттарды жинақтау жүргізіледі;

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2017 жылдың 6 наурыздағы шешімімен бекітілген (№87 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 14 тармағының 2) тармақшасы жаңа басылымда мазмұндалды

2) сатылу объектілерінің алғашқы, бастапқы және ең төменгі бағасы анықталады (астық қолхатын қойған жағдайда, оның сату бағасы анықталады);

3) әрбiр жекешелендiру объектiсiнiң сатылу нысандары мен әдiсi айқындалады; 

4) сауда-саттықты өткізу мерзiмі белгiленедi;

5) Сауда саттықтарды өткізу туралы хабарлама жарияаланады;

6) кепілдік жарналар қабылданады;

7) қатысушыларды тіркеу жүргізіледі;

8) сатып алу-сату шартының жобасын дайындау жүзеге асырылады (проблемалы объектілерді салу мен жаңа тұрғын үй кешені құрылысын аяқтау үшін жеке инвесторды іріктеу жағдайларын қоспағанда).

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 13 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№77 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 15 тармақтың екінші бөлігі жаңа басылымда мазмұндалды.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2021 жылдың 27 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№116 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 15 тармақтың сегізінші және тоғызыншы абзацтары келесі редакцияда мазмұндалды.

15. Сауда-саттықтарды – өткізу туралы хабарлама жарияланғанға дейін сатушы тізілімнің веб-портал дерекқорына әрбір лот бойынша келесі ақпаратты енгізуді қамтамасыз етеді:

1) 1 қосымшаға сәйкес сату объектісі туралы ақпарат;

2) сату объектісінің орналасқан жері;

3) сату объектісінің (баланс ұстаушысы) меншік иесі туралы мәліметтер (пошталық мекен жайы, телефон, факс, е-mail);

4) сату объектісінің бағалануы туралы мәліметтері (бағалау күні, бағалау құны, бағалаушының атауы);

5) ауыртпалықтардың (тыйым салудың) жоқтығы туралы мәліметтер;

6) Сатушының шешімі бойынша қосымша ақпарат.

Сатушы енгізілген мәліметтерге қосымша келесі құжаттардың сканерленген көшірмелерін деректер қорына енгізуін қамтамасыз етеді (проблемалы объектілерді салу мен жаңа тұрғын үй кешені құрылысын аяқтау үшін жеке инвесторды іріктеу жағдайларын қоспағанда):

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2017 жылдың 25 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№85 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне, 15 тармақтың екінші бөлігінің 1 тармақшасы жаңа басылымда мазмұндалды.


1) Бағалау туралы есептің нысаны мен мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 3 мамырдағы № 501 бұйрығына сәйкес бағалау стандарттарына немесе халықаралық бағалау стандарттарына сәйкес жасалған сатылу объектісін бағалау туралы есеп (астық қолхатын сауда-саттыққа қою жағдайларын қоспағанда);

Нұсқама.«Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2019 жылдың 10 сәуірдегі шешімімен бекітілген (№103 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Регламентіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 15-тармақтың оныншы абзацы келесі басылымда баяндалсын.

2) сатушыда сату объектісіне меншік құқығын растайтын құжат;

3)сатылу объектісінің техникалық жағдайы туралы көріністерін қамтитын саны 5 данадан кем емес фотосуреттері (тек қана жылыжымайтын мүлікке, көлікке, жабдықтарға және басқа да материалдық мүліктерге).

 

Нұсқама.«Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2019 жылдың 10 сәуірдегі шешімімен бекітілген (№103 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Регламентіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 16-тармақ келесі басылымда баяндалсын.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2021 жылдың 27 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№116 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 16 тармақ келесі редакцияда мазмұндалды.

16. Сатушы мәліметтер деректер қорына енгізілген кезден бастап бір жұмыс күні ішінде сатушы ұсынған құжаттардың сканерленген көшірмелері мен ақпаратта қателердің (грамматика, пунктуация, орфография) болуын Ұйымдастырушы тексереді. Сатушы осы Регламенттің 15-тармағына сәйкес ұсынған құжаттар сенімді болып саналады және ұйымдастырушының олардың мазмұнын тексеру қажеттілігін болдырмайды.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 13 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№77 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 17 тармақтың 4), 9) тармақшалары жаңа басылымда мазмұндалды.

17. Тізілім веб-порталында сауда-саттықтардың өткізілуі туралы хабарламаны жариялау үшін, сатушы әрбір сатылу объектісі бойынша қазақ және орыс тілдерінде қосымша келесі мәліметтерді енгізеді:

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2017 жылдың 6 наурыздағы шешімімен бекітілген (№87 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 17 тармағының 1) тармақшасы жаңа басылымда мазмұндалды

1)   сауда-саттықты өткізу күні мен уақыты (астық қолхатын сату бойынша тендерін қоспағанда);

2)   сатылу объектісінің аталуы;

3)   сауда саттықтардың әдісі мен түрі;

4)   сатылу объектісінің бастапқы бағасы, ал бағаның төмендетіліуіне байланысты аукционды өткізу кезінде – сатыл объектісінің ең төмен бағасы;

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2017 жылдың 6 наурыздағы шешімімен бекітілген (№87 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 17 тармағы жаңа басылымдағы 4-1) тармақшасымен толықтырылды

4-1)   астық қолхатын сатылу бағасы;

5)    (тиындарды көрсетусіз) кепілдік жарнаның көлемі;

6)   алынып тасталсын;

7)   алынып тасталсын;

8)   кепілді жарнану аудару үшін ұйымдастырушының банктік реквизиттері;

9) тендер (жабық тендер), конкурс шарттары сондай-ақ, тендер (жабық тендер), конкурс қатысушысына және/немесе мүлікті сатып алушысына қойылатын қосымша талаптар;

10) өтінімдерді қабылдау мерзімдері;

11) ұйымдастырушының мекен жайы мен телефоны;

12) сатушының мекен жайы мен телефоны;

13) сатуышының шешімі бойынша қосымша ақпарат.

Нұсқама.«Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2019 жылдың 10 сәуірдегі шешімімен бекітілген (№103 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Регламентіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 18-тармақ келесі басылымда баяндалсын.

18. Тізілімнің веб-порталында жарияланғанға дейін сатушы дайындаған хабарлама жобасы осы Регламенттің 15 және 17 тармақтарымен белгіленген қателердің бар болуы мен талаптар сәйкестігіне ұйымдастырушымен бір жұмыс күні ішінде тексеріледі.

19. Деректер қорына енгізілген мәліметтерді тексеру нәтижесі бойынша ұйымдастырушы Тізілім веб-порталында  сауда-саттықтарды өткiзу туралы хабарламаны жариялайды немесе ұйымдастырушы анықтаған қателерді сатушы түзетпеген жағдайда оны жариялаудан сатушыға бас тартады.

 

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 13 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№77 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 20 тармақ жаңа басылымда мазмұндалды.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2017 жылдың 6 наурыздағы шешімімен бекітілген (№87 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 20 тармағының бірінші бөлігі жаңа басылымда мазмұндалды

20. Сауда-саттық өткiзiлетiндiгi туралы хабарлама олар өткiзiлгенге дейiн кемiнде күнтізбелік он бес күн бұрын жариялануы тиiс (астық қолхатын сату бойынша тендерін қоспағанда, ол туралы хабарламасы ұйымдастырушы бұйрықты АҚҰМЭТ орындау күні жарияланады). Сатушы сауда-саттықты өткізу хабарламасын өзгерткен жағдайында, сауда-саттық өткiзiлетiн күні кемiнде күнтізбелік он бес күнге ауысады.

Сауда-саттықтардың өткізілуі туралы хабарламасы сатушымен өзгертілген жағдайда сауда-саттықтардың өткізілу күні кемінде он бес күнтізбелік күніне ауыстырылады.

Егер тендер (жабық тендер), конкурс қатысушысына сатылу объектісін сатып алу үшін заңдылықтарға және басқа да жағдайларға сәйкес қажетті рұқсаттар мен келісімдерді алу мақсатында қосымша уақыт қажет болған жағдайда сатушымен Реттеменің осы тармағымен белгіленген сауда-саттықтардың өткізілуі туралы хабарламасын жариялау мерзімдері ұзартылуы мүмкін.

Сауда-саттықтардың өткізілуі туралы хабарлама жарияланғаннан кейін ұйымдастырушы тізілімнің веб-порталында орналастырылған сатылу объектісі бойынша ақпаратына барлық ниет білдірушілерге еркін қолжетімділікті қамтамасыз етеді, сатушы сатылу объектісіне барлық ниет білдірушілерге еркін қолжетімділікті қамтамасыз етеді.

 

5. Сауда-саттықтарда қатысу шарттары және қатысушыларды тіркеу.

21. Тізілім веб порталында сауда-саттықтарға қатысушыларды тіркеу тізілім веб-порталында хабарламаның жарияланған күнінен бастап жүргізіледі және сауда-саттықтар басталғанға дейін екі сағат бұрын аяқталады.

22. Сауда-саттықтарға қатысу үшін тізілім веб-порталында төмендегілерді көрсетіп алдын-ала тіркелуі қажет:

1) жеке тұлғалар үшін: жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі –ЖСН), тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда);

2) заңды тұлғаларға үшін:  бизнес сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі - БСН), толық атауы, бірінші басшысының тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда);

3) Кепілдік жарналарды қайтару үшін екінші деңгейдегі банктерде банктік есепшоттың деректемелерін /реквизиттерін/;

4) байланыс деректерін (пошталық мекен-жайы, телефон, факс, е-mail).

Тізілім веб-порталына енгізілген жоғарыдағы деректер өзгерген жағдайда қатысушы бір жұмыс күні ішінде деректерді өзгертеді.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 13 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№77 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 23 тармақ жаңа басылымда мазмұндалды.

23. Сауда-саттықтардың қатысушы ретінде тіркелуі үшін қатысушының ЭЦҚ расталған осы Реттемелердің қосымша нысанына сәйкес сауда-саттықтарға қатысу үшін берілетін өтінімін тізілімнің веб-порталында тіркеу қажет.

Дерекқордың арнайы бөлінген веб-парақшасындағы келесі құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелерін қоса отырып жабық электрондық конвертіне жүктелетін тендер (жабық тендер), конкурс қатысушылары тендер шарттарымен (конкурстың шарттары) және тендер (жабық тендер), конкурс қатысушысының бағалық ұсыныстарымен келісім туралы өтінімдерін тіркейді:

1) алып тасталсын;

2) конкурстық өтінімі (конкурсқа қатысушылары үшін);

3) сауда-саттықтардың өткізілуі туралы хабарламасында көрсетілген мүлікті сатып алушылар және/немесе сауда-саттықтарға қатысушылардың қосымша және ерекше жағдайларына сәйкестігін дәлелдейтін.

Шетелдік заңды тұлғалар нотариалды куәландырылған жарғылық құжаттарының қазақ және/немесе орыс тілдеріне аударылған нотариалды кәуландырылған аудармалары көшірмелерін ұсынады.

Шетелдік мемлекеттік органдары немесе ұйымдары берген құжаттарды ұсынған жағдайда және егер Қазақстан Республикасы заңдылығында және халықаралық шарттары мен тараптардың бірі Қазақстан Республикасы болып саналатын келісімдерінде қарастырылмаған болса бұндай құжаттар белгіленген тәртіппен заңдастырылған немесе апостилделген болуы қажет.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2017 жылдың 6 наурыздағы шешімімен бекітілген (№87 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, жаңа басылымдағы 23-1 тармағымен толықтырылды

23-1. Қатысушы тізілімнің веб-парағында арнайы бөлінген электрондық конвертке жүктелетін сатып алу бағасымен электрондық өтінімін беру арқылы, астық қолхатын сату бойынша тендерге қатысушы хабарламаны тізілімнің веб-порталында жариялау күнінен бастап тізілімнің веб-порталында тіркеледі.

Сілтеме. 2015 жылдың 9 ақпанындағы «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің шешімімен бекітілген (№72 Хаттама) Мемлекеттік мүлік тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтарды өткізу Реттемесінің /регламент/ толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес 24 тармақ жаңа басылымда мазмұндалды.

Сілтеме. 2018 жылғы 15 тамыздағы «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің шешімімен бекітілген (№99 Хаттама) Мемлекеттік мүлік тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтарды өткізу Реттемесінің /регламент/ өзгертулеріне сәйкес, 24-тармақ келесі басылымдағы екінші абзацпен толықтырылсын.

24. Қатысушы өтінім бергенге дейін сауда-саттықтың өткізілуі туралы хабарламасында көрсетілген ұйымдастырушының есеп шотына кепілдік жарнаны аударады.

Кепілдік жарнаны енгізу кезінде төлем құжатында, төлем міндетінде қатысушының жеке сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі - ЖСН) немесе бизнес сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі - БСН) көрсету қажет.

Сілтеме. 2018 жылғы 15 тамыздағы «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің шешімімен бекітілген (№99 Хаттама) Мемлекеттік мүлік тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтарды өткізу Реттемесінің /регламент/ өзгертулеріне сәйкес, 25 тармақ жаңа басылымда мазмұндалды.

25. Сауда-саттыққа қатысушылардың кез-келген кепілдік жарналарының санын төлеуіне жол беріледі.

26. Қатысушы сауда-саттыққа қатысу туралы өз өтінімін енгізген кепілдік жарнасын қайтарып алу құқығын сақтай отырып, сауда-саттыққа қатысуға өтінімді ұсынудың ақырғы мерзіміне дейін қайтарып ала алады.

27. Сауда-саттыққа қатысушылардың өтінімдері мен оған қоса тіркелген электрондық (сканирленген) құжаттардың көшірмелері деректер қорында сақталады және сауда-саттық өткізу туралы хабарламада көрсетілген күні мен уақытына дейін жүктеуге және қарауға қолжетімсіз.

28.  Сауда-саттыққа қатысуға өтінімді тіркеген соң Тізілім веб-порталында өтінім берілген сату объектісі бойынша кепілдік жарнаның түсуі туралы мәліметтің деректер қорында бар болуына автоматты тексеру жүргізіледі.

Сілтеме. 2018 жылғы 15 тамыздағы «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің шешімімен бекітілген (№99 Хаттама) Мемлекеттік мүлік тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтарды өткізу Реттемесінің /регламент/ өзгертулеріне сәйкес, 29 тармақ жаңа басылымда мазмұндалды.

29. Егер дерекқорда ұйымдастырушының шотына кепілдік жарнаның келіп түсуі туралы мәліметтер бар болса, онда тізілімнің веб-порталы өтінімді қабылдайды және мүлікті сату бойынша сауда-саттықтың қорытындыларын анықтауға дейін шоттағы кепілдік жарнаның сомасына қаражатқа блок қояды, бұл кепілдік жарнаның төленгендігін білдіреді, сондай-ақ қатысушының сауда-саттыққа қатысуға жол беріледі. Ұйымдастырушының шотында кепілдік жарнаның келіп түсуі туралы мәліметтері дерекқорда жоқ болса, тізілімнің веб-порталы қатысушының өтінімін кері қайтарады.

Нұсқама.«Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2019 жылдың 10 сәуірдегі шешімімен бекітілген (№103 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Регламентіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 30-тармақ келесі басылымда баяндалсын.

30. Тізілім веб-порталының өтінімді қабылдаудан бас тартуы үшін қатысушының осы Қағиданың 23 тармағының бірінші абзацында және 22-тармақта көрсетілген талаптарды сақтамауы, сондай-ақ кепілдік жарнаның сауда-саттық басталуына 2 сағат қалғанға дейін ұйымдастырушының шотына түспеуі негіз болып табылады.

31. Тізілім веб-порталы автоматтық тексеру нәтижелері бойынша тізілім веб-порталында көрсетілген қатысушының электрондық мекенжайына өтінімді қабылдау туралы немесе өтінімді қабылдаудан бас тарту себептері туралы электрондық хабарлама жіберіледі.

32. Аукционға жіберілген қатысушыға Тізілім веб-порталы тағайындаған аукциондық нөмір бойынша аукциондық залға қол жетімділік беріледі.

33. Сауда-саттыққа қатысуға осы Қағидамен анықталған тәртіпте тіркеуден өткен жеке және заңды тұлғалар, оның ішінде шетелдік заңды тұлғалар да жіберіледі.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 13 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№77 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 34 тармақтың 1) тармақшасы жаңа басылымда мазмұндалды.

34. Сауда-саттыққа қатысушы ретінде қатыса алмайды:

1) Сауда-саттықтардың өткізілуі туралы хабараламасында көрсетілген тендерге (жабық тендер) қатысушысыларына және/немесе мүлікті сатып алушысына қойылатын қосымша талаптарына сәйкес келмейтін заңды (жеке) тұлға;

2) ұйымдастырушы;

3) сатушы.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2018 жылғы 24 қазандағы шешімімен бекітілген (Хаттама №100) мүлікті мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында сату бойынша электрондық сауда-саттықтарын өткізу регламентіне қосымша толықтыруына сәйкес, 35 тармақ төртінші және бесінші абзацтармен толықтырылсын.

Нұсқама.«Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2019 жылдың 10 сәуірдегі шешімімен бекітілген (№103 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Регламентіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 35-тармақтың бірінші абзацы келесі басылымда баяндалсын.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2021 жылдың 27 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№116 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 35 тармақ келесі редакцияда мазмұндалды.

35. Сауда-саттықта жеңген қатысушының кепілдік жарнасы сатып алу-сату шарты бойынша тиесілі төлемдер есебіне жатады және сатушы тізілім веб-порталында ЭЦҚ-мен кепілдік жарнаны аудару өтінішіне қол қойған күннен бастап ұйымдастырушы үш жұмыс күні ішінде сатушының шотына аударады.

Проблемалы объектілерді салу мен жаңа тұрғын үй кешені құрылысын аяқтау үшін жеке инвесторды анықтау бойынша сауда-саттықта жеңген қатысушының кепілдік жарнасын сатушы тізілім веб-порталында ЭЦҚ-мен кепілдік жарнаны аудару өтінішіне қол қойған күннен бастап ұйымдастырушы үш жұмыс күні ішінде сатушының шотына аударады.

Осы тармақта көзделмеген басқа жағдайларда ұйымдастырушы кепілдік жарналарды сауда-саттық өткізілген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде қатысушының ЭЦҚ-ны пайдалана отырып қол қойған, тізілім веб-порталы қалыптастыратын кепілдік жарнаны қайтару үшін өтініш негізінде қатысушыларға кері қайтарылады.

Егер кепілдік жарнаның сомасы сатылу бағасынан асатын болса, онда сатушы мен сатып алушы тізілім веб-порталында сатып алу-сату шартын жасасқан күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде ұйымдастырушы айырманы жеңімпазға кері қайтарылады.

Сілтеме. 2024 жылдың 31 қаңтарындағы «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің шешімімен бекітілген (№140 Хаттама) Мемлекеттік мүлік тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтарды өткізу Реттемесінің /регламент/ өзгертулеріне сәйкес, 35-тармақтың бесінші және алтыншы абзацтары алынып тасталды.

36.  2015 жылдың 9 ақпанындағы «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің шешімімен бекітілген (№72 Хаттама) Мемлекеттік мүлік тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтарды өткізу Реттемесінің /регламент/толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес алынып тасталды.

Сілтеме. 2015 жылдың 9 ақпанындағы «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің шешімімен бекітілген (№72 Хаттама) Мемлекеттік мүлік тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтарды өткізу Реттемесінің /регламент/ толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес 37 тармақ жаңа басылымда мазмұндалды.

37. Сауда-саттықтарда қатысуына өтінім бермеген тұлғалардың кепілдік жарналары осы тұлғаның ЭЦҚ пайдалану арқылы  тізілім вбе-порталында қалыптастырылатын кепілдік жарнаны қайтару өтініміне қол қойған күннен бастап ұйымдастырушымен үш жұмыс күні ішінде қайтарылады.

Ұйымдастырушының есебіне кепілдік жарнаның түскен күнінен бастап 30 күнтізбелік күн өткеннен кейін сауда-саттықтарға қатысуға өтінім бермеген тұлғаға кепілдік жарнаның қатарылуы өтініміне қол қою мүмкіндігі беріледі.

6. Аукционды өткізу

Сілтеме. 2018 жылғы 15 тамыздағы «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің шешімімен бекітілген (№99 Хаттама) Мемлекеттік мүлік тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтарды өткізу Реттемесінің /регламент/ өзгертулеріне сәйкес, 38 тармақ жаңа басылымда мазмұндалды.

38. Аукцион екі сауда-саттықтың тәсілімен: бағаны көтеру және бағаны төмендету өткізіледі.

Бағаны көтеру үшін аукционды өткізген жағдайында, сатылу объектісінің алғашқы бағасы бастапқы бағаға тең болады, егер бағаны төмендету үшін аукцион өткізілсе, онда алғашқы баға бастапқы бағаны 3 есеге көбейткіш коэффициентке көбейту жолымен анықталады.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 13 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№77 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 39 тармақ жаңа басылымда мазмұндалды.

39. Сатылу объектісі бірінші рет бағаның арттырылуына байланысты аукционына шығарылады.

Осы Реттеменің 39-1 тармағында көрсетілген жағдайлардан басқа сауда-саттықтардың екінші және келесі аукциондары сатушымен белгіленеді.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 13 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№77 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 39-1 тармақ жаңа басылымда мазмұндалды.

39-1. «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-на (бұдан әрі - Қор) және елу пайыз дауыс беру акциялары (қатысу үлесі) тікелей немесе жанама меншік құқығында Қорға тиесілі ұйымдарындағы акционерлік қоғамдар акциялары және жауапкершіліктері шектеулі серіктестіктеріндегі қатысу үлестері:

1) екінші сауда-саттықтарға бағаның төмендетілуіне байланысты әдісін қолдана отырып алғашқы бағадан елу пайызы мөлшеріндегі ең төмен бағасы белгіленуімен аукционға шығарылады;

2) сатылу объектісінің үшінші және одан кейіңгі келесі сауда-саттықтарына ең төмеңгі бағаны белгілеусіз бағаның төмендетіліуне байланысты әдісін қолдана отырып аукционға шығарылады.

Әрбір келесі сауда-саттықтары келесі жиырма күннен кейін жүзеге асырылады.

Нұсқама.«Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2019 жылдың 10 сәуірдегі шешімімен бекітілген (№103 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Регламентіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 40-тармақ келесі басылымда баяндалсын.

40. Аукционға қатысушылар аукцион басталғанға дейін бір сағат ішінде аукцион залына ЭЦҚ мен аукцион нөмірін пайдалана отырып кіреді. Аукцион сату объектісінің бастапқы құнын аукцион залында автоматты түрде орналастыру жолымен сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген уақыты бойынша басталады.

Нұсқама.«Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2019 жылдың 10 сәуірдегі шешімімен бекітілген (№103 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Регламентіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 41-тармақтың бірінші абзацы келесі басылымда баяндалсын.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 13 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№77 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 41 тармақтың екінші және үшінші бөліктері жаңа басылымда мазмұндалды.

41. Аукцион залында аукцион Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мереке және демалыс күндерін қоспағанда, сейсенбіден бастап жұманы қоса алғандағы кезеңде өтеді. Аукцион Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша сағат 10:00-ден бастап сағат 17:00-ге дейінгі кезеңде өткізіледі, бұл ретте аукцион Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша сағат 15:00-ден кешіктірілмей басталады.

Егер бағаның арттырылуына байланысты әдісін қолдана отырып өткізілген аукцион аяқталатын сәтте сағат 17:00-де аукцион жеңімпазы айқындалмаса, онда сатылу объектісін сатып алуға өзінің ниетін растаған соңғы қатысушы жеңімпаз деп танылады және осы объекті бойынша аукцион өткізілген болып танылады.

Егер бағаның төмендетілуіне байланысты әдісін қолдана отырып өткізілген аукцион аяқталатын сәтте сағат 17:00-де аукцион жеңімпазы айқындалмаса, онда осы объекті бойынша аукцион өтпеді деп танылады.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2021 жылдың 27 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№116 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 42 тармақ келесі редакцияда мазмұндалды.

42. Егер аукцион басталған сәтте сатылу объектісі бойынша аукцион залында бірде-бір қатысушы тіркелмеген болса, онда осы сатылу объектісі бойынша аукцион өткізілмеген болып танылады.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 13 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№77 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 41 тармақтың екінші және үшіншібөліктері жаңа басылымда мазмұндалды.

43. Бағаның өзгертілу қадамы келесіде болып белгіленеді:

      1) бағаның арттырылуына байланысты аукционында сатылу объектiсiнiң бастапқы немесе ағымдағы бағасы айлық есептік көрсеткіш мөлшерінің 20 000 еселенгенге дейінгі мөлшерінде болған кезінде өзгерту қадамы 10 пайыз мөлшерінде және бағаның төмендетіліуіне байланысты аукционында 5 пайыз мөлшерінде белгiленедi;

      2) бағаның арттырылуына байланысты аукционында сатылу объектiсiнiң бастапқы немесе ағымдағы бағасы айлық есептік көрсеткіш мөлшерінің 20 000 еселенгеннен бастап 50 000 еселенгенге дейінгі мөлшерінде болған кезінде өзгерту қадамы 7 пайыз мөлшерінде және бағаның төмендетілуіне байланысты аукционында 5 пайыз мөлшерінде белгiленедi;

      3) сатылу объектiсiнiң бастапқы немесе ағымдағы бағасы айлық есептік көрсеткіш мөлшерінің 50 000 еселенгеннен бастап 100 000 еселенгенге дейінгі мөлшерінде болған кезде өзгерту қадамы 5 пайыз мөлшерінде белгiленедi;

      4) сатылу объектісінің бастапқы немесе ағымдағы бағасы айлық есептік көрсеткіш мөлшерінің 100 000 еселенгеннен бастап 250 000 еселенгенге дейінгі мөлшерінде болған кезде өзгерту қадамы бағаның арттырылуына байланысты аукционы бойынша 2,5 пайыз мөлшерінде және бағаның төмендетілуіне байланысты аукционы бойынша 5 пайыз мөлшерінде белгіленеді;

     5) сатылу объектісінің бастапқы немесе ағымдағы бағасы айлық есептік көрсеткіш мөлшерінің 250 000 еселенгеннен бастап 500 000 еселенгенге дейінгі мөлшерінде болған кезде өзгерту қадамы бағаның арттырылуына байланысты аукционы бойынша 1 пайыз мөлшерінде және бағаның төмендетілуіне байланысты аукционы бойынша 5 пайыз мөлшерінде белгіленеді;

      6) сатылу объектісінің бастапқы немесе ағымдағы бағасы айлық есептік көрсеткіш мөлшерінің 500 000 еселенген мөлшерінде және одан жоғары болған кезде өзгерту қадамы бағаның арттырылуына байланысты аукционы бойынша 0,5 пайыз мөлшерінде және бағаның төмендетілуіне байланысты аукционы бойынша 5 пайыз мөлшерінде белгіленеді.

Аукцион төменде көрсетілген екі әдістің біреуі бойынша жүргізіледі.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 13 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№77 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 44 тармақ жаңа басылымда мазмұндалды.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2021 жылдың 27 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№116 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 44 тармақ келесі редакцияда мазмұндалды.

44. Бағасын арттыру аукционы:

      1) егер аукцион залында аукцион басталған сәттен бастап жиырма минут ішінде қатысушылардың бірде-біреуі сатылу объектісін бастапқы баға бойынша сатып алу ниетін растамайтын болса, онда осы сатылу объектісі бойынша аукцион өтпеген болып танылады;

      2) егер аукцион залында бастапқы баға расталғаннан кейін жиырма минут ішінде қатысушылардың бірде-бірі бастапқы бағаны арттыру жолымен сатылу объектісін сатып алу ниетін растамайтын болса, онда бастапқы бағаны растаған қатысушы жеңімпаз болып танылады, ал осы сатылу объектісі бойынша аукцион өткізілген болып танылады.

      Егер қатысушы бастапқы бағаны растаса, тек бір қатысушы қатысқан аукцион өткізілген болып танылады;

3) егер бастапқы немесе ағымдағы баға расталған сәттен бастап жиырма минут ішінде қатысушылардың бірі бастапқы немесе ағымдағы бағаны растау арқылы сатылу объектісін сатып алу ниетін растаса, онда бұл баға осы Регламенттің 43-тармағында белгіленген қадамға артады.

Сатылу объектісі бойынша бағасын арттыру аукционы қатысушылардың бірі ұсынған барынша жоғары бағаға дейін өткізіледі.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 13 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№77 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 45 тармақ жаңа басылымда мазмұндалды.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2021 жылдың 27 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№116 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 45 тармақ төртінші абзацпен толықтырылып келесі редакцияда мазмұндалды.

45. Бағаның төмендетілуіне байланысты аукционы:

 1) егер аукцион басталған кезден бастап екі минут ішінде қатысушылардың бірде-біреуі аукционда сатылу объектісін сатып алу ниетін растамайтын болса, сатылу объектісінің бастапқы бағасы осы Реттеменің 43-тармағына сәйкес белгіленген қадамға азаяды;

 2) егер баға азайғаннан кейін екі минут ішінде қатысушылардың бірде-біреуі сатылу объектісін сатып алу ниетін растамайтын болса, сатылу объектісінің соңғы жарияланған бағасы белгіленген қадаммен азаяды. Жарияланған баға бойынша сатылу объектісін сатып алу ниетін бірінші болып растаған қатысушы бағаның төмендетілуіне байланысты аукционы бойынша жеңімпаз болып танылады және осы сатылу объектісі бойынша аукцион өткізілген болып танылады;

 3) егер сатылу объектісінің бағасы белгіленген ең төменгі мөлшерге жетсе және қатысушылардың бірде-біреуі сатылу объектісін сатып алу ниетін растамаса, онда аукцион өткізілмеген болып танылады.

 Егер қатысушы бастапқы немесе ағымдағы бағаны растаса, тек бір қатысушы қатысқан аукцион өткізілген болып танылады.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 13 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№77 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 46 тармақ жаңа басылымда мазмұндалды.

46. Осы Реттеменің 41 тармағының үшінші бөлігінде, 42 тармақта, 44 тармақтың 1) тармақшасында және 45 тармақтың 3) тармақшасында көрсетілген жағдайларда, сауда-саттықтарды өткізу туралы хабарламасында көрсетілген сауда-саттықтардың уақыты өткеннен кейін 24 сағат ішінде сатушымен тізілім веб-порталында қалыптастырылатын өткізілмеген сауда-саттықтар туралы актісіне ЭЦҚ қолдану арқылы қол қойылады.

 

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2021 жылдың 27 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№116 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 6-1 тарауымен келесі редакцияда толықтырылды.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2021 жылдың 27 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№116 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 46-1, 46-2, 46-3, 46-4, 46-5 және 46-6 тармағтарымен келесі редакцияда толықтырылды.

 

6-1. Жеке инвесторды іріктеу

 

46-1. Жеке инвесторды іріктеу осы Регламенттің 8-тарауына сәйкес конкурс нысанында тізілім веб-порталында өткізіледі.

46-2. Егер конкурсқа қатысу үшін бір әлеуетті инвестор жіберілген жағдайда, конкурс өткізілген болып танылады.

46-3. Жеке инвесторды іріктеу бойынша конкурс қорытындылары сауда-саттық қорытындылары туралы хаттамамен ресімделеді, оған сатушы мен жеңімпаз ЭЦҚ-сын пайдалана отырып, конкурс өткізілген күні тізілім веб-порталында қол қояды.

Уәкілетті ұйым мен жеке инвестор арасындағы бірлескен қызмет туралы шартын жасасу рәсімі жергілікті атқарушы орган белгілеген тәртіппен регламенттеледі.

46-4. Конкурс келесі негіздердің бірі бойынша өтпеген болып танылады:

1) конкурсқа қатысу үшін ұсынылған өтінімдердің болмауы;

2) егер конкурсқа қатысу үшін бірде-бір әлеуетті инвестор жіберілмеген болса.

Осы Регламенттің 46-4-тармағында көрсетілген жағдайларда сатушы сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген сауда-саттықтың уақыты мен күнінен кейін 24 сағат ішінде ЭЦҚ-сын пайдалана отырып, тізілім веб-порталында қалыптастырылатын өткізілмеген сауда-саттық туралы актіге қол қояды.

46-5. Жеңімпаз осы Регламентте көрсетілген мерзімде сауда-саттық қорытындылары туралы электрондық хаттамаға қол қоймаған жағдайда, сатушы тізілімнің веб-порталы қалыптастыратын сауда-саттық қорытындыларының күшін жою туралы актіге қол қояды.

Жеңімпаз бірлескен қызмет туралы шартқа қол қоймаған не жеңімпаз бірлескен қызмет туралы шарт бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, сатушы ЭЦҚ-сын пайдалана отырып, тізілім веб-порталында қалыптастырылатын сауда-саттық қорытындыларының күшін жою туралы актіге қол қояды.

46-6. Егер конкурс өткізілмеген болып танылса, сатушы қолданыстағы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік сатып алу рәсімдерін өткізеді.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 13 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№77 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 7 тараудың аталуы жаңа басылымда мазмұндалды.

 

7. Тендер, жабық тендер және конкурс

 

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 13 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№77 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 47 тармақ жаңа басылымда мазмұндалды.

47. Тендер ашық болуы қажет. Мемлекеттiң қауiпсiздiгiн, қоршаған табиғи ортаны қорғауды, Қазақстан Республикасының сыртқы экономикалық жағдайын қозғайтын Қазақстан Республикасының Yкiметi айқындаған ерекше жағдайларда тендер жабық өткiзiлуi мүмкiн.

Жабық тендерге сатушы немесе оның комиссиясы айқындайтын қатысушылардың шектеулi тобы қатысады. Жабық тендердің барлық шарттарымен қоса жабық тендерге қатысуға шақыруды сатушы таратады. Жабық тендерге қатысуға шақыру жiберiлген және қатысуға тiлек бiлдiрген тұлғаларды тiркеу жазбаша шақырылу жiберiлген күннен бастап тізілім веб-порталында жүргiзiледi және жабық тендердiң өткiзiлуiне екі сағат қалғанда аяқталады.

Нұсқама.«Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2019 жылдың 10 сәуірдегі шешімімен бекітілген (№103 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Регламентіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 47-тармақтың үшінші абзацы келесі басылымда баяндалсын.

Тізілім веб-порталында тендер немесе жабық тендер Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мереке және демалыс күндерін қоспағанда, сейсенбі - жұма аралығында өтеді. Тендер немесе жабық тендер Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша сағат 10:00-ден бастап сағат 13:00-ге дейінгі кезеңде өткізіледі.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 13 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№77 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, жаңа басылымдағы 47-1 тармағымен толықтырылды.

47-1. Объектiнi бiрiншi тендерге (жабық тендер) шығарған кезде сатылу объектiсiнiң бастапқы бағасы алғашқы бағасына тең болады, ал екінші және кейінгі сауда-саттыққа шығару кезінде сатушымен анықталады.

 

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 13 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№77 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 48 тармақ жаңа басылымда мазмұндалды.

48. Конкурс шарттары төмендегідей болуы мүмкін:

1) сатылу объектiсiне тартылатын инвестициялардың көлемi, түрi және мерзiмi бойынша мiндеттемелер;

2) өндiрiс көлемiнiң, шығарылатын өнiмдер номенклатураларының немесе көрсетiлетiн қызметтердiң белгiлi бiр деңгейiн қамтамасыз ету;

3) бағаны белгілеу шарттары, оның iшiнде бағаның шектi деңгейi бойынша шектеу;

4) табиғатты қорғау іс-шараларын жүргiзу;

5) қызмет бейінінің сақталуы;

6) жұмыс орындарын сақтау немесе жаңа жұмыс орындарын құру;

7) өндiрiстiк және әлеуметтiк инфрақұрылым объектiлерiнiң қолданыстағы тәртiбi мен пайдалану шарттарын сақтау;

8) кредиторлық берешектердi белгiленген мерзiмiнде өтеу;

9) жалақы төлемдерi бойынша берешектердi өтеу;

10) мәмiлелердi жасауды шектеу (қайта сату, кепiлге, сенiмдi басқаруға беру және т.б.) және/немесе сатылу объектiсiне қатысты белгiлi бiр уақыт iшiнде белгiлi бiр iс-қимылдарға тыйым салу;

11) сатушының қалауы бойынша басқа да шарттар.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 13 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№77 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес жаңа басылымдағы 48-1 тармағымен толықтырылды.

48-1. Мемлекеттік кәсіпорындардың мүліктік кешендер ретінде, акционерлік қоғамдардың (жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің) акцияларын (қатысу үлесі) сатылған жағдайда жарғылық капиталындағы акциялардың бақылау пакетін (қатысу үлесі) сатушыға тиесілі болады, тендер (жабық тендер) шарты бойынша қызмет бейінін сақтау болып табылады.

Жарғылық капиталындағы акцияларының бақылау пакеті сатушыға тиесілі (қатысу үлесі) мемлекеттік кәсіпорындардың, акционерлік қоғамдардың (жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің) қызмет бейінін сақтау мерзімін сатушы айқындайды.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 13 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№77 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 49 тармақ жаңа басылымда мазмұндалды.

49. Тендер (жабық тендер), конкурс шарттарын, сондай-ақ, сатылу объектiсiнің бастапқы бағасын, Комиссияның шешімі негізінде сатушы айқындайды. Комиссия жоқ болған жағдайда, осы Реттемемен қарастырылған комиссияның қызметтерін және уәкілеттіктерін сатушы жүзеге асырады.

Сатушымен тізілім веб-порталында конкурстың өткізілуі туралы хабарламасы веб-порталда жарияланғаннан кейін тендердің (жабық тендердің), конкурстың шарттарын өзгертуге жол берілмейді.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 13 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№77 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 50 тармақ жаңа басылымда мазмұндалды.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2021 жылдың 27 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№116 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 50 тармақ келесі редакцияда мазмұндалды.

50. Егер тізілім веб-порталымен қабылданған конкурсқа қатысушылардың өтінімдерінің не комиссиямен аукционға жіберілген конкурсқа қатысушылардың саны екеуден аз болса, сатылу объектісі бір ғана қатысушыға сатылуы мүмкін үшінші және кейінгі сауда-саттықтарды қоспағанда, конкурс өткізілмеді деп жарияланады.

Егер конкурс өткізілмеді деп жарияланса, осы сауда-саттыққа қатысу үшін өтінімдерді ашу жүргізілмейді және сатушы сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген сауда-саттықтың уақыты мен күнінен кейін 24 сағат ішінде ЭЦҚ-сын пайдалана отырып, тізілім веб-порталында қалыптастырылатын өткізілмеген сауда-саттық туралы актіге қол қояды.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 13 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№77 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 51 тармақ жаңа басылымда мазмұндалды.

51. Тендерге (жабық тендер), конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашу сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген күн мен уақыттың басталуы бойынша тізілімнің веб-порталы арқылы автоматты түрде жүргізіледі.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2021 жылдың 27 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№116 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 50-1 тармағымен толықтырылып келесі редакцияда мазмұндалды.

51-1. Сатылу объектісі бойынша тендер (жабық тендер) басталған кезде тіркелген қатысушылар болмаған не сатушы жіберген тендерге (жабық тендерге) қатысушылар болмаған жағдайда, онда тендер (жабық тендер) өткізілмеген болып танылады.

Егер қатысушы бастапқы бағадан кем емес құнды ұсынса, онда бір ғана қатысушы қатысқан не сатушы тендерге қатысу үшін бір қатысушы жіберген тендер өткізілген болып танылады.

Егер тендер (жабық тендер) өткізілмеді деп жарияланса, сатушы сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген сауда-саттық уақыты мен күнінен кейін 24 сағат ішінде ЭЦҚ-сын пайдалана отырып, тізілім веб-порталы қалыптастыратын өткізілмеген сауда-саттық туралы актіге қол қояды.

 

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2017 жылдың 6 наурыздағы шешімімен бекітілген (№87 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, жаңа басылымдағы 7-1 бөлімімен толықтырылды

 

7-1. Астық қолхатын сату бойынша тендер

 

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2017 жылдың 6 наурыздағы шешімімен бекітілген (№87 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, жаңа басылымдағы 51-1, 51-2, 51-3 және 51-4 тармақтарымен толықтырылды

51-1. Астық қолхатын тендерге қойған кезінде астық қолхатын сатылу бағасы бұйрықты АҚҰМЭТ тіркеу арқылы, астық қолхатын ұстаушысымен өзгертілуі мүмкін.

51-2. Егер хабарламаны тізілімнің веб-порталында жариялаған күнінен бастап он бес күнтізбелік күн ішінде бірде-бір электрондық өтінім тіркелмесе, онда осы астық қолхатын сату бойынша тендер өткізілмеді деп есептеледі және ұйымдастырушы ЭЦҚ қолдану арқылы тізілімнің веб-порталымен жасақталатын, өткізілмеген тендер туралы актісіне қол қояды.

51-3. Астық қолхатын сату бойынша тендерді өткізген кезінде астық қолхатын ұстаушысы АҚҰМЭТ бекіткен, сатылу бағасына тең, сатып алу бағасымен электрондық өтінімін бірінші болып берген қатысушысы жеңімпаз болып танылады.

51-4. Астық қолхатын сату бойынша тендердің жеңімпазы сауда-саттықтың қорытындылары туралы хаттамасына қол қою үшін электрондық почта бойынша сауда-саттықтың қорытындылары туралы хабардар етіледі.

Сауда-саттықтың қорытындылары туралы хаттамасы тізілімнің веб-порталымен жасақталады, астық қолхатын сату бойынша тендердің ұйымдастырушысы және жеңімпазы ЭЦҚ қолдану арқылы электрондық өтінімін берген күнінен бастап жиырма төрт сағат ішінде қол қояды.

 

8. Конкурсты өткізу

Сілтеме. 2015 жылдың 9 ақпанындағы «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің шешімімен бекітілген (№72 Хаттама) Мемлекеттік мүлік тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтарды өткізу Реттемесінің /регламент/ толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес 52 тармақ жаңа басылымда мазмұндалды.

52. Аукционға қатысуға жіберілген қатысушыларды анықтау мақсатында конкурсқа қатысуға ұсынылған өтінімдері тізілім веб-порталында комиссия мүшелерімен қаралады.

53. Комиссия конкурсқа қатысу өтінімдерін ашқан күннен бастап 5 күнтізбелік күн ішінде ұсынылған өтінімдерді (конкурстық өтінім мен бағалық ұсыныстардан басқа) қарастырады және конкурсқа қатысушының өтінімінде осы Қағиданың және сауда-саттық туралы хабарламаның талаптарына сәйкессіздектерді (бар болған жағдайда) қатысушының электрондық мекенжайына хабарлама жіберу арқылы хабарлайды.

54. Конкурсқа қатысу өтінімдерін ашқан күннен бастап 4 күнтізбелік күн ішінде комиссия хатшысы тізілім веб-порталында түрлендірілген өтінімдерді ашу хаттамасы негізінде хабарлама жасалады.

Өтінімдерді ашу хаттамасына комиссия мүшелері ЭЦҚ колданып, өтінімдерді ашқан күннен бастап 5 күнтізбелік күн ішінде қол қойылады.

Өтінімдерді ашу хаттамасына комиссия мүшесінің қол қою мүмкіндігі болмаған жағдайда, комиссия хатшысымен  қол қойылмау себебі ақпараты аталмыш хаттамада көрсетіледі.

55. Өтінімдерді ашу хаттамасында анықталады:

1) өтінімдерді ашу хаттамасына комиссия қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күннен бұрын емес тағайындалған конкурсқа қатысушылардың өтінімдерін қайтадан ашу күні мен уақыты;

2) конкурс шарттарын қанағаттындыратын қатысушылар тізімі;

3) өтінімдерді қайтадан ашу күніне дейін анықталған сәйкессіздіктерді жоя отырып, тізілім веб-порталында қатысушының ЭЦҚ қойылған қосымша өтінім (конкурстық өтінім мен бағалық ұсыныстан басқа) беретін, себептерін көрсете отырып, конкурс шарттарын қанағаттындырмайтын қатысушылар тізімі;

56. Өтінімдерді ашқан күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде (комиссия қол қойған өтінімдерді ашу хаттамасына сәйкес конкурсқа қатысушылардың өтінімдеріне ескертпелер болмаған жағдайда) немесе өтінімдерді қайта ашқан күннен бастап комиссия конкурстық өтініммен қоса, конкурсқа қатысу өтінімдерін қарастырады және тізілім веб-порталында комиссия хатшысымен жасалған конкурсқа рұқсат ету хаттамасына қол қояды.

Конкурсқа рұқсат ету хаттамасына комиссия мүшесінің қол қою мүмкіндігі болмаған жағдайда, комиссия хатшысымен  қол қойылмау себебі ақпараты аталмыш хаттамада көрсетіледі.

57. Конкурсқа қатысушыларға рұқсат ету туралы комиссия шешімі тізілім веб-порталында автоматты түрде конкурсқа рұқсат ету туралы хаттамаға барлық комиссия мүшелерінің ЭЦҚ қойылған уақыттан бастап жарияланады және конкурсқа қатысуға өтінім берген барлық қатысушылардың электрондық мекенжайына автоматты түрде хабарланады.

58. Конкурсқа қатысуға рұқсат беру хаттамасы келесі ақпаратты қамтиды:

1) себептерін көрсете отырып, аукционға қатысуға рұқсат берілмеген қатысушылардың тізімі;

2) аукционның өтетін күні мен уақытын көрсете отырып, аукционға қатысуға рұқсат етілген қатысушылардың тізімі;

Аукционды өткізу күні мен уақыты аукционға екеуден кем емес конкурсқа қатысушыларға рұқсат беру туралы комиссия шешімі тізілім веб-порталында жарияланған күннен бастап бірінші жұмыс күніне тізілім веб-порталында автоматты түрде белгіленеді.

59. Аукционға рұқсат етілге конкурсқа қатысушылар ол басталғанға дейін бір сағат ішінде аукцион залына ЭЦҚ мен тізілім веб-порталы меншіктеген аукцион нөмірін пайдалана отырып кіреді.

Сілтеме. 2015 жылдың 9 ақпанындағы «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің шешімімен бекітілген (№72 Хаттама) Мемлекеттік мүлік тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтарды өткізу Реттемесінің /регламент/ толлықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес 60 тармағының 2), 4) тармақшалары жаңа басылымда мазмұндалды.

Сілтеме. 2022 жылдың 23 қарашасындағы «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің шешімімен бекітілген (№128 Хаттама) Мемлекеттік мүлік тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтарды өткізу Реттемесінің /регламент/ өзгертулеріне сәйкес 60 тармақ жаңа басылымда мазмұндалды.

  60. Аукцион Астана қаласының уақыты бойынша сағат 10:00-ден бастап 17:00-ге дейін тізілімнің веб-порталы белгілеген уақыттан басталады, бұл ретте аукцион сағат 15:00-ден кешіктірілмей басталады және келесі түрде өткізіледі:

1) аукцион басталған сәтінде аукцион залында өтінімде көрсетілген конкурсқа қатысушылардың баға ұсыныстары көрсетіледі, олар сатушы комиссиясы белгілеген бастапқы бағадан кем болмауы тиіс және ағымдағы баға қалыптастырылады;

2) аукцион басталған сәтінен бастап қатысушыға осы Регламенттің 43-тармағына сәйкес белгіленген қадамға басқа қатысушының барынша ағымдағы бағасын жоғарылату мүмкіндігі беріледі;

3) егер аукцион басталғаннан бастап жиырма минут ішінде қатысушылардың ешқайсысы барынша ағымдағы бағаны жоғарылатпаса, онда оны ұсынған қатысушы жеңімпаз болып танылады, ал осы лот бойынша аукцион өткізілді деп танылады;

4) егер аукцион залында аукцион басталғаннан бастап жиырма минут ішінде қатысушылардың бірі осы Регламенттің 43-тармағына сәйкес белгіленген қадамға басқа қатысушының барынша ағымдағы бағасын жоғарылату жолымен сату объектісін сатып алу ниетін растайтын болса, онда ағымдағы баға белгіленген қадамға жоғарылатады;

5) егер ағымдағы баға өскеннен кейін жиырма минут ішінде қатысушылардың ешқайсысы ағымдағы бағаны жоғарылату жолымен сату объектісін сатып алу ниетін растамаса, онда сату объектісін сатып алу ниетін соңғы растаған қатысушы жеңімпаз болып танылады, ал аукцион өткізілді деп танылады.

Егер бағаны жоғарылату аукционның аяқталу сәтінде сағат 17:00-де аукцион жеңімпазы анықталмаса, онда сату объектісін сатып алуға өзінің ниетін растаған соңғы қатысушы жеңімпаз болып танылады және осы сату объектісі бойынша аукцион өткізілді деп танылады.

61. Егер аукцион басталған сәтіне сату объектісіне екі және одан да көп қатысушылардың бағалық ұсыныстарындағы ең жоғарғы баға бірдей болса және берілген ағымдағы баға жиырма минут ішінде арттырылмаса, берілген қатысушылардың арасынан өтінімі бірдей ең жоғарғы баға ұсынған басқа қатысушылардың өтінімінен бұрын қабылданған қатысушы аукцион жеңімпазы болып танылады. 

 

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 13 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№77 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 9 тараудың аталуы жаңа басылымда мазмұндалды.

9. Тендердің (жабық тендер) өткізілуі

 

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 13 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№77 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 62 тармақ жаңа басылымда мазмұндалды.

62. Тендерге және жабық тендерге қатысуға берілген өтінімдер сауда-саттықтардың өткізілуі туралы хабарламасында көрсетілген мүлікті сатып алушысының және/немесе сауда-саттықтарға қатысушысының қосымша және ерекше талаптарына сәйкестігін анықтау мақсатында сатушымен тізілім веб-порталында қарастырылады.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 13 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№77 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 63 тармақ жаңа басылымда мазмұндалды.

63. Сатылу объектiсi үшiн ең жоғары баға ұсынған қатысушы жеңiмпаз болып танылады.

Егер тендерде немесе жабық тендерде екi және одан көп қатысушының ұсынысы бірдей ең жоғары бағаны қамтитын және тендер (жабық тендер) шарттарын қанағаттандыратын болса, онда осы қатысушылардың арасында ұсыныстары бірдей ең жоғары бағаны қамтитын қатысушылардың басқа өтінімдерінен өтінімі бұрын қабылданған қатысушы тендердің жеңімпазы болып танылады.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 13 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№77 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 64 тармақ жаңа басылымда мазмұндалды.

64. Сауда-саттықтардың нәтижелері туралы хаттамасында мыналар көрсетіледі:

1) қатысушыларға (сатып алушыға) қойылатын талаптарын қанағаттандырмайтын қатысушылар тізімі, себептерін көрсете отырып;

2) тендер (жабық тендеріне) қатысушыларының бағалық ұсыныстарын веб-порталмен автоматты түрде салыстыру жүргізілетін қатысушыларға (стаып алушыға) қойылатын талаптарға қанағаттандыратын қатысушылар тізімі.

3) сатылу объектісіне ең жоғары баға ұсынған жеңімпаз.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 13 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№77 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 65 тармақ жаңа басылымда мазмұндалды.

65. Тендер (жабық тендер) жеңімпазы сауда-саттықтардың нәтижелері туралы хаттамасына қол қою үшін электрондық пошта бойынша сауда-саттықтардың нәтижесі туралы тендер (жабық тендер) жеңімпазы хабарландырылады.

Сауда-саттықтар нәтижелері туралы хаттамасы тізілім веб-порталымен қалыптастырылады, тендер (жабық тендер) жеңімпазы және сатушымен ЭЦҚ қолдана отырып сауда-саттықтар өткізілген күні қол қойылады.

10. Сауда-саттықты өткізу нәтижелері

 

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 13 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№77 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 66 тармақ жаңа басылымда мазмұндалды.

66. Аукцион және әрбір сатылған объектісі бойынша конкурс нәтижелері сауда-саттықтардың нәтижелері туралы хаттамасымен рәсімделіп, аукцион өткізілген күні сатушы және жеңімпаз ЭЦҚ қолдана отырып тізілім веб-порталында қол қойылады.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 13 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№77 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 67 тармақ алынып тасталды.

Сілтеме. 2018 жылғы 17 қаңтардағы «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің шешімімен бекітілген (№95 Хаттама) Мемлекеттік мүлік тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтарды өткізу Реттемесінің /регламент/ өзгертулеріне сәйкес 68 тармақ жаңа басылымда мазмұндалды.

Нұсқама.«Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2019 жылдың 10 сәуірдегі шешімімен бекітілген (№103 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Регламентіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 68-тармақ келесі басылымда баяндалсын.

68. Сауда-саттықтың қорытындылары туралы хаттамасы:

- аукционның немесе тендердің (жабық тендердің), конкурстың және жеңімпаз бен сатушының сатылу бағасы бойынша объектіні сатып алу-сату шартқа қол қою міндеттеменің;

- астық қолхатын сату бойынша тендердің және жеңімпаздың осы Регламенттің 72-1 тармағына сәйкес сатып алынған астық қолхаты бойынша өзара есеп-айырысу өткізу міндеттемесінің қорытындыларын тіркейтін құжат болып табылады.

Сатып алу-сату шарты тізілімнің веб-порталында электрондық түрде жасалады және сауда-саттықтың қорытындылары туралы хаттамасына қол қойған күнінен бастап күнтізбелік он күннен аспайтын мерзімінде ЭЦҚ қолдану арқылы сатушы мен сатып алушы қол қояды.

Бұл ретте, сауда-саттық қорытындылары туралы хаттамасына қол қойылған күннен бастап күнтізбелік бес күннен аспайтын мерзімінде сатушы сатып алу-сату шартының жобасын сатып алушыға:

1) тараптармен келісілген тізілімнің веб-порталы сауда-саттықтың қорытындыларын шығару күнінен бастап алпыс күннен аспайтын мерзімінде жеңімпаз сатып алу-сату шартына қол қоятын, конкурсты;

1-1) ұйымдастырушы астық қолхатын неғұрлым жоғары баға ұсыну әдісімен аукционға немесе астық қолхатын сату бойынша тендерге қою жағдайын;

2) сатылу объектісін уәкілетті мемлекеттік органның рұқсатын алғаннан бастап ғана иеліктен шығаруға болатын жағдайларды қоспағанда ұсынады. Мұндай жағдайларда сатушымен және жеңімпазбен келісілген мерзімінде сатып алу-сату шартына қол қойылады.

Сатушы мен сатып алушы келісетін нысан бойынша жазбаша түрде сатып алу-сату шартын жасауға болады.

Сілтеме. 2019 жылғы 14 тамыздағы «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің шешімімен бекітілген (№106 Хаттама) Мемлекеттік мүлік тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтарды өткізу Реттемесінің /регламент/ өзгертулеріне сәйкес, 69 тармақ жаңа басылымда мазмұндалды.

69. Сауда-саттықта жеңген қатысушы сауда-саттық қорытындылары туралы хаттамаға қол қоймаған жағдайда немесе осы Регламенттің 72-1 тармағын бұзған жағдайда, астық қолхатын сатушысы / ұстаушысы (кепіл ұстаушысы) кепілдік жарнасын кері қайтармайды.

 

11. Қорытынды ережелер

 

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 13 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№77 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 70 тармақ жаңа басылымда мазмұндалды.

70. Сатып алу-сату шартын жасасудың негізі ретінде сауда-саттықтардың нәтижелері туралы хаттамасына сілтемесі көрсетіле отырып сатушы мен сатып алушының арасында сатып алу-сату шарты жасалады.

Сатып алушы сатылу объектісіне төлемін толығымен төлегеннен кейін меншік құқығына ие болатындығын сатушы сатып алу-сату шартында көрсетеді.

Сілтеме. 2018 жылғы 17 қаңтардағы «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің шешімімен бекітілген (№95 Хаттама) Мемлекеттік мүлік тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтарды өткізу Реттемесінің /регламент/ өзгертулеріне сәйкес 71 тармақ жаңа басылымда мазмұндалды.

1. Жеңімпаз сатып алу-сату шартына қол қойған соң сатушыға салыстыру үшін түпнұсқаларын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін міндетті түрде көрсете отырып, келесі құжаттардың көшірмелерін ұсынады:

1) жеке тұлғалар үшін: паспорттың немесе жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжатын:

2) заңды тұлғалар үшін: заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлігін немесе анықтаманы;

заңды тұлға өкілінің өкілеттіктерін куәландыратын құжатын, сондай-ақ, заңды тұлғаның өкілі паспортының немесе оның жеке басын куәландыратын құжатын.

Құжаттардың түпнұсқалары салыстырғаннан кейін бір жұмыс сағаты ішінде қайтарып беріледі.

Тендер (жабық тендер), конкурс жеңімпазы сатып алу-сату шартына қол қойған кезде өтінімге қоса берілген құжаттардың түпнұсқаларын немесе нотариалды расталған көшірмелерін сатушыға ұсынады.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 13 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№77 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 72 тармақтың үшінші бөлігі жаңа басылымда мазмұндалды.

72. Сатып алу-сату шарты бойынша есеп айырысулар сатушы мен сатып алушы арасында жүргiзiледi, бұл орайда сатып алушы есеп айырысуларды мынадай тәртiппен жүргiзедi:

1) Аванстық төлем объектiнi сату бағасының кемiнде он бес пайызы мөлшерiнде сатып алу-сату шартына қол қойылған күннен бастап он жұмыс күнінен кешiктiрiлмей енгiзiледi. Аванстық төлем сатып алушының  сатып алу-сату шарты бойынша міндеттемелерін тиісті орындауын қамтамасыз етеді. Кепiлдiк жарна тиесiлi аванстық төлем есебiне есептеледi;

2) қалған сома тараптардың уағдаласуы бойынша, бiрақ сатып алу-сату шартына қол қойылған күннен бастап күнтiзбелiк отыз күннен кешiктiрмей енгiзiледі.

Сатушы мен сатып алушы арасындағы барлық есеп айырысулар қолма-кол ақшасыз тәртіпте сатып алу-сату шартында көрсетілген  сатушының есеп айырысу шоты арқылы жүргізіледі.

Түпкiлiктi төлемнiң мерзiмi өткен жағдайда шартты бiр жақты тәртiппен бұзуға жол беріледі. Түпкілікті төлем кешіктірілуіне байланысты шарт бұзылған жағдайда аванстық төлем қайтарылмайды.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2016 жылғы 22 маусымдағы шешімімен бекітілген (№81 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтыруларына сәйкес, 72-1 тармағымен толықтырылды.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2021 жылдың 27 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№116 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 72-1 тармақың төртінші абзацы келесі редакцияда мазмұндалды.

72-1. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2015 жылғы 28 шілдедегі № 4-1/699 бұйрығымен бекітілген, Астық қолхаттарының мемлекеттік электрондық тізілімін жасақтау мен оны жүргізу қағидаларымен анықталған тәртібінде, астық қолхатын сату бойынша сауда-саттықтың ұйымдастырушысы мен жеңімпазы, астық қолхаты иеленушісінің арасындағы есеп-айырысу жүзеге асырылады:

- астық қолхатының бастапқы бағасынан он бес пайыз мөлшерінде жеңімпаздың кепілдік жарнасын, ұйымдастырушы сауда-саттық өткізілген күнінен бастап үш күнтізбелік ішінде, астық қолхаты иеленушінің есеп-айырысу шотына аударады;

- сауда-саттық өткізілген күнінен бастап отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей, жеңімпаз сату бағасын (кепілдік жарнаны шегеріп тастап) ұйымдастырушының есеп-айырысу шотына аударады;

- ұйымдастырушы сатылу бағасын (кепілдік жарнасын шегере отырып) астық қолхатын иеленушінің есеп-айырысу шотына жеңімпаз ЭЦҚ-мен тіркеушілік ақпараттық жүйе веб-порталында астық қолхатын есепке алу/есептен шығару электрондық бұйрығына қол қойған күннен бастап күнтізбелік үш күн ішінде (бірақ сауда-саттық өткізілген күннен бастап күнтізбелік отыз үш күннен кешіктірмей) аударады.

Сілтеме. 2018 жылғы 17 қаңтардағы «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің шешімімен бекітілген (№95 Хаттама) Мемлекеттік мүлік тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтарды өткізу Реттемесінің /регламент/ өзгертулеріне сәйкес 73 тармақ жаңа басылымда мазмұндалды.

73. Осы Регламенттің 77 тармағында көрсетілген жағдайын қоспағанда, акционерлік қоғамдардың акцияларын қоспағанда, сатып алу-сату шарты бойынша сатып алушы сату бағасын толық төлегеннен кейін объектіні сатып алушыға беру жүзеге асырылады.

Сатылған объектінің иесін өзгерту туралы мемлекеттік тіркеуді жүргізу үшін қол қойылған қабылдап алу-тапсырып беру актісі негіз болады.

Жеңімпаз қабылдап алу-тапсырып беру актісіне белгіленген мерзімде қол қоймаған жағдайда, тізілімнің веб-порталымен қалыптастырылған, сатушы сауда-саттық қорытындыларын болдырмау туралы актісіне қол қояды.

Сілтеме. 2019 жылғы 14 тамыздағы «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің шешімімен бекітілген (№106 Хаттама) Мемлекеттік мүлік тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтарды өткізу Реттемесінің /регламент/ өзгертулеріне сәйкес, 74 тармақ жаңа басылымда мазмұндалды.

Сілтеме. 2022 жылдың 23 қарашасындағы «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің шешімімен бекітілген (№128 Хаттама) Мемлекеттік мүлік тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтарды өткізу Реттемесінің /регламент/ өзгертулеріне сәйкес 74 тармақ жаңа басылымда мазмұндалды.

74. Жеңімпаз осы Регламентте көрсетілген мерзімдерде сауда-саттық қорытындылары туралы электрондық хаттамаға қол қоймаған не осы Регламенттің 72-1-тармағы бұзылған кезінде, онда сатушы/ұйымдастырушы тізілімнің веб-порталы қалыптастыратын сауда-саттық қорытындыларының күшін жою туралы актіге қол қояды.

Сатып алушы осы Регламенттің 68-тармағында көрсетілген мерзімде сатып алу-сату шартына қол қоймаған не сатып алушы сатып алу-сату шарты бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған не сатушыға осы Регламенттің 71-тармағында көрсетілген құжаттарды ұсынбаған кезінде, сатушының кепілдік жарнасы қайтарылмайды және ЭЦҚ қолдана отырып, тізілімнің веб-порталы қалыптастыратын сауда-саттық қорытындыларының күшін жою туралы актіге қол қойылады.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 13 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№77 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, жаңа басылымдағы 75 тармақпен толықтырылды.

75. Бөлiп-бөлiп төлеудiң ықтимал шарты сауда-саттыққа қатысушыларының назарына алдын-ала жеткiзiлген жағдайда ғана бөлiп-бөлiп төлеуге жол беріледi. Бұл ретте бастапқы жарнаның мөлшерi сату бағасының 15 пайызынан кем болуы мүмкін емес, ал бөлiп-бөлiп төлеу кезеңi үш жылдан аспауға тиiс.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 13 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№77 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, жаңа басылымдағы 76 тармақпен толықтырылды.

76. Бастапқы жарнаны сатып алушы сатып алу-сату шартына қол қойылған күннен бастап күнтізбелік отыз күн iшiнде енгiзеді. Одан кейiнгi соманы енгiзген кезде, әлi енгiзiлмеген сомаға сатушы пайыздарды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде қайта қаржыландырылатын ресми ставкаға сүйене отырып есептейдi.

Одан кейінгі сомаларды енгізу кемінде тоқсанда бір рет жүргізілуі қажет.

Егер сатып алу-сату шартында қамтамасыз етудің өзге тәсілі көзделмеген болса, төлемдердiң уақтылы өтелуiнің қамтылуы сатып алушы сатып алған мүлкіне сатушының кепiл құқығы болуы мүмкін.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 13 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№77 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, жаңа басылымдағы 77 тармақпен толықтырылды.

77. Егер, сатып алу-сату шартымен қамтамасыз етудің басқа әдісі қарастырылмаған болса, объектіні бөліп сатуға беру кезінде сатылу объектісіне жасалған алыс-беріс актісіне қол қою жолымен бастапқы жарнаны төлегеннен кейін тіркелуге жататын кепілдік шартын бір мезгілде жасай отырып жүзеге асырады.

Тіркелуге жататын кепілдік шартын бір мезгілде жасай отырып бастапқы жарнаны төлегеннен кейін бағалы қағаздарды аудару туралы бұйрығына қол қою жолымен беру акционерлік қоғамдардың акцияларын бөліп сатуға беру кезінде жүзеге асырылады.

 

____________________________________

 

Мемлекеттік мүлік тізілімі веб-порталында

мүліктерді сату бойынша  электрондық

сауда-саттықтарды өткізу реттемесіне

№1 Қосымша

 

Сатылу объектісі бойынша ақпараттар

Акциялар үшін (акционерлік қоғамдар)

 

 

 р/с

Көрсеткіштер аталуы

Жалпы мәліметтер

Қаржылық көрсеткіштер бойынша

N-2

N-1

Соңғы аяқталған қаржылық жыл (N)

Бағалау күні жағдайы бойынша

 

Жалпы мәліметтер

 

 

 

 

 

1

Объектінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі

 

 

 

 

 

2

Объектінің аталуы (мемлекеттік тілде)

 

 

 

 

 

3

Объектінің аталуы (орыс тілінде)

 

 

 

 

 

4

Орналастырылғына акциялар саны, дана

 

 

 

 

 

5

Сатылатын акциялар, дана

 

 

 

 

 

6

Орналастырылғаннан сатылатын акциялар, %

 

 

 

 

 

7

Акциялар түрі (қарапайым, артықшылықты акция)

 

 

 

 

 

8

Жұмысшылардың жылдық орташа саны,адам.

 

 

 

 

 

 

Қаржылық көрсеткіштер

 

 

 

 

 

9

Жарғылық капитал, мың теңге

 

 

 

 

 

10

Меншікті капитал, мың теңге

 

 

 

 

 

11

Кірістер, мың теңге

 

 

 

 

 

12

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын келісім-шарттар бойынша кірістер, мың теңге

 

 

 

 

 

13

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын келісім-шарттар саны.

 

 

 

 

 

14

ҰБХ,ҰХ,ҰК топтамасына кіретін компаниялармен жасалған келісім-шарттар бойынша кірістер, мың теңге

 

 

 

 

 

15

ҰБХ,ҰХ,ҰК топтамасына кіретін компаниялармен жасалған келісім-шарттар саны

 

 

 

 

 

16

Шығыстар, мың теңге

 

 

 

 

 

17

Таза пайда(кіріс) шығындар минус таңбасымен көрсетіледі), мың теңге

 

 

 

 

 

18

Бір акцияға есептелген дивидентер:

 

 

 

 

 

19

қарапайым, теңге

 

 

 

 

 

20

артықшылық, теңге

 

 

 

 

 

21

Бір акцияның баланстық құны, теңге

 

 

 

 

 

22

Бір акцияның жалпы кірістілігі, теңге

 

 

 

 

 

23

Активтер, мың теңге

 

 

 

 

 

24

Қысқа мерзімді активтер, мың теңге

 

 

 

 

 

25

Ұзақ мерзімді активтер, мың теңге

 

 

 

 

 

26

Міндеттемелер, мың теңге

 

 

 

 

 

27

Қысқа мерзімді міндеттемелер, мың теңге

 

 

 

 

 

28

Ұзақ мерзімді міндеттемелер, мың теңге

 

 

 

 

 

29

Активтер тиімділігі, % (ROА) *

 

 

 

 

 

30

Меншік капиталдың тиімділігі, % (ROE) **

 

 

 

 

 

 

* ROА= NI/TA*100%, бұл жерде:

ROА – Меншік капиталдың тиімділігі  (Return on Assets), %
NI – 
Таза пайда (кіріс)  (Net Income), мың теңге  (Шығындар орын алған жағдайдатиімділік есептелмейді).

TA – активтер соммасы (Total Assets), мың теңге.

 

** ROE= NI/EC*100%, бұл жерде:

ROE - Меншік капиталдың тиімділігі (Return on Equity), %
NI - 
Таза пайда (кіріс)  (Net Income), мың теңге  (Шығындар орын алған жағдайдатиімділік есептелмейді).
EC – 
меншік капитал (Equity Capital), мың теңге

Қатысу үлесі үшін (жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері)

р/с

Көрсеткіштер аталуы

Жалпы мәліметтер

Қаржылық көрсеткіштер бойынша

N-2

N-1

Соңғы аяқталған қаржылық жыл (N)

Бағалау күні жағдайы бойынша

 

Жалпы мәліметтер

 

 

 

 

 

1

Объектінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі

 

 

 

 

2

Объектінің аталуы (мемлекеттік тілде)

 

 

 

 

3

Объектінің аталуы (орыс тілінде)

 

 

 

 

4

Сатылатын қатысу үлесі, теңге

 

 

 

 

5

БК сатылатын қатысу үлесі, %

 

 

 

 

6

Жұмысшылардың жылдық орташа саны,адам.

 

 

 

 

 

Қаржылық көрсеткіштер

 

 

 

 

7

Жарғылық капитал, мың теңге

 

 

 

 

8

Меншікті капитал, мың теңге

 

 

 

 

9

Кірістер, мың теңге

 

 

 

 

10

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын келісім-шарттар бойынша кірістер, мың теңге

 

 

 

 

 

11

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын келісім-шарттар саны.

 

 

 

 

 

12

ҰБХ,ҰХ,ҰК топтамасына кіретін компаниялармен жасалған келісім-шарттар бойынша кірістер, мың теңге

 

 

 

 

13

ҰБХ,ҰХ,ҰК топтамасына кіретін компаниялармен жасалған келісім-шарттар саны

 

 

 

 

14

Шығыстар, мың теңге

 

 

 

 

15

Таза пайда(кіріс) шығындар минус таңбасымен көрсетіледі), мың теңге

 

 

 

 

16

Қатысу үлесіне кіріс, мың теңге

 

 

 

 

17

Активтер, мың теңге

 

 

 

 

18

Қысқа мерзімді активтер, мың теңге

 

 

 

 

 

19

Ұзақ мерзімді активтер, мың теңге

 

 

 

 

 

20

Міндеттемелер, мың теңге

 

 

 

 

 

21

Қысқа мерзімді міндеттемелер, мың теңге

 

 

 

 

 

22

Ұзақ мерзімді міндеттемелер, мың теңге

 

 

 

 

 

23

Активтер тиімділігі, % (ROА)

 

 

 

 

 

24

Меншік капиталдың тиімділігі, % (ROE)

 

 

 

 

 

 

Мемлекеттік кәсіпорындардың мүліктік жиынтығы үшін

р/с

Көрсеткіштер аталуы

Жалпы мәліметтер

Қаржылық көрсеткіштер бойынша

N-2

N-1

Соңғы аяқталған қаржылық жыл (N)

Бағалау күні жағдайы бойынша

 

Жалпы мәліметтер

 

 

 

 

 

1

Объектінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі

 

 

 

 

 

2

Объектінің аталуы (мемлекеттік тілде)

 

 

 

 

3

Объектінің аталуы (орыс тілінде)

 

 

 

 

4

Жұмысшылардың жылдық орташа саны,адам.

 

 

 

 

 

Қаржылық көрсеткіштер

 

 

 

 

 

5

Жарғылық капитал, мың теңге

 

 

 

 

 

6

Меншіктік капитал, мың теңге

 

 

 

 

 

7

Кірістер, мың теңге

 

 

 

 

 

8

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын келісім-шарттар бойынша кірістер, мың теңге

 

 

 

 

 

9

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын келісім-шарттар саны.

 

 

 

 

 

10

Шығындар, мың теңге

 

 

 

 

 

11

Таза пайда(кіріс) шығындар минус таңбасымен көрсетіледі), мың теңге

 

 

 

 

 

12

Активтер, мың теңге

 

 

 

 

13

Қысқа мерзімді активтер, мың теңге

 

 

 

 

 

14

Ұзақ мерзімді активтер, мың теңге

 

 

 

 

 

15

Міндеттемелер, мың теңге

 

 

 

 

 

16

Қысқа мерзімді міндеттемелер, мың теңге

 

 

 

 

 

17

Ұзақ мерзімді міндеттемелер, мың теңге

 

 

 

 

 

18

Активтер тиімділігі, % (ROА)

 

 

 

 

 

19

Меншіктік капиталдың тиімділігі, % (ROE)

 

 

 

 

 

 

Жылжымайтын мүлік үшін (аяқталмаған құрылыстың)

 

р/с

Көрсеткіштер аталуы

1

Объектінің аталуы

2

Объектінің кадастрлық нөмірі

3

Жылжымайтын мүліктің түрі/тұрпаты/ (пәтер, жер учаскесі, ғимарат және т.б)

4

Қор (тұрғын/тұрғын емес)

5

Функционалдық тағайындалуы

6

Жалпы көлемі, шаршы метр

7

Құрылыс жылы

8

Жер телімінің көлемі, га

9

Жер телімінің функционалдық тағайындалуы

10

Жер теліміне меншік түрі

 

Көлік үшін

 р/с

Көрсеткіштер аталуы

1

Маркасы, модель /үлгі/

2

КҚ санаты

3

Тіркеу нөмірі (КҚМТН)

4

Шығарылған жылы

5

Шанақ /кузов/ нөмірі

6

Шасси нөмірі

7

Түсі

8

Қозғалтқыш көлемі, текше см

 

Машиналар (жабдықтар) және мүліктің басқа түрлері бойынша 

р/с

Көрсеткіштер аталуы

1

Аталуы (тағайындалуы)

2

Маркасы, түрі /тұрпаты/

3

Сатып алу жылы

4

Пайдалануға енгізілген жылы

5

Пайдалануға жарамдылығы туралы мәліметтер

 

 


 

 Мемлекеттік мүлік тізілімі веб-порталында

мүліктерді сату бойынша  электрондық

сауда-саттықтарды өткізу реттемесіне

№2 Қосымша

 

Нысан

 

мүлікті сату бойынша сауда-саттықтарға қатысуға

ӨТІНІМ

 

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2017 жылдың 6 наурыздағы шешімімен бекітілген (№87 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 2 қосамшасындағы 1 тармағы жаңа басылымда мазмұндалды

1. Жарияланған мүлікті сату бойынша хабарламасын қарастыра отырып және Мүлікті мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында сату бойынша электрондық сауда-саттықтарды өткізу реттемесімен таныса отырып _____________

_________________________________________________________________________

(жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болуы кезінде) немесе заңды тұлғаның атауы)

 

мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында 20__ жылғы «__» __ сағат ___ болатын, (аукционға/тендерге/конкурсқа/астық қолхатын сату бойынша тендерге) қатысу ықыласын білдіреді.

Сілтеме. 2018 жылғы 15 тамыздағы «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің шешімімен бекітілген (№99 Хаттама) Мемлекеттік мүлік тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтарды өткізу Реттемесінің /регламент/ өзгертулеріне сәйкес, 2-қосымшадағы 2-тармақ келесі басылымда баяндалсын.

 

2. Бірыңғай оператордың шотындағы мүлік бойынша кепілдік жарнасы мөлшерінде, менің ақша қаражатыма сауда-саттықтың қорытындыларын анықтағанға дейін блок қоюды сұраймыз:

 

р/т №

Мүліктің атауы

Мүлік үшін кепілдік жарнаның сомасы, теңге

1

 

 

2

 

 

 

Барлығы

 

 

Сілтеме. 2018 жылғы 15 тамыздағы «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің шешімімен бекітілген (№99 Хаттама) Мемлекеттік мүлік тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтарды өткізу Реттемесінің /регламент/ өзгертулеріне сәйкес, алынып тасталды.

 

4. Мен (біздер) сауда-саттықтарға қатысушы ретінде тіркеуге жатпайтындығы туралы мәліметтерді алдық:

1) сауда-саттықтардың өткізілуі туралы хабарламасында көрсетілген мүлікті сатып алушыға және/немесе тендер (жабық тендер), конкурс қатысушыларына қойылатын қосымша талаптарға сәйкес келмейтін заңды (жеке) тұлға

2) ұйымдастырушы;

3) сатушы.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 13 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№77 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 2 қосымшадағы 4-1 тармағы жаңа басылымда мазмұндалды.

4-1. Менің (біздің) қатысушыға қойылатын талаптарға сәйкес келмейтіндігім (із) анықталған жағдайда мен (біз) сауда-саттықтарға қатысу құқығынан айыралытындығыма (мызға) келісемін (міз) менің (біздің) тарапымыздан сауда-саттықтар нәтижелері туралы қол қойылған хаттамасы және сатып алу-сату шарты жарамсыз деп саналады.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2017 жылдың 6 наурыздағы шешімімен бекітілген (№87 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 2 қосымшасындағы 5 тармағы жаңа басылымда мазмұндалды

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2021 жылдың 27 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№116 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 2 қосымшаның 5 тармағы келесі редакцияда мазмұндалды.

5. Егер мен (біз) сауда-саттықтың жеңімпазы (-дары) болып анықталған жағдайда, өзіме сауда-саттық өткізілген күні (тендер қорытындылары туралы хаттамаға электрондық өтінім берілген күннен бастап 24 сағат ішінде қол қойылатын астық қолхатын сату бойынша тендерді қоспағанда) сауда-саттық қорытындылары туралы хаттамаға қол қою және мемлекеттік мүлік тізілім веб-порталы сауда-саттық қорытындыларын шығарған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде сатып алу-сату шартына қол қою міндеттемелерін аламын (проблемалы объектілерді салу мен жаңа тұрғын үй кешені құрылысын аяқтау үшін жеке инвесторды іріктеу жағдайларын қоспағанда).

Сілтеме. 2018 жылғы 15 тамыздағы «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің шешімімен бекітілген (№99 Хаттама) Мемлекеттік мүлік тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтарды өткізу Реттемесінің /регламент/ өзгертулеріне сәйкес, 6-тармақтың 1) және 2) тармақшалары келесі.

6. менің тарапымнан (біздің тарапымыздан) енгізілген кепілдік жарна сомасы қайтарылмай сатушыда келесі жағдайда қалатындығына келісемін:

1) сауда-саттықтың қорытындылары туралы хаттамаға қол қоймағанда;

2) белгіленген мерзімде сатып алу-сату шартқа қол қоймағанда;

3) менің тарапымнан (біздің тарапымыздан) сату/сатып-алу келісімі бойынша міндеттемелердің  орындалмауы және/немесе лайықсыз орындалуы бойынша;

4) тендер (жабық тендер) немесе (мүлікті сатып алушы) конкурсының қатысушыларына қойылатын талаптарына менің (біздің) сәйкес келмейтіндігімді (мізді) анықтағанда;

5)мүлікті сатып алушысына немесе тендерге (жабық тендер), конкурсқа қатысушыларының қосымша талаптарына сәйкес келетіндігін растайтын құжаттардың сатушыға ұсынылмауы.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 13 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№77 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 2 қосымшадағы 7 тармақ жаңа басылымда мазмұндалды.

7.Сауда-саттықтардың нәтижелері туралы хаттамасы осы өтініммен бірге сатып алу-сату шартын жасасуға дейін әрекет ететін шарт күшіне ие болады.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 13 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№77 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 2 қосымшадағы 8 тармақ жаңа басылымда мазмұндалды.

8. Конкурста белгіленген бағаның өзгертілуі қадамымен келісемін(із) және бағаның арттырылуына байланысты аукционын өткізу барысында (конкурсқа қатысушысымен толтырылады) қалыптасқан ең жоғары бағасы немесе мен (біз) ұсынған баға бойынша сатылып алу объектісін сатып алуға келісетіндігім (із) туралы ақпараттандырамын.

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 13 қаңтарындағы шешімімен бекітілген (№77 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес, 2 қосымшадағы 9 тармақтың төртінші бөлігі жаңа басылымда мазмұндалды.

9. Өзім (-із) туралы ақпараттарды ұсынамын (-ыз):

Заңды тұлға үшін:

Аталуы ________________________________________________

БСН ________________________________________________________

Басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) _________________

Мекен жайы:_______________________________________________________

Телефон (факс) нөмірі:________________________________________

Банктік деректемелері /реквизиттері/:

ЖСК ________________________________________________________

БСК ________________________________________________________

Банк аталуы __________________________________________

БеК_________________________________________________________

Өтінімге қоса берілді:

1) __________________________________________________________

2) __________________________________________________________

 

Жеке тұлғалар үшін:

тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)____________________________

ЖСН ________________________________________________________

Төлқұжат мәліметтері___________________________________________

Мекен жайы:_______________________________________________________

Телефон (факс) нөмірі:________________________________________

Банктік деректемелері /реквизиттері/:

ЖСК ________________________________________________________

БСК ________________________________________________________

Банк аталуы __________________________________________

БеК_________________________________________________________

Өтінімге қоса берілді:

1) __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 (қолы)                   жеке тұлғаның (тегі, аты, әкесінің аты (бар болғанда) немесе заңды тұлғаның аталуы және басшысының (тегі, аты, әкесінің аты (бар болғанда)  немесе сенім хат негізінде әрекет етуші заңды тұлғаның өкілі)

«___» ____________ 20__ ж.

 

М.О.

 

Мемлекеттік мүлік тізілімі веб-порталымен қабылданды «__» _______ 20__ ж. ____ сағат____ мин.

 

Аукционға қатысушысының аукцион нөмірі ______________________

 

Тендерге (жабық тендерге), конкурсқа қатысушысының бағалар ұсынысы: ________ теңге (сауда-саттықтарға қатысушысымен толтырылады және тендер, жабық тендер немесе конкурсқа қатысуға рұқсат беру хаттамасына сатушымен немесе комиссиямен қол қойғаннан кейін өтінімде көрініс алады).

Нұсқама. «Ақпараттық есептеу-орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің 2017 жылдың 6 наурыздағы шешімімен бекітілген (№87 Хаттамасы) мемлекеттік мүліктің тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтары Реттемесіне толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес,2 қосымшасындағы 9 тармағы жаңа басылымындағы 5 бөлігімен толықтырылды

Астық қолхатын сату бойынша тендерге қатысушының баға ұсынымы, тг.: ___________ (сауда-саттыққа қатысушымен толтырылады және оны тізілімнің веб-порталы ашқан соң электрондық өтінімде көрсетіледі).

 
 

3 қосымша
2015 жылдың 9 ақпанындағы «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ директорлар Кеңесінің шешімімен бекітілген (№72 Хаттама) Мемлекеттік мүлік тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтарды өткізу Реттемесінің /регламент/ толықтырулар мен өзгертулеріне сәйкес алынып тасталды.

Generated in 351ms