Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Сауда-саттықты қарау
Деректерді жүктеу...
Здание котельной с котельным оборудованием в п. Агадырь, Шетский района, Карагандинскай области
Сауда-саттықтар: №139282 Сауда-саттықтары түрі: Тендер по передаче в доверит. управление без права выкупа (с 10.08.2019) Сыйақының шекті мөлшері: 95,00 Кепілдік жарна: 396 387,60 Сауда-саттықтар мәртебесі: Өтпеді (Сауда-саттықтар басталу уақытында тізілім веб порталымен (конкурс) тендерге қатысушылары өтінімідерінің екіден кем болуы) Сауда-саттықтардың басталуы: 12.11.2019 10:00 Қосымша ақпарат: Допускается передача в довер.управление единственному участнику торгов
Тендерлік (конкурстық) шарттар
1. Нысан кейіннен сатып алу құқығынсыз сенімгерлік басқаруға 5 жылға беріледі / Объект передается в доверительное управление без права последующего выкупа сроком на 5 лет;
2. Нысанның сақталуын қамтамасыз ету / Обеспечение сохранности объекта;
3. Пайдаланымдағы жұмыс орындарын сақтау немесе жаңа жұмыс орындарын ашу. Жұмыс орындарын Ақадыр кентінде тұрақты тұратын, білікті мамандармен қамтып отыру / Сохранение существующих и создание новых рабочих мест. Укомплектование рабочих мест квалифицированными кадрами, постоянно проживающими в п.Агадырь;
4. Нысанды мақсатқа сәйкес пайдалануды қамтамасыз ету / Обеспечение эксплуатации Объекта в соответствии с целевым назначением;
5. Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес қажетті болып табылатын уәкілетті мемлекеттік органдардан барлық рұқсат ету құжаттарын алу / Получение всех разрешительных документов от уполномоченных органов, которые являются необходимыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
6. Нысанда терроризмге қарсы іс-шараларды өткізіп отыру / Проведение антитеррористических мероприятий на объекте;
7. Қазақстан Республикасының табиғатты қорғау, экологиялық және өзгеде заңдылықтарды сақтау / Соблюдение норм природоохранного, экологического и иного законодательства Республики Казахстан;
8. Аудандық коммуналдық мүлікпен сенімгерлік басқарудың құрылтайшысына жылу беру маусымы аяқталған соң өзінің қызметі туралы есепті жазбаша түрде ұсыну / Предоставление учредителю доверительного управления районным коммунальным имущестом отчета о своей деятельности в письменной форме после окончание отопительного сезона;
9. Нысанның үздіксіз жұмыс атқаруын қамтамасыз ету мақсатында сенімгерлік басқарудан алынған кірістер есебінен нысанды сақтау, күтіп ұстау және инвестиция салу / Вложение инвестиций в содержание объекта за счет доходов, полученных от доверительного управления в целях бесперебойного и качественного функционирования;
10. Нысан бойынша тозуды (амортизацияны) есептеу сенімгерлік басқарушымен жүзеге асыру / Начисление износа (амортизация) по Объекту осуществляется доверительным управляющим;
11. Нысанда сенімгерлік басқарудан туындайтын салықтық міндеттемелерді орындау / Исполнение налоговых объязательств, возникающих при доверительном управлении объектом;
12. Нысанды жөндеу-қалыпқа келтіру қажеттілігі туындауына орай қажетті техникалар мен құралдардың болуы / Наличие всей необходимой техники и оборудования в целях оперативного проведения ремонтно-восстановительных работ особенно в экстренных аварийных случаях;
13. Отжағушыларды жылда мамандандырылған кәсіпорын арқылы оқыту, жыл сайын техникалық қауіпсіздік Ережелерімен таныстыру / Ежегодно обучать кочегаров через специализированные предприятия, проводить обучения по соблюдению правил техники безопасности;
14. Аудандық коммуналдық мүлікпен сенімгерлік басқарудың құрылтайшысына Нысанды сенімгерлік басқару шартын тиісінше немесе тиісті емес орындамауы салдарынан келтірілген шығындардың орнын толтыру / Возмещение учредителю доверительного управления районным коммунальным имуществом убытков, причиненных вследствие ненадлежащего исполнения им Договора доверительного управления Объект
15. Басқару кезінде өз қаражаты есебінен жылыту маусымының басталуына қазандықтардың әзірлік төлқұжатын балансұстаушыға ұсыну және амортизация сомасынан кем емес объектінің ағымдағы жөндеуінің өткізілуін жыл сайын қамтамасыз ету / Ежегодное проведение текущего ремонта объекта не менее суммы амортизации и предоставление паспорта готовности котельных балансосодержателю к началу отопительного сезона за счет собственных средств в период управления;
16. Уәкілетті органның актілерімен белгіленген жылу энергиясын берудің басталу және аяқталу мерзімін сақтау / Соблюдение сроков начала и окончания подачи тепловой энергии, определяемых актами уполномоченного органа;
17. Сумен жабдықтау, электрмен жабдықтау жүйесі объектілерін пайдаланудағы бар тәртіп пен жағдайлардың сақталуын қамтамасыз ету / Обеспечение сохранения существующего порядка и условий использования объектов системы водоснабжения, электроснабжения;
18. Барлық жылыту маусымына жылытылатын нысандардың нормативтік температуралық тәртібін t 20-25 С кем емес температурада қамтамасыз ету / Обеспечение нормативных температурных режимов отапливаемых помещений на весь отопительный сезон, в объектах не менее t 20-25 С градусов;
19. ҚР ҰЭМ Қарағанды облысы бойынша табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті қорғау және тұтынушылар құқықтары комитеті Департаментінің бекіткен тарифтері бойынша жылу энергиясы бойынша 1 қазан мен 15 қыркүйек арасында ұсыну / Подача тепловой энергии c 1 октября по 15 апреля по тарифам, утвержденным Департаментом комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей, МНЭ РК по Карагандинской области;
20. Жылу беру маусымы кезеңінде қажетті отын қорымен қамтамасыз ету / Иметь необходимый запас топлива для поддержания оптимальной температуры на весь отопительный сезон.
Сату объектісі
Өзгелер; Здание котельной с котельным оборудованием в п. Агадырь, Шетский района, Карагандинскай области;
Котельная, год постройки – 2018 г, фундаменты под котельную – ленточные из блоков ФБС 24-3-6, фундамент под дымовую – монолитный, железобетонный, котел марки КСВр - 0,30 К/Б; Объект передается в доверительное управление без права последующего выкупа; Мекен-жайы: Қарағанды облысы; Шет ауданы; п.Агадырь;
Балансодержатель
"ШЕТ АУДАНЫНЫҢ ТҰРҒЫН-ҮЙ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ, ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ, АВТОКӨЛІК ЖОЛДАРЫ ЖӘНЕ ТҰРҒЫН-ҮЙ ИНСПЕКЦИЯСЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; БСН: 150440012720; Мекен-жайы: Қарағанды облысы; Шет ауданы; с.Аксу-Аюлы, ул.Шортанбай Жырау, 24; Телефондар : (71031) 2-23-13;
Құрылтайшы
"ШЕТ АУДАНЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК АКТИВТЕР ЖӘНЕ САТЫП АЛУ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; ЖСН/БСН: 160740000742; Мекен-жайы: 101700;Қарағанды облысы;Шет ауданы;с.Аксу-Аюлы, ул.Шортанбай Жырау, 24;
Анықтама телефондары: (71031) 2-19-46;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Төлемді алушы (қаз.): АҚ "Ақпараттық-есептеу орталығы"; БСН: 050540004455.
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да есеп шоты (IBAN/ИИК): KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX;
ТТК: 171; Кбе: 16.
Жариялау
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: Мемлекеттік реестр порталында - 22.10.2019;
Ескертпе
Срок доверительного управления, мес.: 60; Электронный тендер по передаче в доверит. управление без права выкупа (с 10.08.2019)
Эл. құжаттар
Акт на право постоянного землепользованияГосакт.PDF2,16 МБ
Технический паспортТех паспорт здании котельной.PDF5,78 МБ
Распоряжение акимараспоряжение.PDF1,18 МБ
Сведения о собственникеСведения о собственнике.PDF1,98 МБ
Технический паспорт котла ксвр - 0,30 к/бТехпаспорт котла КСВр-0,30 КБ.PDF16,40 МБ
Справка о балансовой стоимостиСправка о балансовой стоимости.pdf94,58 КБ
Типовой договор руссТиповой дог русс.pdf4,25 МБ
Типовой договор казТиповой договор каз.pdf3,57 МБ
Постановление акимата от 12.09.2019 г №51/01Постановление № 51.01 от 12.09.2019г.pdf104,53 КБ
Приказ о передаче на балансПриказ о передаче на баланс.pdf196,01 КБ
Акт прием передачиАкт прием передачи.pdf503,25 КБ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ шотына сауда-саттық басталуынан екі сағат бұрын кепілдік жарнаның түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдамауына негіз болып табылады. .
Өткізу ережелері
Кейіннен сатып алу құқығынсыз сенімгерлік басқаруға беру бойынша Тендер - тізілімнің веб-порталын пайдалана отырып электрондық форматта өткізілетін, объектіні сенімгерлік басқаруға беру бойынша сауда-саттық нысаны, бұл ретте құрылтайшы өзі ұсынған бастапқы талаптар негізінде сыйақының ең аз мөлшерін ұсынған тендерге қатысушыларымен шарт жасасуға міндеттенеді.
Generated in 310ms