Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Сауда-саттықты қарау
Деректерді жүктеу...
Локальный источник водоснабжения в с. Чернобаевка
Сауда-саттықтар: №150836 Сауда-саттықтары түрі: Тендер по передаче в доверит. управление без права выкупа (с 10.08.2019) Сыйақының шекті мөлшері: 95,00 Кепілдік жарна: 83 254,00 Сауда-саттықтар мәртебесі: Өтті Сауда-саттықтардың басталуы: 27.03.2020 11:00 таза табыстың сыйақы dover.upravlyayuschego%: 95,00 Қосымша ақпарат: Допускается передача в довер.управление единственному участнику торгов
Тендерлік (конкурстық) шарттар
1. Обеспечение сохранения существующего порядка и условий использования объектов производственной инфраструктуры, технологического цикла/ Өндірістік инфрақұрылым объектілерін, технологиялық циклды пайдаланудың қолданыстағы тәртібі мен шарттарын сақтауды қамтамасыз ету
2. Обеспечение надлежащей эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения, сокращение потерь/ Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін тиісінше пайдалануды қамтамасыз ету, шығындарды қысқарту
3. Внедрение передовых технологий, энергоэффективного оборудования / Озық технологияларды, энергия тиімді жабдықтарды енгізу
4. Недопущение снижения уровня объема оказываемых услуг, соответствующего уровню объема на момент предоставления в доверительное управление / Сенімгерлік басқаруға беру сәтінде көлем деңгейіне сәйкес келетін көрсетілетін қызметтер көлемінің деңгейін төмендетуге жол бермеу
5. Обеспечение ценообразования на оказываемые услуги, в том числе ограничения по предельному уровню цен, по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим контроль и регулирование деятельности в сфере естественной монополии и защиты конкуренции, и территориального подразделения уполномоченного органа / Табиғи монополия және бәсекелестікті қорғау саласындағы қызметті бақылау мен реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті органмен және уәкілетті органның аумақтық бөлімшесімен келісім бойынша көрсетілетін қызметтерге баға белгілеуді, оның ішінде бағалардың шекті деңгейі бойынша шектеулерді қамтамасыз ету
6. Проведение природоохранных мероприятий/ Табиғатты қорғау іс-шараларын өткізу
7. Запрет на совершение сделок и других действий, противоречащих действующему законодательству Республики Казахстан, в отношении объекта доверительного управления в течение периода доверительного управления (отчуждение, залог)/ Сенімгерлік басқару кезеңі ішінде сенімгерлік басқару объектісіне қатысты Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келетін мәмілелерді және басқа да әрекеттерді жасауға тыйым салу (иеліктен шығару, кепілге салу)
8. В период действия договора по мере необходимости производить капитальный и текущий ремонт здания, сетей коммуникаций, замену основных и оборотных средств/ Шарттың қолданылу кезеңінде қажеттілігіне қарай ғимараттың, коммуникация желілерінің күрделі және ағымдағы жөндеуін жүргізу, негізгі және айналым қаражатын ауыстыру
9. Обеспечение сохранности объектов и содержание объектов в соответствии с санитарными нормами в течение периода доверительного управления / Сенімді басқару кезеңі ішінде объектілердің сақталуын қамтамасыз ету және объектілерді санитарлық нормаларға сәйкес ұстау
10. Налоговые обязательства по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства не подлежат исполнению доверительным управляющим/ Салық міндеттемелері бойынша мүлік салығы, жер салығы және көлік құралдары салығы жатпайды орындау сенімгерлікпен басқарушы
11. Обеспечению сохранения технологического цикла / Технологиялық циклдің сақталуын қамтамасыз ету
12. Сохранению существующего количества или создания новых рабочих мест/ Қолданыстағы санын сақтау немесе жаңа жұмыс орындарын құру
13. Проведение антитеррористических мероприятий на объектах аренды (доверительного управления) / Жалға алу (сенімгерлік басқару) объектілерінде терроризмге қарсы іс-шаралар өткізу)
14. Срок доверительного управления без права последующего выкупа с целью организации бесперебойного водоснабжения 5 лет (пять лет) / Үздіксіз сумен жабдықтауды ұйымдастыру мақсатында кейіннен сатып алу құқығынсыз сенімгерлік басқару мерзімі 5 жыл (бес жыл)
15. Обеспечить эффективное использование доверенного имущества в целях улучшения технического состояния объектов/ Объектілердің техникалық жай-күйін жақсарту мақсатында сенімді мүлікті тиімді пайдалануды қамтамасыз ету
16. Состав и номенклатура помещений должны соответствовать действующим требованиям правил пожарной безопасности, санитарных правил и норм Республики Казахстан/ Үй-жайлардың құрамы мен номенклатурасы өрт қауіпсіздігі ережелерінің, Қазақстан Республикасының санитарлық ережелері мен нормаларының қолданыстағы талаптарына сәйкес болуы тиіс.
17. Сохранение качества предоставляемых услуг и обеспечения контроля со стороны уполномоченных органов/ Көрсетілетін қызметтердің сапасын сақтау және уәкілетті органдар тарапынан бақылауды қамтамасыз ету
18. Штатная численность и оплата труда работников организации соответствует действующему законодательству Республики Казахстан и правовыми актами/ Ұйым қызметкерлерінің штат саны және еңбекақы төлеу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және құқықтық актілерге сәйкес келеді
19. Доверительный управляющий должен обеспечить наличие оборудования, необходимого для содержания/ Сенімгерлік басқарушы ұстау үшін қажетті жабдықтың болуын қамтамасыз етуі тиіс
20. В период действия договора своевременно производить оплату за коммунальные услуги, услуги связи/ Шарттың қолданылу кезеңінде коммуналдық қызметтер, байланыс қызметтері үшін төлемді уақытында жүргізу
Сату объектісі
Қалалар мен ауылдық елді мекендерді сумен жабдықтауды қамтамасыз ететін су шаруашылығы құрылыстары; Локальный источник водоснабжения в с. Чернобаевка;
Трансфоматорная подстанция общей площадью 1,7 кв.м., основной площадью 1,7 кв.м.; узел управления общей площадью 45,2 кв.м., основной площадью 33,1 кв.м.; станция очистки воды общей площадью 12,1 кв.м., основной площадью 9,9 кв.м.; резервуар площадью застройки 1,0 кв.м., резервуар площадью застройки 1,0 кв.м., расположенные на земельном участке кадастровый номер 15:165:046:1043 площадью 0,64 га, целевое назначение земельного участка для обслуживания водопроводных сооружений; земельный участок кадастровый номер 15:165:046:1044 площадью 0,7632 га, целевое назначение земельного участка для обслуживания водозаборных сооружений; земельный участок кадастровый номер 15:165:046:1046 площадью 0,2968 га, целевое назначение земельного участка для обслуживания водозаборных сооружений; находящиеся по адресу: Северо-Казахстанкая область, район имени Габита Мусрепова, с. Чернобаевка.; Кадастрлық нөмірі: 15:165:046:1043; 15:165:046:1044; 15:165:046:1046; Мекен-жайы: Солтүстік Қазақстан облысы; Ғабит Мүсірепов ауданы; с. Чернобаевка;
Балансодержатель
"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ҒАБИТ МҮСІРЕПОВ АТЫНДАҒЫ АУДАН ӘКІМДІГІНІҢ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ, ЖОЛАУШЫ КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; БСН: 050140006398; Мекен-жайы: Солтүстік Қазақстан облысы; Ғабит Мүсірепов ауданы; с. Новоишимское, ул. Ленина, д.2; Телефондар : (71535) 2-13-63;
Құрылтайшы
"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ҒАБИТ МҮСІРЕПОВ АТЫНДАҒЫ АУДАН ӘКІМДІГІНІҢ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚАРЖЫ БӨЛІМІ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; ЖСН/БСН: 050140006566; Мекен-жайы: 150400;Солтүстік Қазақстан облысы;Ғабит Мүсірепов ауданы;с. Новоишимское, ул. Аблай-Хана, д.28;
Анықтама телефондары: (71535) 2-11-71;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Төлемді алушы (қаз.): АҚ "Ақпараттық-есептеу орталығы"; БСН: 050540004455.
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да есеп шоты (IBAN/ИИК): KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX;
ТТК: 171; Кбе: 16.
Жариялау
Сенімгерлік басқаруға беру туралы хабарлама жарияланды: Мемлекеттік реестр порталында - 11.03.2020;
Ескертпе
Сенімгерлік басқару мерзімі, ай: 60;
Эл. құжаттар
Акт на землю чернобаевкаакты на землю Чернобаевка.PDF5,90 МБ
Акт ввода чернобаевкаАкт Чернобаевка.PDF4,02 МБ
Техпаспорт чернобаевкаТех.паспорт Чернобаевка.PDF13,64 МБ
Постановление по дупостановление ДУ 6 объектов.pdf4,42 МБ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ шотына сауда-саттық басталуынан екі сағат бұрын кепілдік жарнаның түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдамауына негіз болып табылады. .
Өткізу ережелері
Кейіннен сатып алу құқығынсыз сенімгерлік басқаруға беру бойынша Тендер - тізілімнің веб-порталын пайдалана отырып электрондық форматта өткізілетін, объектіні сенімгерлік басқаруға беру бойынша сауда-саттық нысаны, бұл ретте құрылтайшы өзі ұсынған бастапқы талаптар негізінде сыйақының ең аз мөлшерін ұсынған тендерге қатысушыларымен шарт жасасуға міндеттенеді.
Generated in 270ms