Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Сауда-саттықты қарау
Деректерді жүктеу...
Акциялар
Сауда-саттықтар: №109130 Сауда-саттықтары түрі: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Бастапқы бағасы: 100 000 000,00 Кепілдік жарна: 15 000 000,00 Сауда-саттықтар мәртебесі: Өтті Сауда-саттықтардың басталуы: 20.11.2018 11:00 Сатылу бағасы: 108 000 000,00 Қосымша ақпарат: Допускается продажа единственному участнику торгов
Тендерлік (конкурстық) шарттар
1. Срок доверительного управления – 7 (семь) лет / Сенімгерлік басқару мерзімі - 7 (жеті) жыл;
2. Сохранение профиля деятельности объекта доверительного управления не менее 7-ми лет / Сенімгерлік басқару объектісінің бейінін кем дегенде 7 жыл мерзімінде сақтау;
3. В период доверительного управления назначение, а также освобождение от должности первого руководителя и главного тренера основного состава ФК «Актобе» доверительный управляющий должен согласовывать с учредителем / Сенімгерлік басқару кезеңінде сенімгерлік басқарушы «Ақтөбе» ОФК-ның бірінші басшысын және бас бапкерін лауазымынан босатуға және тағайындау кезінде құрылтайшымен келісілуі тиіс;
4. В период доверительного управления запрещается перепродажа, передача в залог, управление и другие действия в отношении объекта доверительного управления, в т.ч. движимого и недвижимого имущества / Сенiмгерлiк басқару кезінде, қайта сату, кепiлге беру оның ішінде жылжымалы және жылжымайтын мүліктерді және объектінің нақты иеліктен шығарылуына әкеп соғатын заңды және нақты іс-әрекеттер жасамау;
5. Предоставлять отчетность Учредителю в письменной форме о деятельности доверительного управления государственным имуществом каждые полгода, до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом / Құрылтайшыға жартыжылдың қорытындысы бойынша келесі есеп айының 10-нан кешіктірмей жазбаша түрде өз қызметі туралы есепті ұсыну;
6. Обеспечить участие Клуба во всех обязательных турнирах и соревнованиях в соответствии с Регламентами, предъявляемыми к Клубам Премьер-Лиги (Чемпионат РК, Розыгрыш Кубка РК, турнир дублирующих составов Клубов Премьер-Лиги, Кубок ПФЛ, Первенства РК среди юношеских и молодежных команд Клубов Премьер-Лиги, команды Первой лиги и мини футбольной команды), а также участие в соревнованиях, проводимых УЕФА (Лига Европы, Лига чемпионов), в случае получения права на участие в данных соревнованиях / Премьер-Лиганың клубтарына қойылатын Регламенттерге сәйкес Клубтың барлық қажетті жарыстар мен сайыстарға қатысуын қамтамасыз ету (ҚР Чемпионаты, ҚР Кубогының ойындары, Премьер-Лига Клубтарының қосалқы құрамдары турнирі, ПФЛ Кубогы, Премьер-Лига клубтарының жасөспірімдер мен жастар командалары, бірінші Лига және мини футбол командасы арасындағы ҚР біріншілігі) сонымен қатар, УЕФА сайыстарына қатысу (Еуропа Лигасы, Чемпиондар Лигасы), осы жарысқа қатысу туралы құқық алынған жағдайда;
7. Сохранение количественного состава действующего персонала не менее 75% / Қолданыстағы кадрлардың сандық құрамын 75% -дан кем емес сақтау;
8. Обеспечение безопасного, безаварийного и бесперебойного функционирования объекта / Объектінің қауіпсіз, авариясыз және үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
9. Содержание объекта в надлежащем виде и проведение по мере необходимости текущих и капитальных ремонтов за счет доходов, полученных от доверительного управления и собственных средств / Сенімгерлік басқаруға алынған және жекеменшікті қаражат есебінен объектіні тиісті түрде ұстауға және өткізу қажеттілігіне қарай ағымдағы және күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу;
10. Своевременное исполнение налоговых обязательств и иных обязательных платежей в бюджет возникающих при передаче объекта в доверительное управление / Объектіні сенімгерлік басқаруға беру кезінде туындайтын өзге де бюджетке төленетін міндетті төлемдер мен салық міндеттемелерін уақытылы орындау;
11. Ежегодное проведение природоохранных мероприятий согласно экологических и санитарных норм и требований / Экологиялық және санитарлық нормалар мен талаптарына сәйкес жыл сайын табиғатты қорғау шараларын өткізу;
12. Страхование имущества на период срока доверительного управления в течение тридцати календарных дней, после регистрации договора доверительного управления с предоставлением подтверждающих документов учредителю / Сенімгерлік басқару мерзіміне отыз күнтізбелік күн ішінде мүлікті сақтандыру және сенiмгерлiк басқару шартын тiркеуден өткеннен кейiн растайтын құжаттарды құрылтайшыға ұсыну;
13. Погашение имеющейся кредиторской задолженности / Кредиторлық берешектерін өтеу;
14. Не допускать необоснованного образования кредиторской и дебиторской задолженностей / Кредиторлық және дебиторлық берешектің негізсіз қалыптасуына жол бермеу;
15. Принятие объекта с имеющейся кредиторской и дебиторской задолженностями / Нысанды кредиторлық және дебиторлық берешектерімен қабылдау;
16. Развитие детского футбола, в том числе в районах Актюбинской области / Балалар футболын дамыту, оның ішінде Ақтөбе облысының аудандарында.
Жеке тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген! электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
ЖК үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Заңды тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Аудиторский отчет за последний финансовый год (для юридических лиц, для которых законодательством РК установлено обязательное проведение аудита)
Свидетельство (справка) о государственной регистрации юридического лица
Учредительный договор и устав
Сату объектісі
Акциялар (АҚ); Акциялар;
Объект ДУ: "АҚТӨБЕ" ОБЛЫСТЫҚ ФУТБОЛ КЛУБЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ; БСН: 070640006449; Акциялардың түрі: Простая акция; Орналастырылған акциялардың саны, дана: 123386; Передаваемые акции, шт.: 123386; Передаваемые акции, % от размещенных: 100,00; Қызметкерлердің орташа жылдық саны, адам: 160; Мекен-жайы: Ақтөбе облысы; Ақтөбе Қ.Ә.; пр.Абилкайыр хана, д.56;Телефон: (7132) 97-25-01, 97-25-05, 97-25-02, 90-69-85; Бағалаушы: ТОО "ФениксИнвестГрупп"; Бағалау құны, тг: 1 000,00; Бағалау күні: 31.05.2018;
Балансодержатель
"АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; БСН: 981040000361; Мекен-жайы: Ақтөбе облысы; Ақтөбе Қ.Ә.; пр.Абилкайыр хана, д.40 (каб.639, 639а, 648, 650); Телефондар : (7132) 55-19-05, 56-25-96, 54-92-73; +7 775 404 94 74 (глав.бух);
Құрылтайшы
"АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ҚАРЖЫ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; ЖСН/БСН: 940740000545; Мекен-жайы: 030010;Ақтөбе облысы;Ақтөбе Қ.Ә.;пр.Абилкайыр хана, д.40;
Анықтама телефондары: (7132) 56-04-52, 59-53-14, 54-35-92;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Төлемді алушы (қаз.): АҚ "Ақпараттық-есептеу орталығы"; БСН: 050540004455.
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да есеп шоты (IBAN/ИИК): KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX;
ТТК: 171; Кбе: 16.
Жариялау
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: мемлекеттік тілде - "Арай-ақпарат" Республикалық қоғамдық-саяси, ақпараттық, жарнамалық газеті 01.11.2018 күнгі № №184;орыс тілінде - Республиканская общественно-политическая, информационная, рекламная газета "Арай-ақпарат" 01.11.2018 күні № №184;Мемлекеттік реестр порталында - 01.11.2018;
Ескертпе
Срок доверительного управления, мес.: 84;
Эл. құжаттар
Приказ управления финансов актюбинской областиПриказ .pdf450,98 КБ
Свидетельство о гос.регистрации выпуска ценных бумагСвидетельство.PDF156,66 КБ
Баланс за 2016 годБаланс 2016.pdf933,65 КБ
Баланс за 2017 годБаланс 2017.pdf1,79 МБ
Баланс за 2015 годБаланс 2015.pdf4,18 МБ
Справка о гос.перерегистрации юр.лицаСвидетельство гос.рег..PDF493,30 КБ
Отчет об оценкеОтчет об оценке.pdf5,40 МБ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ шотына сауда-саттық басталуынан екі сағат бұрын кепілдік жарнаның түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдамауына негіз болып табылады. .
Өткізу ережелері
Кейіннен сатып алу құқығымен сенімді басқаруға беру бойынша тендер - құрылтайшы өзі тарапынан ұсынылған бастапқы шарттарының негізінде тендерге қатысушылары ішінен объекті бойынша ең жоғары сатып алу бағасын ұсынатын тендерге қатысушысымен құрылтайшыға шарт жасауды міндеттейтін электрондық пішінде тізілім веб-порталын пайдалану арқылы өткізілетін сенімгерлік басқаруға объектіні беру бойынша сауда-саттықтардың нысаны
Generated in 307ms