Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Сауда-саттықты қарау
Деректерді жүктеу...
ҚАЗІРГІ УАҚЫТТА ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА-САТТЫҚТАРҒА ҚАТЫСУ ҮШІН КЕПІЛДІК ЖАРНАЛАРДЫ ON-LINE ТӨЛЕУ СЕРВИСІ ІРКІЛІСПЕН ЖҰМЫС ЖАСАЙДЫ. ОСЫҒАН ОРАЙ КЕПІЛДІК ЖАРНАЛАРДЫ ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙДЕГІ БАНКТЕРДІҢ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ БӨЛІМДЕРІ АРҚЫЛЫ ТӨЛЕУГЕ КЕҢЕС БЕРЕМІЗ
ЖШС-де үлесі/қатысу
Сауда-саттықтар: №218133 Сауда-саттықтары түрі: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Бастапқы бағасы: 7 595 150,00 Кепілдік жарна: 4 557 090,00 Сауда-саттықтар мәртебесі: Өтпеді (сауда ө саттықтар басталу сәтінде тізілім веб-порталымен қатысушылардан қабылданған өтінімдері жоқ) Сауда-саттықтардың басталуы: 17.08.2021 12:00 Қосымша ақпарат: Допускается продажа единственному участнику торгов
Тендерлік (конкурстық) шарттар
1. Сенімді басқару мерзімі -10 жыл / Срок доверительного управления -10 лет
2. Сенімгерлік басқару мерзімі ішінде серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметінің шығынсыздығын қамтамасыз ету / Обеспечить безубыточность финансово-хозяйственной деятельности Товарищества в течении срока доверительного управления
3. Негізсіз дебиторлық және кредиторлық берешектердің пайда болуына жол бермеу / Не допускать образования необоснованной дебиторской и кредиторской задолженностей
4. Берілген мүлікті сақтау үшін тиісті шаралар қолдану / Принимать соответствующие меры к сохранности переданного имущества
5. Тұрғын үйлерді жаңғырту бағдарламасы бойынша бюджеттен жарғылық капиталын ұлғайтуға бөлінген 30 380 600 теңге бюджетке 2031 жылға дейін қайтару. Сенімгерлік басқарушы кейіннен сатып алу құқығымен ұтып алған жағдайда, мүліктік кешеннің жалпы 30 380 600 теңге соммасынан, ұтып алған соммасы шегеріліп, келісім шарт жасасқан кезде, бюджетке қайтарылатын соммасы 10 жылға тең бөліп қайтару / Выделенная из бюджета на увеличение уставного капитала по программе модернизации жилья 30 380 600 тенге подлежит возврату в бюджет до конца 2031 года. В случае выигрыша доверительным управляющим с правом последующего выкупа имущественного комплекса из общей суммы 30 380 600 тенге, при заключении договора за вычетом выигранной суммы, возврат в бюджет производится в рассрочку на сумму, равную 10 годам.
6. Сенімгерлік басқарушының бастамасы бойынша шарт біржақты тәртіппен мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда барлық мүліктің, жабдықтың толық және жұмыс жағдайында қайтарылуын және сақталуын қамтамасыз ету / В случае досрочного расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе доверительного управляющего обеспечить возврат и сохранность всего имущества, оборудования в полном и рабочем состоянии
7. Объектіні сенімгерлік басқаруға беру кезінде туындайтын ҚР заңнамасында көзделген белгіленген мерзімдерде салық міндеттемелерін орындауға / Исполнять налоговые обязательств в установленные сроки, предусмотренные законодательством РК, возникающих при передаче Объекта в доверительное управление;
8. Сенімгерлік басқаруға қатысу үлесін берумен, оны сенімгерлік басқару кезеңінде әрі қарай пайдаланумен байланысты, барлық шығындарды өз есебінен жүргізуге / Производить за свой счет все расходы, связанные с передачей доли участия в доверительное управление, дальнейшей его эксплуатацией на период доверительного управления
9. Табиғат қорғау іс-шараларын орындалуын қамтамасыз ету және еңбекті қорғау нормалары мен ережелерін сақтау / Обеспечить выполнения природоохранных мероприятий и соблюдение норм и правил охраны труда
10. Объектіні және оның кез келген бөлігін иеліктен шығармау, сонымен қатар Объектіні немесе оның бөлігін кепілге қоятындай мәміле жасамауға / Не отчуждать как весь объект, так и любую его часть, а также не совершать сделки, в результате которых может быть заложен объект или его часть
11. Сатып алу-сату шарты жасалған күннен кейін,Сенімгерлік басқарушы объектіні (10) жылға бөліп төлеу арқылы кейін сатып алуға міндеттенеді / Доверительный управляющий обязуется осуществить последующий выкуп объекта в рассрочку в течение (10) лет после даты заключения договора купли-продажи.
12. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің мемлекетке тиесілі жарғылық капиталға қатысу үлесін сенімгерлік басқаруға беру кезінде сенімгерлік басқарушыға мынадай: - жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғысын өзгерту туралы; - жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капитал мөлшерін өзгерту (ұлғайту немесе азайту) туралы; - жауапкершілігі шектеулі серіктестікті тарату, қайта ұйымдастыру туралы, сондай-ақ атауын өзгерту туралы мәселелерді шешуге байланысты мемлекеттің құқықтары берілмейді / Доверительному управляющему не передаются права государства, связанные с решением следующих вопросов: - об изменении устава Товарищества; - об изменении (увеличении или уменьшении) размера уставного капитала Товарищества; - о ликвидации Товарищества, его реорганизации, а также об изменении наименования;
13. Сенімгерлік басқару шартының әрекет ету мерзімі уақытында мүліктік кешеннің негізгі қызметінің сақталуын қамтамасыз ету / Сохранить профиль деятельности имущественного комплекса в течение срока действие договора доверительного управления
14. Сенімгерлік басқарушы сенімгерлік басқарудан бас тартқан жағдайда, енгізілген кепілдік жарнаның сомасы қайтарылуға жатпайды / В случае отказа доверительного управляющего от доверительного управления, сумма внесенного гарантийного взноса возврату не подлежит.
Сату объектісі
Қатысу үлесі (ЖШС); ЖШС-де үлесі/қатысу;
СБ объектісі: ЖАҢҒЫРТУ 2013" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ; БСН: 130640015898; Берілетін үлес, тг.: 30460100,00; Берілетін үлес, ҚК-дан %: 100,00; Мекен-жайы: Батыс Қазақстан облысы; Бөкейордасы ауданы; с. Сайхин, ул. Жарокова, 31;Телефон: (71140) 21-7-35; Бағалаушы: ТОО "Бағалау Консалтинг"; Бағалау құны, тг: 30 380 600,00; Бағалау күні: 24.05.2021;
Балансодержатель
ЖАҢҒЫРТУ 2013" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ; БСН: 130640015898; Мекен-жайы: Батыс Қазақстан облысы; Бөкейордасы ауданы; с. Сайхин, ул. Жарокова, 31; Телефондар : (71140) 21-7-35; 8 777 176 9234;
Құрылтайшы
"БӨКЕЙ ОРДАСЫ АУДАНЫНЫҢ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚАРЖЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; ЖСН/БСН: 110140000977; Мекен-жайы: 090200;Батыс Қазақстан облысы;Бөкейордасы ауданы;Сайхинский с.о, с. Сайхин, ул. Жарокова, 31;
Анықтама телефондары: (71140) 21-1-60, 21-6-01;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Төлемді алушы (қаз.): АҚ "Ақпараттық-есептеу орталығы"; БСН: 050540004455.
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да есеп шоты (IBAN/ИИК): KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX;
ТТК: 171; Кбе: 16.
Жариялау
Сенімгерлік басқаруға беру туралы хабарлама жарияланды: Мемлекеттік реестр порталында - 30.07.2021;
Ескертпе
Сенімгерлік басқару мерзімі, ай: 120;
Эл. құжаттар
Отчет об оценкеоригинал скан отчета.PDF4,62 МБ
Бухгалтерский баланс за 2018 год тоо "жаңғырту 2013"баланс 2018.PDF3,94 МБ
Бухгалтерский баланс за 2019 год тоо "жаңғырту 2013"баланс 2019.PDF3,79 МБ
Бухгалтерский баланс за 2020 год тоо "жаңғырту 2013"Баланс 2020.PDF4,04 МБ
Бухгалтерский баланс за 03.31.2021 года тоо "жаңғырту 2013"Баланс Жангырту 31.03.2021.pdf5,01 МБ
Устав рус.устав.pdf1,95 МБ
Устав казЖАНГЫРТУ ЖАРГЫСЫ.pdf466,46 КБ
Типовой договорТип_договор_ДУ_каз_рус.pdf1,39 МБ
Справка об отсуствии имуществаСправка об отсуствии имущества.PDF468,72 КБ
Справка о гос регистрацииСправка о гос регистрации.pdf732,33 КБ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ шотына сауда-саттық басталуынан екі сағат бұрын кепілдік жарнаның түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдамауына негіз болып табылады. .
Өткізу ережелері
Кейіннен сатып алу құқығымен сенімді басқаруға беру бойынша тендер - құрылтайшы өзі тарапынан ұсынылған бастапқы шарттарының негізінде тендерге қатысушылары ішінен объекті бойынша ең жоғары сатып алу бағасын ұсынатын тендерге қатысушысымен құрылтайшыға шарт жасауды міндеттейтін электрондық пішінде тізілім веб-порталын пайдалану арқылы өткізілетін сенімгерлік басқаруға объектіні беру бойынша сауда-саттықтардың нысаны
Generated in 291ms