Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Сауда-саттықты қарау
Деректерді жүктеу...
ЖШС-де үлесі/қатысу
Сауда-саттықтар: №109379 Сауда-саттықтары түрі: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Бастапқы бағасы: 570 006 111,00 Кепілдік жарна: 85 500 917,00 Сауда-саттықтар мәртебесі: Өтті Сауда-саттықтардың басталуы: 22.11.2018 11:00 Сатылу бағасы: 650 000 000,00 Қосымша ақпарат: Допускается продажа единственному участнику торгов
Тендерлік (конкурстық) шарттар
1. Сенімгерлікпен басқару мерзімінде объектіге 250 млн. теңгеден кем емес инвестиция салу / Вложение инвестиции в объект не менее 250 млн.тенге в период доверительного управления
10. Қабылданған міндеттемелерді тиісінше орындамауынан туындаған құрылтайшының шығындарының орнын толтыру / Возмещать учредителю все убытки, причиненные в последствии ненадлежащего исполнения взятых обязательств
11. Жұмыс көлемі Атырау қаласының және оның елді мекендерінің бүкіл аумағын қамтуды қажет етеді / Объем работ вся территория города Атырау и ее населенные пункты
2. Жұмыс орындарының қолданыстағы санын сақтау және жаңа жұмыс орындарын құру / Сохранение существующего количества и создания новых рабочих мест
3. Мекеме мүліктерін мұқият және дұрыс пайдалану / Бережное и должное использование по назначению имущества предприятия
4. Мекеменің 158 100 367,00 теңге көлеміндегі кредиторлық борыштарын өтеу / Погашение кредиторской задолженности предприятия на сумму 158 100 367,00 тенге
5. Мекеменің 700 041 368,00 теңге көлеміндегі салықтық борыштарын өтеу / Погашение налоговой задолженности предприятия на сумму 700 041 368,00 тенге
6. Сатып алу-сату шарты жасалған күннен кейін тоқсан сайын тең бөлінген төлемдермен Сенімгерлік басқарушы объектіні 1 (бір) жылға бөліп төлеу арқылы кейін сатып алуға міндеттенеді / Доверительный управляющий обязуется осуществить последующий выкуп объекта в рассрочку в течении 1 (одного) года после даты заключения договора купли-продажи с ежеквартальными выплатами равными долями
7. Мекемені сатып алғаннан кейінгі 10 жыл ішінде қызметінің бейінін сақтау / Сохранения профиля предприятия в течении 10 лет после выкупа
8. Сенімгерлік басқару шартына сәйкес қоқыс полигонын күтіп ұстау және пайдалану / Содержание и эксплуатация мусорного полигона в соответствии с договором доверительного управления
9. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 4 наурыздағы № 130 «Мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі функцияларды жүзеге асыруға қатысатын жеке және заңды тұлғалардың мемлекеттік мүлікпен байланысты мүліктік сипаттағы және қаржылық қызметтің мәмілелері бойынша есеп беру ережелері мен мерзім шарттарын бекіту туралы» қаулысына сәйкес сенімгерлікпен берілген мемлекеттік мүлікпен байланысты сенімді басқарушының қаржылық қызмет туралы есеп беруі / Предоставлять отчет о финансовой деятельности доверительного управляющего, связанного с государственным имуществом, переданным ему в доверительное управление, в порядке, определенном постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 марта 2016 года № 130 «Об утверждении Правил и сроков представления физическими и юридическими лицами, участвующими в выполнении функции по управлению государственным имуществом, отчетах обо всех сделках имущественного характера и финансовой деятельности, связанных с государственной собственностью»
Жеке тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген! электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
ЖК үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Заңды тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Аудиторский отчет за последний финансовый год (для юридических лиц, для которых законодательством РК установлено обязательное проведение аудита)
Свидетельство (справка) о государственной регистрации юридического лица
Учредительный договор и устав
Сату объектісі
Қатысу үлесі (ЖШС); ЖШС-де үлесі/қатысу;
Объект ДУ: "СПЕЦАВТОБАЗА" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ; БСН: 001240002005; Передаваемая доля, тг.: 1354400259,00; Передаваемая доля, % от УК: 100,00; Мекен-жайы: Атырау облысы; Атырау Қ.Ә.; ул.И.Тайманова, 1А;Телефон: (7122) 29-20-32 (пр.); 29-01-39 (бух.); 30-58-34 (гл.бух); 29-20-31 (юр.); Бағалаушы: TOO " Synergy Value"; Бағалау құны, тг: 570 006 111,00; Бағалау күні: 31.08.2018;
Балансодержатель
"ҚАЛАЛЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ, ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОКӨЛІК ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; БСН: 050140009421; Мекен-жайы: Атырау облысы; Атырау Қ.Ә.; пр.Азаттык, 101А; Телефондар : (7122) 25-44-51 (пр.); 25-44-60 (бух.); 8 (778) 504 96 83 (рук.); 8 (701) 300 38 58 (гл.бух);
Құрылтайшы
"АТЫРАУ ҚАЛАЛЫҚ ҚАРЖЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; ЖСН/БСН: 940740001395; Мекен-жайы: 060005;Атырау облысы;Атырау Қ.Ә.;ул.К.Смагулова, 52А;
Анықтама телефондары: (7122) 25-17-61 (пр.); 25-05-29 (ком.собств.); 25-12-31 (гл.бух);
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Төлемді алушы (қаз.): АҚ "Ақпараттық-есептеу орталығы"; БСН: 050540004455.
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да есеп шоты (IBAN/ИИК): KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX;
ТТК: 171; Кбе: 16.
Жариялау
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: мемлекеттік тілде - Республикалық газет "ЗакупИнфо" 05.11.2018 күнгі № 207 (1641);орыс тілінде - Республиканская газета "ЗакупИнфо" 05.11.2018 күні № 207 (1641);Мемлекеттік реестр порталында - 05.11.2018;
Ескертпе
Срок доверительного управления, мес.: 12; Прилагать: 1. Справки банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности перед банком (филиалом банка) по всем видам обязательств участника тендера, длительностью более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, выданной не ранее даты объявления тендера, с подписью и печатью (ЭЦП). В случае, если потенциальный участник является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, то представляются справки от каждого из таких банков. 2. Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с главой 6 Кодекса Республики Казахстан о налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс), выданные не ранее даты объявления тендера
Эл. құжаттар
Свидетельство о государственной регистрациисправка_о_зарегистрированном_юр_лице.pdf708,12 КБ
Отчет об оценке доли в уставном капитале от 17.09.2018 №01-77оценка_спецавтобаза.pdf27,78 МБ
Бухгалтерский балансБухгалтерский баланс.pdf7,35 МБ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ шотына сауда-саттық басталуынан екі сағат бұрын кепілдік жарнаның түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдамауына негіз болып табылады. .
Өткізу ережелері
Кейіннен сатып алу құқығымен сенімді басқаруға беру бойынша тендер - құрылтайшы өзі тарапынан ұсынылған бастапқы шарттарының негізінде тендерге қатысушылары ішінен объекті бойынша ең жоғары сатып алу бағасын ұсынатын тендерге қатысушысымен құрылтайшыға шарт жасауды міндеттейтін электрондық пішінде тізілім веб-порталын пайдалану арқылы өткізілетін сенімгерлік басқаруға объектіні беру бойынша сауда-саттықтардың нысаны
Generated in 300ms