Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Сауда-саттықты қарау
Деректерді жүктеу...
ҚАЗІРГІ УАҚЫТТА ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА-САТТЫҚТАРҒА ҚАТЫСУ ҮШІН КЕПІЛДІК ЖАРНАЛАРДЫ ON-LINE ТӨЛЕУ СЕРВИСІ ІРКІЛІСПЕН ЖҰМЫС ЖАСАЙДЫ. ОСЫҒАН ОРАЙ КЕПІЛДІК ЖАРНАЛАРДЫ ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙДЕГІ БАНКТЕРДІҢ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ БӨЛІМДЕРІ АРҚЫЛЫ ТӨЛЕУГЕ КЕҢЕС БЕРЕМІЗ
Мүліктік кешен
Сауда-саттықтар: №106614 Сауда-саттықтары түрі: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Бастапқы бағасы: 3 435 292 000,00 Кепілдік жарна: 515 293 800,00 Сауда-саттықтар мәртебесі: Өтті Сауда-саттықтардың басталуы: 23.10.2018 10:40 Сатылу бағасы: 3 451 000 000,00 Қосымша ақпарат: Допускается продажа единственному участнику торгов
Тендерлік (конкурстық) шарттар
1. Обязательства доверительного управляющего по вложению инвестиции в Объект / Сенімгерлік басқарушының нысанға инвестиция енгізу бойынша міндеттері:
2. В период доверительного управления / Сенімгерлік басқаруға берілген кезеңде:
- установка газопоршневого оборудования типа JGS 320 GS-S/L в 1 компл. (мощность электрическая – 800 кВт, мощность тепловая 918 кВт/час, расход 270 куб/час – газ) (срок исполнения: 2019 год) / JGS 320 GS-S/L (электр қуаты – 800 кВт, жылу қуаты 918 кВт/сағ., шығыс 270 куб/сағ.-газ) типтік газпоршендік құрылғыны орнату, (орындау мерзімі: 2019 жыл);
- провести реконструкцию котельной РК-1 с заменой паровых котлов выработавших свой ресурсный срок службы на два новых современных модернизированных водогрейных котла фирмы «BOSH», мощностью 11200 кВт в количестве 2 шт., с высоким КПД - 94%. (срок исполнения: 2019-2020гг) / РК-1 қазандығын қайта жаңғырту жұмыстарын жүргізу мақсатында көзделген ресурстық қызмет мерзімі өткен 2 дана бу қазандықтарын қуаты 11200 кВт және ПӘК жоғары 94,4% жаңа заманауи «BOSH» су жылытатын қазандарына ауыстыру, (орындау мерзімі: 2019-2020 жылдар);
- в микрорайонах Карасу, Каратау и массив Карасу провести замену магистральных и внутриквартальных сетей теплоснабжения диаметром от 57-:325 мм на предизолированные трубопроводы согласно СНиП РК (срок исполнения: 2019-2020гг) / Қарасу, Қаратау және массив Қарасу ықшамаудандарында диаметрі 57-325 мм магистралдық және ішкі кварталдық жылу жүйелерін ҚР ҚНжЕ сәйкес оқшауланған құбырларға ауыстыру (орындау мерзімі: 2019-2020 жылдар);
- провести реконструкцию существующего оборудования на территории РК-1 с использованием новейших технологий (замену бака-аккумулятора V=1000м3 – 1 шт, бак мазута V=750м3 – 1 шт, бак мазута V=200м3,– 2 шт, деаэратор атмосферный ДА-15/50- 2 шт, фильтры химводоподготовки Nа-катионитовые 2 компл., канализационных сетей Ǿ80-:-250мм- 120 п.м. и очистных стоков (срок исполнения: 2019-2020гг) / РК-1 қазандығы аумағындағы орналасқан нысандарға жаңа технологияларды пайдалана отырып (V=1000 м3 аккумуляторлық бак – 1 дана, V=750 м3 мазутқа арналған бак – 1 дана, V=200 м3 мазутқа арналған бак – 2 дана, ДА-15/50 атмосфералық деаэратор – 2 дана, Na-катиониттік химиялық су тазалау фильтрлары – 2 дана, Ǿ80-:-250мм- 120 п.м. ағынды суларды тазалау жүйелерін ауыстыру, орындау мерзімі: 2019-2020 жылдар);
- в котельной сш. №55 массив «Шолдала» в г. Тараз провести газификацию со строительством наружных сетей газоснабжения-160 п.м., диаметром 63 мм и реконструкцию с установкой 4 газовых горелок 400кВт, ГРПШ – 2 шт., газовый счетчик G-250 -1шт, внутреннее газоснабжение – 85 пм (разработку проектно-сметной документации 2019 год, строительно-монтажные работы 2021 году) / Тараз қаласы «Шөлдала» алқабында орналасқан №55 орта мектебінің тас көмірде жұмыс істейтін қазандығын табиғи газға ауыстыру, диаметрі 63 мм және ұзындығы 160 п.м. сыртқы газ құбырларының құрылысын салу, қуаты 400кВт газ жанарғылары – 4 дана, ГРПШ – 2 дана, G-250 газ есептеу құралы – 1 дана орнату және 85 п.м. ішкі газ құбырларын жүргізу (2019 жылы жобалық-сметалық құжаттарды дайындау, 2021 жылы газға ауыстыру және қазандықты қайта жаңғырту бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу);
- в котельной сш. Исмайлова с. Бесжылдык Жамбылского района провести газификацию со строительством наружных сетей газоснабжения-1200 п.м., диаметром 63 мм и реконструкцию с заменой 2 угольных котлов на газовые котлы КВа-300 с горелками мощностью 300кВт – 2шт, ГРПШ-1000 – 1шт, газовый счетчик -1 шт., внутреннее газоснабжение – 75 пм (разработку ПСД 2020 год, СМР 2021 годы) / Жамбыл ауданы «Бесжылдық» ауылында орналасқан «Исмайлов» атындағы орта мектебінің тас көмірде жұмыс істейтін қазандығын табиғи газға ауыстрыру, диаметрі 63 мм және ұзындығы 1200 п.м. сыртқы газ құбырларының құрылысын салу, қуаты 300кВт газ жанарғылары – 2 дана, ГРПШ-1000 – 2 дана, газ есептеу құралы – 1 дана орнату және 75 п.м. ішкі газ құбырларын жүргізу (ЖСҚ дайындау 2020 жыл, ҚМЖ 2021 жыл);
- в котельной сш. №19 массив «Кумшагал» в г.Тараз провести газификацию со строительством наружных сетей газоснабжения -160 п.м., диаметром 63 мм и реконструкцию с заменой 2 угольных котлов на газовые КВа-400 с горелками, мощностью 400 кВт – 2шт, ГРПШ-1000 – 1 шт,, газовый счетчик -1 шт,, внутреннее газоснабжение – 75 пм (разработку ПСД 2020 год, СМР 2021 год) / Тараз қаласы «Құмшағал» алқабында орналасқан №19 орта мектебінің тас көмірде жұмыс істейтін қазандығын табиғи газға ауыстрыру, диаметрі 63 мм және ұзындығы 160 п.м. сыртқы газ құбырларының құрылысын салу, қуаты 400кВт газ жанарғылары – 2 дана, ГРПШ-1000 – 2 дана, газ есептеу құралы – 1 дана орнату және 75 п.м. ішкі газ құбырларын жүргізу (ЖСҚ дайындау 2020 жыл, ҚМЖ 2021 жыл);
- в котельной сш. №56 массив «Кумшагал» в г. Тараз провести газификацию со строительством здания котельной и наружных сетей газоснабжения -1600 п.м., диаметром 63 мм. Установкой технологического оборудования работающей на природном газе мощностью 600 кВт и строительством тепловых сетей (разработка ПСД 2021 год, СМР 2022 год) / Тараз қаласы "Құмшағал" алқабында орналасқан №56 орта мектебінің тас көмірде жұмыс істейтін қазандығын табиғи газға ауыстрыру, қазандық ғимаратын және диаметрі 63 мм және ұзындығы 1600 п.м. сыртқы газ құбырларының құрылысын салу. Табғи газда жұмыс істейтін қуаты 600кВт технологиялық құрылғыларды орнату және жылу желілерінің құрылысын жүргізу (ЖСҚ дайындау 2021 жыл, ҚМЖ 2022 жыл);
- в котельной с.ш.№57 массив «Көлтоган» в г. Тараз провести газификацию со строительством наружных сетей газоснабжения -2200 п.м. и заменой котлов на газовые КВа-650 с горелками и с мощностью 650кВт – 2 шт., ГРПШ-1000 – 1 шт., газовый счетчик -1 шт., внутреннее газоснабжение – 85 пм. (разработка ПСД 2021 год, СМР 2022 год) / Тараз қаласы «Көлтоған» алқабында орналасқан №57 орта мектебінің тас көмірде жұмыс істейтін қазандығын табиғи газға ауыстрыру, ұзындығы 2200 п.м. сыртқы газ құбырларының құрылысын салу, қуаты 650 кВт газ жанарғылары – 2 дана, ГРПШ-1000 – 1 дана, газ есептеу құралы – 1 дана орнату және 85 п.м. ішкі газ құбырларын жүргізу (ЖСҚ дайындау 2021 жыл, ҚМЖ 2022 жыл);
- в котельной д.с.№34 «Шолдала» в г. Тараз провести газификацию со строительством наружных сетей газоснабжения -1750 п.м., диаметром 57 мм. и заменой котлов газовые КВа-250 с горелками и с мощностью 250 кВт – 2 шт., ГРПШ-400 – 1 шт., газовый счетчик -1 шт., внутреннее газоснабжение – 75 пм.; (разработка ПСД 2022 год, СМР 2023 год) / Тараз қаласы "Шөлдала" алқабында орналасқан №34 балабақшасы тас көмірде жұмыс істейтін қазандығын табиғи газға ауыстрыру, диаметрі 57 мм және ұзындығы 1750 п.м. сыртқы газ құбырларының құрылысын салу, қуаты 250кВт газ жанарғылары – 2 дана, ГРПШ-400 – 1 дана, газ есептеу құралы – 1 дана орнату және 75 п.м. ішкі газ құбырларын жүргізу (ЖСҚ дайындау 2022 жыл, ҚМЖ 2023 жыл);
- в котельной «Санаторий «Айша биби» в с. Кызылтан Жамбылского района провести газификацию со строительством наружных сетей газоснабжения -2600 п.м., диаметром 63 мм и заменой угольных котлов на газовые котлы КВа-700 с горелками с мощностью 700 кВт – 2 шт. (для отопления) и котлы КВа-400 с мощностью 400кВт – 2шт (для ГВС), ГРПШ-1000 – 2 шт., газовый счетчик -1 шт., внутреннее газоснабжение – 125 пм., замена устаревших оборудовании – бак-аккумуляторов V=50м3 – 2 шт., насосов – 4 шт., газоходов и установка дымовых труб – 4 шт., установка блока ХВО – 1 компл, замена технологических трубопроводов – 284 м. и т.д.; (разработка ПСД 2020 год, СМР 2021 год) / Жамбыл ауданы Қызыл таң ауылында орналасқан «Айша бибі» шипажай орталығының тас көмірде жұмыс істейтін қазандығын табиғи газға ауыстрыру, диаметрі 63 мм және ұзындығы 2600 п.м. сыртқы газ құбырларының құрылысын салу, қуаты 700 кВт газ жанарғылары – 2 дана (жылумен қамтуға), қуаты 400кВт газ жанарғылары – 2 дана (ыстық сумен қамтуға), ГРПШ-1000 – 2 дана, газ есептеу құралы – 1 дана орнату және 125 п.м. ішкі газ құбырларын жүргізу және ескі жабдықтарды ауыстыру V=50 м3 аккумуляторлық бак – 2 дана, су сорғылары – 4 дана, газ жүру жолдарын және түтін мұржасын орнату – 4 дана, ХСТ жүйесін орнату – 1 дана, технологиялық құбырларды ауыстыру – 284 м. және т.с.с. (ЖСҚ дайындау 2020 жыл, ҚМЖ 2021 жыл);
- в связи с износом основного оборудования провести полную реконструкцию следующих котельных в городе Тараз / Негізгі жабдықтарының тозуына байланысты Тараз қаласының келесі қазандықтарына толық қайта жаңғырту жұмыстарын жүргізу:
- в котельной «Психдиспансер» заменить: водогрейные котлы КВГМ-3,0 с горелкой и автоматикой 2 комп., паровые котлы Е-1/9 с горелкой и автоматикой 2 компл., насосы в количестве 6 шт. / «Психдиспансер» қазандығында: жанарғысымен және автоматикасымен КВГМ-3,0 су ысытқыш қазанын – 2 дана, жанрғыларымен және автоматикасымен Е-1/9 бу қазанын және су сорғыларын – 6 дана ауыстыру (орындау мерзімі 2024 жыл);
- в котельной «Роддом-2» заменить: водогрейные котлы КВа-1000 с горелкой и автоматикой 2 компл., паровые котлы Е-1/9 с горелкой и автоматикой 2компл, насосы в количестве 6шт. (срок исполнения: 2024г) / «№2 Перзентхана» қазандығында: жанарғысымен және автоматикасымен КВа-1000 су ысытқыш қазанын – 2 дана, жанрғыларымен және автоматикасымен Е-1/9 бу қазанын және су сорғыларын – 6 дана ауыстыру (орындау мерзімі 2024 жыл).
В котельных средних школ №29, №27 и №28 со сроком исполнения 2025г провести нижеследующие мероприятия / №29, №27 және №28 орта мектептерінің қазандықтарына төмендегі іс-шараларды іске асыру (орындау мерзімі 2025 жыл):
- в котельной «сш.№29» заменить: водогрейные котлы КВа-350 с горелкой и автоматикой 2 компл., насосы в количестве 4 шт., блок фильтров ХВО – 1 компл., технологические трубопроводы / «№29 о.м.» қазандығында: жанарғысымен және автоматикасымен КВа-350 су ысытқыш қазанын – 2 дана, су сорғыларын – 4 дана, ХСТ жүйесінің фильтрларын – 1 дана және технологиялық құбырларын ауыстыру;
- в котельной «сш.№27» заменить: водогрейные котлы КВа-250 с горелкой и автоматикой 2 компл., насосы в количестве 4 шт., блок фильтров ХВО – 1 компл., технологические трубопроводы / «№27 о.м.» қазандығында: жанарғысымен және автоматикасымен КВа-250 су ысытқыш қазанын – 2 дана, су сорғыларын – 4 дана, ХСТ жүйесінің фильтрларын – 1 дана және технологиялық құбырларын ауыстыру;
- в котельной «сш.№28» заменить: водогрейные котлы КВа-450 с горелкой и автоматикой 3компл., насосы в количестве 4шт, блок фильтров ХВО – 1компл., технологические трубопроводы / «№28 о.м.» қазандығында: жанарғысымен және автоматикасымен КВа-450 су ысытқыш қазанын – 3 дана, су сорғыларын – 4 дана, ХСТ жүйесінің фильтрларын – 1 дана және технологиялық құбырларын ауыстыру;
В котельных средних школ №50, №54 и «Дома ветеранов и инвалидов №2» (ЦССУ №1) со сроком исполнения 2026 году провести нижеследующие мероприятия / №50, №54 орта мектептері және «№2 Қарттар мен мүгедектер үйі» (АӘҚО №1) қазандықтарына төмендегі іс-шараларды іске асыру (орындау мерзімі 2026 жыл);
- в котельной «сш.№50» заменить водогрейные котлы КВа-350 с горелкой и автоматикой 2 компл., насосы в количестве 4 шт., блок фильтров ХВО – 1 компл., технологические трубопроводы / «№50 о.м.» қазандығында: жанарғысымен және автоматикасымен КВа-350 су ысытқыш қазанын – 2 дана, су сорғыларын – 4 дана, ХСТ жүйесінің фильтрларын – 1 дана және технологиялық құбырларын ауыстыру;
- в котельной «сш.№54» заменить водогрейные котлы Мина-640 – 3 шт. на котлы КВа-700 с горелкой и автоматикой 3 компл., насосы в количестве 4 шт., блок фильтров ХВО – 1компл., технологические трубопроводы / «№54 о.м.» қазандығында: Мина-640 су ысытқыш қазанын – 3 дана жанарғысымен және автоматикасымен КВа-700 қазанына – 3 дана, су сорғыларын – 6 дана, ХСТ жүйесінің фильтрларынн – 1 дана және технологиялық құбырларын ауыстыру;
- в котельной «Дома ветеранов и инвалидов №2» (ЦССУ №1) заменить водогрейные котлы КВа-930 с горелкой и автоматикой 3 компл., насосы в количестве 6 шт., блок фильтров ХВО – 1 компл., технологические трубопроводы / «№2 Қарттар мен мүгедектер үйі» қазандығында: жанарғысымен және автоматикасымен КВа-930 су ысытқыш қазанын – 3 дана, су сорғыларын – 6 дана, ХСТ жүйесінің фильтрларын – 1 дана және технологиялық құбырларын ауыстыру;
В котельных «Областной детской инфекционной больницы» и «Наркодиспансер» со сроком исполнения в 2027 году провести нижеследующие мероприятия / «Облыстық балалар жұқпалы аурулар ауруханасы» және «Наркодиспансер» қазандықтарына төмендегі іс-шараларды іске асыру, (орындау мерзімі 2027 жыл);
- в котельной «Областной детской инфекционной больницы» заменить паровые котлы Е-1/9 с горелкой и автоматикой 5 компл., насосы в количестве 6 шт., теплообменники Q=630кВт – 2 компл., блок фильтров ХВО – 1 компл., технологические трубопроводы / «Облыстық балалар жұқпалы аурулар ауруханасы» қазандығында: жанарғысымен және автоматикасымен Е-1/9 бу қазанын – 5 дана, су сорғыларын – 6 дана, жылу алмастырғыш Q=630 кВт – 2 дана, ХСТ жүйесінің фильтрларын – 1 дана және технологиялық құбырларын ауыстыру;
- в котельной «Наркодиспансер» заменить водогрейные котлы 930кВт с горелкой и автоматикой 3 компл., насосы в количестве 6 шт., блок фильтров ХВО – 1 компл., технологические трубопроводы / «Наркодиспансер» қазандығында: жанарғысымен және автоматикасымен 930кВт су ысытқыш қазанын – 3 дана, су сорғыларын – 6 дана, ХСТ жүйесінің фильтрларын – 1 дана және технологиялық құбырларын ауыстыру;
В котельных «Областного перинатального центра», «Школ-интернат имени Тлендиева» и «Областной реабилитационный центр «Материнства и детство» со сроком исполнения в 2028 году провести нижеследующие мероприятия / «Облыстық перинаталдық орталығы», «Тілендиев атындағы мектеп-интернаты» және «Облыстық «Ана мен баланы» аялау орталығы» қазандықтарына төмендегі іс-шараларды іске асыру (орындау мерзімі 2028 жыл);
- в котельной «Областного перинатального центра» заменить водогрейные котлы 2400кВт с горелкой и автоматикой 3компл., насосы в количестве 6шт., теплообменники Q=630кВт – 2компл.,блок фильтров ХВО – 1компл., технологические трубопроводы / «Облыстық перинаталдық орталығы» қазандығында: жанарғысымен және автоматикасымен 2400кВт су ысытқыш қазанын – 3 дана, су сорғыларын – 6 дана, жылу алмастырғыш Q=630 кВт – 2 дана, ХСТ жүйесінің фильтрларын – 1 дана және технологиялық құбырларын ауыстыру;
- в котельной «школа-интернат им.Н.Тлендиаева» заменить водогрейные котлы: 1000 кВт с горелкой и автоматикой 2 компл., 630 кВт с горелкой и автоматикой 2 компл. Заменить насосы в количестве 6 шт., теплообменники Q=630кВт – 2 компл., блок фильтров ХВО – 1 компл., технологические трубопроводы / «Тілендиев атындағы мектеп-интернаты» қазандығында: жанарғысымен және автоматикасымен 1000кВт су ысытқыш қазанын – 2 дана, жанарғысымен және автоматикасымен 630кВт су ысытқыш қазанын – 2 дана, су сорғыларын – 6 дана, жылу алмастырғыш Q=630 кВт – 2 дана, ХСТ жүйесінің фильтрларын – 1 дана және технологиялық құбырларын ауыстыру;
- в котельной «РЦМД» заменить водогрейные котлы 1000 кВт с горелкой и автоматикой 4 компл., насосы в количестве 6шт., теплообменники Q=1000кВт – 2компл., блок фильтров ХВО – 1компл., технологические трубопроводы / «Облыстық «Ана мен баланы» аялау орталығы» қазандығында: жанарғысымен және автоматикасымен 1000кВт су ысытқыш қазанын – 4 дана, су сорғыларын – 6 дана, жылу алмастырғыш Q=1000 кВт – 2 дана, ХСТ жүйесінің фильтрларын – 1 дана және технологиялық құбырларын ауыстыру;
- обеспечить соблюдение температурного графика отпуска тепла 95/70 для потребителей в соответствии с СНиП 2.04-01-2010 «Строительная климатология» / ҚНжЕ 2.04-01-2010 «Құрылыс климатологиясына» сәйкес тұтынушылар үшін жылумен қамту кезінде температуралық кестенің 95/70 болып сақталуын қамтамасыз ету;
- осуществлять эффективное управление Объектом / нысанға тиімді басқару жүргізу;
- обеспечить сохранность Объекта / нысанның қауіпсіздігін сақтау;
- сохранение профиля деятельности предприятия – производство, передача и распределение тепловой энергии / кәсіпорынның негізгі қызметі – жылу энергиясын өндіру, жөнелту және таратуды сақтау;
- обеспечить сохранение существующего количества рабочих мест / қазіргі жұмыс орындарындағы білікті мамандардың жұмыс орны мен оның санын сақтап қалу;
- в районной котельной РК-1 обеспечить сохранение в работе существующих паровых котлов для подогрева в зимний период альтернативного топлива (мазута), поддержания в штатном режиме мазутного хозяйства для оперативного перехода на резервное топливо при аварийном прекращении подачи природного газа и для покрытия пиковой части графика тепловых нагрузок / РК-1 қазандықтағы орналасқан бу қазандарының жұмыс істеуін сақтап қалу, олар: қысқы маусым кезіңде балама отынды (мазут) қыздыру үшін, мазут шаруашылығының штаттық режимде жұмыс істеуін сақтап қалу үшін, апаттық кезде табиғи газ беру тоқтатылған жағдайда балама отын түріне жедел көшу үшін және кесте бойынша жоғарғы жылу жүктемелерімен қамтамасыз ету үшін;
- обеспечить соблюдение ценообразования, в том числе ограничения по предельному уровню цен / баға белгілеуге, оның ішінде бағалардың шекті деңгейі бойынша шектеулерді сақтауға;
- обеспечить исполнение налоговых обязательств, возникающих при передаче объекта в доверительное управление / нысанды сенімгерлік басқаруға беру кезінде туындайтын салықтық міндеттемелерге қатысты сенімгерлік басқару міндеттемелерін орындау;
- производить погашение задолженностей объекта в установленные сроки / нысанның берешектерін белгіленген мерзімдерде өтеу;
- не передавать объект в залог, не обременять правами третьих лиц, не выставлять на продажу и не передавать передоверие третьим лицам, а также не выводить активы (движимое и недвижимое имущество) в течение срока доверительного управления / объектіні кепілдікке бермеу, үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалықтар салмау, сенімгерлік басқару мерзімі ішінде үшінші тұлғаларға сатуға қоймау және қайта сенім білдіруге бермеу, сондай-ақ, активтерді шығармау (жылжымайтын және жылжымалы мүліктерді);
- обеспечить соблюдение норм и правил, касающихся охраны окружающей среды и охраны труда / қоршаған ортаны және еңбек шартын қорғау ережелері мен қағидалары шарттарының сақталуын қамтамасыз ету;
- ежегодно предоставлять учредителю и местным исполнительным органам соответствующей отрасли отчеты о проделанной работе, а также запрашиваемую информацию по мере необходимости / жыл сайын желтоқсан айының 1-не дейін құрылтайшыға және тиісті саладағы жергілікті атқарушы органға атқарылған жұмыстары туралы есебін беру, сондай-ақ, сұратылған ақпаратты қажеттілігіне қарай беру;
- обеспечить соблюдение объемов производства, видов и номенклатуры выпускаемой продукции или оказываемых услуг / өндіріс көлеміне, шығарылатын өнімнің немесе көрсетілетін қызметтердің түрлері мен номенклатурасын сақтауды қамтамасыз ету;
- обеспечить поставку продукции потребителям / тұтынушыларға өнімді жеткізуді қамтамасыз ету;
- обеспечить благоустройство и озеленение прилегающей территории (ежегодно) / тиісті ауданды абаттандыру және көгалдандыру жұмыстарын жүргізу (жыл сайын).
Доверительный управляющий принимает обязательства по последующему выкупу Объекта / Сенімгерлік басқарушы Нысанды ары қарай сатып алумен міндеттерді қабылдайды.
Жеке тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген! электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
ЖК үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Заңды тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Аудиторский отчет за последний финансовый год (для юридических лиц, для которых законодательством РК установлено обязательное проведение аудита)
Свидетельство (справка) о государственной регистрации юридического лица
Учредительный договор и устав
Сату объектісі
Мүліктік кешен; Мүліктік кешен;
Объект ДУ: "ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ "ЖАМБЫЛ-ЖЫЛУ" МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ; БСН: 030540000558; Қызметкерлердің орташа жылдық саны, адам: 700; Бағалаушы: ТОО "Оценочно-юридическая компания "Invest Capital"; Бағалау құны, тг: 3 435 292 000,00; Бағалау күні: 31.05.2018;
Балансодержатель
"ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; БСН: 920240000563; Мекен-жайы: Жамбыл облысы; Тараз Қ.Ә.; ул.Абая, 125; Телефондар : +7 (7262) 43-18-45, 45-34-68;
Құрылтайшы
"ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ҚАРЖЫ БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; ЖСН/БСН: 000140000012; Мекен-жайы: 080012;Жамбыл облысы;Тараз Қ.Ә.;ул.Желтоксан, 78;
Анықтама телефондары: +7 (7262) 45-53-11, 43-69-30, 43-39-15;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Төлемді алушы (қаз.): АҚ "Ақпараттық-есептеу орталығы"; БСН: 050540004455.
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да есеп шоты (IBAN/ИИК): KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX;
ТТК: 171; Кбе: 16.
Жариялау
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: мемлекеттік тілде - "Арай-ақпарат" Республикалық қоғамдық-саяси, ақпараттық, жарнамалық газеті 03.10.2018 күнгі № 163 (163);орыс тілінде - Республиканская общественно-политическая, информационная, рекламная газета "Арай-ақпарат" 03.10.2018 күні № 163 (163);Мемлекеттік реестр порталында - 04.10.2018;
Ескертпе
Срок доверительного управления, мес.: 120;
Эл. құжаттар
Изменение уставIzmenenie_v_ustav_.pdf189,33 КБ
УставUstav (8).pdf1,51 МБ
Изменение уставIzmeneniya_v_Ustav_27.06.2017.pdf196,84 КБ
Баланс 2015 годЖЖылу Баланс 2015.pdf437,31 КБ
Баланс 2016 годЖЖылу Баланс 2016.pdf621,58 КБ
Баланс 2017 годЖЖылу Баланс 2017.pdf808,43 КБ
Баланс 01.05.2018 годimg20180605_0001.pdf3,04 МБ
Свидетельства гос.регистрСвид.рег.юстиции ЖЖылу 04.01.2013 г..pdf585,65 КБ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ шотына сауда-саттық басталуынан екі сағат бұрын кепілдік жарнаның түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдамауына негіз болып табылады. .
Өткізу ережелері
Кейіннен сатып алу құқығымен сенімді басқаруға беру бойынша тендер - құрылтайшы өзі тарапынан ұсынылған бастапқы шарттарының негізінде тендерге қатысушылары ішінен объекті бойынша ең жоғары сатып алу бағасын ұсынатын тендерге қатысушысымен құрылтайшыға шарт жасауды міндеттейтін электрондық пішінде тізілім веб-порталын пайдалану арқылы өткізілетін сенімгерлік басқаруға объектіні беру бойынша сауда-саттықтардың нысаны
Generated in 159ms