Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Сауда-саттықты қарау
Деректерді жүктеу...
ҚАЗІРГІ УАҚЫТТА ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА-САТТЫҚТАРҒА ҚАТЫСУ ҮШІН КЕПІЛДІК ЖАРНАЛАРДЫ ON-LINE ТӨЛЕУ СЕРВИСІ ІРКІЛІСПЕН ЖҰМЫС ЖАСАЙДЫ. ОСЫҒАН ОРАЙ КЕПІЛДІК ЖАРНАЛАРДЫ ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙДЕГІ БАНКТЕРДІҢ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ БӨЛІМДЕРІ АРҚЫЛЫ ТӨЛЕУГЕ КЕҢЕС БЕРЕМІЗ
ЖШС-де үлесі/қатысу
Сауда-саттықтар: №214409 Сауда-саттықтары түрі: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Бастапқы бағасы: 3 201 400,00 Кепілдік жарна: 480 210,00 Сауда-саттықтар мәртебесі: Өтті Сауда-саттықтардың басталуы: 07.07.2021 10:00 Сатылу бағасы: 3 899 000,00
Тендерлік (конкурстық) шарттар
Сенімді басқару мерзімі – 3 жыл / Срок договора доверительного управления - 3 года;
Нысанның қолда бар штат құрамын сақтау және жаңа жұмыс орындарын құру / Сохранение штатного состава объекта и создание новых рабочих мест;
Газет атауын өзгеріссіз қалдыру / Название газеты оставить без изменений:
Басылымдардың мерзімділігін сақтау: аптасына 1 рет мемлекеттік тілде (80% ) және орыс тілдерінде (20%), жалпы көлемі А3 форматындағы 8-10-12 жолақтан кем емес / Сохранить периодичность изданий: 1 раз в неделю на русском (20%) и казахском (80% ) языках общим объемом не менее 8-10-12 полос формата А3;
Жылдық таралымы 7500-10000 данадан кем болмауы / Годовой тираж не менее 7500-10000 экземпляров;
Негізгі қызмет бағытын сақтау / Сохранение основного направления деятельности;
Мемлекеттік тапсырыс хабарламаларын баспананың бірінші және екінші беттерінде орналастыру / Размещение извещений государственного заказа на первой и на второй страницах;
Сенімгерлік басқарушы болып танылған кезден бастап, сенімгерлік басқарушының өз қаражаты есебінен инвестиция салу; / Инвестирование за счет собственных средств доверительного управляющего с момента признания его доверительным управляющим;
Объектіні сенімгерлік басқаруға беру кезінде туындайтын ҚР заңнамасында көзделген белгіленген мерзімдерде салық міндеттемелерін орындау / Обеспечить исполнение налоговых обязательств в установленные сроки, предусмотренные законодательством РК, возникающих при передаче Объекта в доверительное управление;
Сенімгерлік басқарушы кәсіпорынның сеніп тапсырылған мүлкі (активтері) үшін толық қаржылық жауапкершілікті көтереді, объектіні басқару кезінде құрылтайшының мүдделеріне келтірілген кез келген зиян немесе залал үшін жауап береді / Доверительный управляющий несет полную материальную ответственность за вверенное имущество (активы) предприятия и несет ответственность за любой ущерб причиненный интересам учредителя при управлении объектом;
Объектіні пайдалануға байланысты барлық төлемдерді жүргізу / Производить все платежи, связанные с эксплуатацией Объекта;
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген өртке қарсы, санитарлық және өзге де нормалардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру / Осуществлять контроль за соблюдением противопожарных, санитарных и иных норм, установленных действующим законодательством Республики Казахстан;
Көрсетілетін қызметтердің тиісті деңгейін сенімгерлік басқаруға берген кезден төмендеуіне жол бермеу / Не допускать снижения соответствующего уровня оказываемых услуг с момента передачи их в доверительное управление;
Жеке тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген! электрондық көшірмелері
Иностранные физические лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки.
Заңды тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Иностранные юридические лица представляют нотариально заверенные копии учредительных документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки.
Сату объектісі
Қатысу үлесі (ЖШС); ЖШС-де үлесі/қатысу;
СБ объектісі: "ҮРЖАР АУДАНДЫҚ "УАҚЫТ ТЫНЫСЫ" ("ПУЛЬС ВРЕМЕНИ") ГАЗЕТІ РЕДАКЦИЯСЫ ЖӘНЕ ТЕЛЕДИДАРЫ" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ; БСН: 050640005942; Берілетін үлес, тг.: 1761175,00; Берілетін үлес, ҚК-дан %: 100,00; Мекен-жайы: Шығыс Қазақстан облысы; Үржар ауданы; с.Урджар, пр.Абылай хана, д.141 (фактический адрес: пр.Абылай хана, д.116А);Телефон: (72230) 3-48-44; Бағалаушы: ТОО "Экспертная компания "ФенниксКоммерц"; Бағалау құны, тг: 3 201 400,00; Бағалау күні: 26.05.2021;
Балансодержатель
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ "ҮРЖАР АУДАНЫНЫҢ ІШКІ САЯСАТ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; БСН: 050140008780; Мекен-жайы: Шығыс Қазақстан облысы; Үржар ауданы; с.Урджар, пр.Абылайхана, д.122; Телефондар : (72230) 3-41-12, 3-41-69; 87756251482;
Құрылтайшы
"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ҮРЖАР АУДАНЫНЫҢ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚАРЖЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; ЖСН/БСН: 150340027468; Мекен-жайы: 071700;Шығыс Қазақстан облысы;Ескірген - Ұржар ауданы;с.Урджар, пр.Абылай Хан, д.122;
Анықтама телефондары: (72230) 3-43-37, 7-00-07, 3-37-08;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Төлемді алушы (қаз.): АҚ "Ақпараттық-есептеу орталығы"; БСН: 050540004455.
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да есеп шоты (IBAN/ИИК): KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX;
ТТК: 171; Кбе: 16.
Жариялау
Сенімгерлік басқаруға беру туралы хабарлама жарияланды: орыс тілінде - Үржар ауданының қоғамдық-саяси газеті "Уақыт тынысы - Пульс времени" 17.06.2021 күні № 32;мемлекеттік тілде - Үржар ауданының қоғамдық-саяси газеті "Уақыт тынысы - Пульс времени" 17.06.2021 күнгі № 32;Мемлекеттік реестр порталында - 17.06.2021;
Ескертпе
Сенімгерлік басқару мерзімі, ай: 36;
Эл. құжаттар
Техпаспорттехпаспорт.pdf238,85 КБ
Устав пульс времениПульс времени Устав.pdf2,13 МБ
ПостановлениеПОСТАНОВЛЕНИЕ РУС.pdf761,42 КБ
Бух.баланс 2019г2019 г.pdf8,31 МБ
Бух.баланс 2020г2020 г.pdf8,18 МБ
Бух.баланс 2021г2021 г (1).pdf8,30 МБ
Справка об отсутствии недвижимого имуществаСправка111.pdf285,45 КБ
Фин показатели12 (1).pdf197,43 КБ
Proekt dogovoraПРОЕКТ (1).pdf401,04 КБ
Свидетельство тооСправка ТОО.pdf586,39 КБ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ шотына сауда-саттық басталуынан екі сағат бұрын кепілдік жарнаның түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдамауына негіз болып табылады. .
Өткізу ережелері
Кейіннен сатып алу құқығымен сенімді басқаруға беру бойынша тендер - құрылтайшы өзі тарапынан ұсынылған бастапқы шарттарының негізінде тендерге қатысушылары ішінен объекті бойынша ең жоғары сатып алу бағасын ұсынатын тендерге қатысушысымен құрылтайшыға шарт жасауды міндеттейтін электрондық пішінде тізілім веб-порталын пайдалану арқылы өткізілетін сенімгерлік басқаруға объектіні беру бойынша сауда-саттықтардың нысаны
Generated in 93ms