Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Сауда-саттықты қарау
Деректерді жүктеу...
ҚАЗІРГІ УАҚЫТТА ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА-САТТЫҚТАРҒА ҚАТЫСУ ҮШІН КЕПІЛДІК ЖАРНАЛАРДЫ ON-LINE ТӨЛЕУ СЕРВИСІ ІРКІЛІСПЕН ЖҰМЫС ЖАСАЙДЫ. ОСЫҒАН ОРАЙ КЕПІЛДІК ЖАРНАЛАРДЫ ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙДЕГІ БАНКТЕРДІҢ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ БӨЛІМДЕРІ АРҚЫЛЫ ТӨЛЕУГЕ КЕҢЕС БЕРЕМІЗ
ЖШС-де үлесі/қатысу
Сауда-саттықтар: №221853 Сауда-саттықтары түрі: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Бастапқы бағасы: 538 064 000,00 Кепілдік жарна: 80 709 600,00 Сауда-саттықтар мәртебесі: Өтпеді (сауда ө саттықтар басталу сәтінде тізілім веб-порталымен қатысушылардан қабылданған өтінімдері жоқ) Сауда-саттықтардың басталуы: 30.09.2021 11:00
Тендерлік (конкурстық) шарттар
-сенімгерлік басқаруға беру мерзімі ішінде Объектінің қызмет бейінін сақтауға/сохранение профиля деятельности объекта в период доверительного управления;
- сенімгерлік басқаруға беру мерзімі ішінде 50,0 млн. теңгеден кем емес көлемінде инвестиция салуға/вложение инвестиций в размере не менее 50,0 млн. тенге (пятьдесять миллионов) за период доверительного управления;
- сенімгерлік басқаруға беру мерзімі ішінде жұмыс орындар санын сақтау және 5 кем емес жаңа жұмыс орындарын ашуға/сохранение существующих рабочих мест и создание не менее 5 новых рабочих мест за период доверительного управления Объектом;
- 2022 жылдан бастап жыл сайынғы таза табысты 1,0 млн. (Бір миллион) теңгеден кем емес мөлшерде ала отырып шығынсыз қызметті қамтамасыз етуге/обеспечение безубыточной деятельности с получением ежегодной чистой прибыли с 2022 года не менее 1,0 млн. (Один миллион) тенге;
- табиғат қорғау іс-шараларын өткізуге/проведение природоохранных мероприятий;
- сенімгерлік басқарушы жасасатын шарттардан туындайтын міндеттемелер бойынша берешекті белгіленген мерзімдерінде өтеуге/погашение задолженности в установленные сроки, по обязательствам вытекающих из договоров, заключаемых доверительным управляющим;
- объектіні сенімгерлік басқаруға беру кезінде туындайтын ҚР заңнамасында көзделген белгіленген мерзімдерде салық міндеттемелерін орындауға/исполнение налоговых обязательств в установленные сроки, предусмотренные законодательством РК, возникающих при передаче Объекта в доверительное управление;
- сенімгерлік басқаруға беру мерзімі ішінде Объектінің сақталуын қамтамасыз етуге/обеспечение сохранения Объекта в период доверительного управления;
- объектіні тиімді басқаруды қамтамасыз етуге/осуществление эффективного управления Объектом;
- объектіні және оның кез келген бөлігін иеліктен шығармау, сонымен қатар Объектіні немесе оның бөлігін кепілге қоятындай мәміле жасамауға/не отчуждать как весь объект, так и любую его часть, а также не совершать сделки, в результате которых может быть заложен объект или его часть;
- объектінің коммуналдық қызметтерімен келісім-шарттарды жасасуды қамтамасыз етуге (су, газ, электр қуатымен қамтамасыз ету, қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару және т.б.)/обеспечение заключения договоров Объекта с коммунальными службами (оплата за воду, газ, электроснабжение, вывоз твердых бытовых отходов и т.д);
- объектінің 17,5 млн теңге (он жеті миллион бес жүз мың) кредиторлық қарызын 3 жыл мерзімде өтеуге міндетті/обеспечение погашения кредиторской задолженности Объекта в сумме 17,5 млн тенге (семнадцать миллионов пятьсот тысячи ) в течение 3 лет;
- объектіні сату Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы заңнамаға сәйкес сенімгерлік басқару шартын жасау сәтінде айқындалатын нарықтық құны бойынша сатып алу-сату шартын жасау арқылы жүзеге асырылады. Сенімгерлік басқару мерзімі ішінде нарықтық құн Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыруының ресми мөлшерлемесіне сәйкес индекстеуге жатады және сатып алу-сату шарты жасалған күннен кейін үш жылдан аспайтын мерзімге бөлу арқылы төленуі мүмкін. Нарықтық бағаны бөліп-бөліп төлеудің мерзімі мен тәртібі сатып алу-сату шартында ескеріледі/продажа Объекта, осуществляется посредством заключения договора купли-продажи по рыночной стоимости, определяемой на момент заключения договора доверительного управления в соответствии с законодательством об оценочной деятельности в Республике Казахстан. Рыночная стоимость в течение срока доверительного управления подлежит индексации в соответствии с официальной ставкой рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан и может быть выплачена в рассрочку, которая предоставляется на срок не более трех лет после даты заключения договора купли-продажи. Срок и порядок выплаты рыночной цены в рассрочку оговариваются в договоре купли-продажи;
- сенімгерлік басқаруға беруден кейінгі 10 жыл кезенде жоғарыдағы көрсетілген шарттарды орындамаған жағдайда бастапқы бағасынан 40 пайыз көлемінде айыппұлдар санкциялары қолданылып, объекті мемлекеттің меншігіне қайтарылады/в случае несоблюдения вышеуказанных условий в течение 10 лет после передачи в доверительное управление объект возвращается государству с учетом штрафных санкций в размере 40 процентов от первоначальной цены.
Сату объектісі
Қатысу үлесі (ЖШС); ЖШС-де үлесі/қатысу;
СБ объектісі: "АҚАБА-СЕРВИС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ; БСН: 070440009456; Берілетін үлес, тг.: 9309998,00; Берілетін үлес, ҚК-дан %: 100,00; Мекен-жайы: Оңтүстік Қазақстан облысы; Арыс Қ.Ә.; ул. Б.Абдразакова, д.1 (фактический адрес: ул. Б.Абдразакова, д.46, кв.18);Телефон: (72540) 5-38-14; Бағалаушы: ИП "Ешмуратов Т.Е."; Бағалау құны, тг: 538 064 000,00; Бағалау күні: 04.08.2021;
Балансодержатель
АРЫС ҚАЛАСЫНЫҢ "ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ, ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; БСН: 050140008413; Мекен-жайы: Оңтүстік Қазақстан облысы; Арыс Қ.Ә.; ул. Аль-Фараби, 3; Телефондар : (72540) 5-55-20; 8 705 857 00 04, 8 702 457 38 80;
Құрылтайшы
АРЫС ҚАЛАСЫНЫҢ "ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚАРЖЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; ЖСН/БСН: 100240005216; Мекен-жайы: 160100;Түркістан облысы;Арыс Қ.Ә.;ул. Аль-Фараби, 3;
Анықтама телефондары: (72540) 2-06-19, 2-11-00, 2-11-11;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Төлемді алушы (қаз.): АҚ "Ақпараттық-есептеу орталығы"; БСН: 050540004455.
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да есеп шоты (IBAN/ИИК): KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX;
ТТК: 171; Кбе: 16.
Жариялау
Сенімгерлік басқаруға беру туралы хабарлама жарияланды: мемлекеттік тілде - "Arys aqiqaty" Qalalyq qoğamdyq - saiasi gazet 11.09.2021 күнгі № №37 (6291);орыс тілінде - "Arys aqiqaty" Qalalyq qoğamdyq-saiasi gazet 11.09.2021 күні № №37 (6291);Мемлекеттік реестр порталында - 15.09.2021;
Ескертпе
Сенімгерлік басқару мерзімі, ай: 120;
Эл. құжаттар
Оценка объектаАқаба Сервис.PDF15,42 МБ
Постановлениеқаулы (3).PDF211,65 КБ
Кнс-5КНС-5.PDF4,38 МБ
Кнс-11КНС-11.PDF4,65 МБ
Баланс 2020баланс 2020 (1).PDF1,05 МБ
ГнсГНС.PDF4,52 МБ
Стадион кнсCтадион КНС.PDF31,26 МБ
Кнс-7КНС-7.PDF5,78 МБ
Правоустанавливающие документы на канализацииПравоустанавливающие документы на канализации.PDF14,41 МБ
Типовой договордоговор (1).pdf515,48 КБ
Кнс-8КНС - 8.PDF5,32 МБ
Кнс-1КНС-1.PDF4,92 МБ
Отчет 2021г 1-полугодияБаланс (1).PDF1,68 МБ
Ас машинаАС машина.PDF5,95 МБ
Правоустанавливающие документы на канализацию айтеке биПравоустанавливающие документы на канализацию Айтеке би.PDF7,03 МБ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ шотына сауда-саттық басталуынан екі сағат бұрын кепілдік жарнаның түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдамауына негіз болып табылады. .
Өткізу ережелері
Кейіннен сатып алу құқығымен сенімді басқаруға беру бойынша тендер - құрылтайшы өзі тарапынан ұсынылған бастапқы шарттарының негізінде тендерге қатысушылары ішінен объекті бойынша ең жоғары сатып алу бағасын ұсынатын тендерге қатысушысымен құрылтайшыға шарт жасауды міндеттейтін электрондық пішінде тізілім веб-порталын пайдалану арқылы өткізілетін сенімгерлік басқаруға объектіні беру бойынша сауда-саттықтардың нысаны
Generated in 1848ms