Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Сауда-саттықты қарау
Деректерді жүктеу...
ҚАЗІРГІ УАҚЫТТА ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА-САТТЫҚТАРҒА ҚАТЫСУ ҮШІН КЕПІЛДІК ЖАРНАЛАРДЫ ON-LINE ТӨЛЕУ СЕРВИСІ ІРКІЛІСПЕН ЖҰМЫС ЖАСАЙДЫ. ОСЫҒАН ОРАЙ КЕПІЛДІК ЖАРНАЛАРДЫ ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙДЕГІ БАНКТЕРДІҢ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ БӨЛІМДЕРІ АРҚЫЛЫ ТӨЛЕУГЕ КЕҢЕС БЕРЕМІЗ
Помещение в здании ГУ "Департамент полиции города Алматы МВД РК"
Сауда-саттықтар: №271648 Сауда-саттықтары түрі: Тендер по передаче объекта в имущественный наем (аренду) (с 10.08.2019) Бастапқы бағасы: 46 719,00 Кепілдік жарна: 74 750,00 Сауда-саттықтар мәртебесі: Өтті Сауда-саттықтардың басталуы: 26.01.2023 10:00 Төлем кезеңділігі: Ежемесячная Жалдау төлемі: 80 000,00 Қосымша ақпарат: Допускается передача в имущественный наем (аренду) единственному участнику
Тендерлік (конкурстық) шарттар
1) Использовать предоставленное помещение для размещения пункта питания(столовая без оборудования)/берілген үй-жайды тамақтану пунктін орналастыру (жабдықсыз асхана ) үшін пайдалануға;
2) Содержать Объект в надлежащем порядке, чистоте, не совершать действий, способных вызвать повреждение Объекта или расположенных в нем инженерных коммуникаций/Объектіні тиісті тәртіппен, тазалықта ұстауға, объектіге немесе онда орналасқан инженерлік коммуникацияларға зақым келтіруі мүмкін іс-әрекеттер жасамауға міндетті;
3) Поддерживать объект в исправном состоянии, производить за свой счет ремонт по восстановлению Объекта и нести расходы по его содержанию/Объектіні жарамды күйде ұстауға, объектіні қалпына келтіру бойынша өз есебінен жөндеу жүргізуге және оны күтіп-ұстау бойынша шығыстарды көтеруге;
4) Беспрепятственно допускать на Объект представителей Наймодателя, службы санитарного надзора и других государственных органов, контролирующих соблюдение законодательства, касающегося порядка использования и эксплуатации Объекта, и в установленные ими сроки устранять зафиксированные нарушения/Жалға берушінің, санитариялық қадағалау қызметінің және Объектіні пайдалану мен пайдалану тәртібіне қатысты заңнаманың сақталуын бақылайтын басқа да мемлекеттік органдардың өкілдерін объектіге кедергісіз жіберуге және олар белгілеген мерзімдерде тіркелген бұзушылықтарды жоюға;
5) В случае приведения Объекта в состояние, непригодное для использования по вине Нанимателя, осуществить полные восстановительные работы за счет собственных средств/объектіні жалдаушының кінәсінен пайдалануға жарамсыз күйге келтірген жағдайда, өз қаражаты есебінен толық қалпына келтіру жұмыстарын жүзеге асыруға міндетті;
6) Произвести первый арендный платеж в течение 2-х дней с момента подписания /шартқа қол қойылған сәттен бастап 2 күн ішінде бірінші жалдау төлемін жүргізуге;
7) Данный объект является режимным, в связи с чем, посторонние лица не должны посещать указанный объект, кроме сотрудников Органов внутренних дел/ бұл объект режимдік болып табылады, осыған байланысты Ішкі істер органдарының қызметкерлерінен басқа, бөгде адамдар аталған объектіге бармауға тиіс;
8) Перед началом работы указанный объект полностью должен обработаться дезинфекцией и восстановительной ремонтной работой за счет арендатора/ жұмысты бастамас бұрын, аталған объект толығымен жалға алушының есебінен дезинфекциялау және қалпына келтіру жөндеу жұмыстарымен өңделуі тиіс;
9) 10 числа каждого месяца сотрудники созданной комиссии будут посещать объект на содержание чистоты и сохранности государственного имущества/әр айдың 10 күнінде құрылған комиссияның қызметкерлері мемлекеттік мүліктің тазалығы мен сақталуын қамтамасыз ету үшін объектіге барады;
10) Ежемесячно оплачивать коммунальные услуги и своевременно предоставить Управлению финансового обеспечения ДП г. Алматы квитанцию об оплате/ коммуналдық қызметтерге ай сайын ақы төлеу және Алматы қаласы ПД қаржылық қамтамасыз ету басқармасына төлем туралы түбіртекті уақтылы ұсыну;
11) При посещении арендатором данного режимного объекта, необходимо получить разрешение в бумажном виде у руководства Управления тылового обеспечения ДП г. Алматы/ жалға алушы осы режимдік объектіге барған кезде Алматы қаласы ПД тылдық қамтамасыз ету басқармасының басшылығынан қағаз түрінде рұқсат алу қажет;
12) Предоставить оборудование в 2-х дневный срок с момента подписания договора/ жабдықты шартқа қол қойылған сәттен бастап 2 күн мерзімде ұсыну;
13) При подключении оборудования необходимо допускать только лиц, имеющих достаточную квалификацию/жабдықты қосу кезінде жеткілікті біліктілігі бар адамдарға ғана рұқсат беру қажет.
Жалға алу объекті
Жылжымайтын мүлік; Помещение в здании ГУ "Департамент полиции города Алматы МВД РК";
Объект туралы мәлімет: Помещение в здании ГУ "Департамент полиции города Алматы МВД РК"; Жылжымайтын мүлік тізілімінде тіркелген: Иә; Кадастрлық нөмірі: 20:313:012:064:205; Жалға беру(жалға алу объектісінің) бірлігі для размещения пункта питания ( столовая без оборудования). площадь: 52,00 м² Мекен-жайы: Алматы Қ.Ә.; Медеу а.ә.; ул.Есенберлина, д.1;
Балансодержатель
"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ПОЛИЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; БСН: 990540002107; Мекен-жайы: Алматы Қ.Ә.; Алмалы а.ә.; ул.Масанчи, 57А; Телефондар : (727) 254-40-06, 254-41-22, 267-51-02 (бух.), 254-40-08 (гл. бух.);
Жалға беруші
"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ МЕМЛЕКЕТТІК АКТИВТЕР БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; ЖСН/БСН: 920940000211; Мекен-жайы: 050040;Алматы Қ.Ә.;Бостандық а.ә.;ул.Байзакова, 303;
Анықтама телефондары: (727) 390-17-70, 390-18-30, 390-18-23 (аренда), 390-18-27(приват.), 390-18-09 (конфискат), 390-18-51, 390-19-23 (упр. ком. орг.);
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Төлемді алушы (қаз.): АҚ "Ақпараттық-есептеу орталығы"; БСН: 050540004455.
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да есеп шоты (IBAN/ИИК): KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX;
ТТК: 171; Кбе: 16.
Жариялау
Мүліктік жалға беру туралы хабарлама жарияланды: Мемлекеттік реестр порталында - 09.01.2023;
Ескертпе
Мүліктік жалдаудың мерзімі (ай): 2;
Эл. құжаттар
Информация об объектеЕсенберлина 1 Пункт питания ДП г. Алматы.PDF969,67 КБ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ шотына сауда-саттық басталуынан екі сағат бұрын кепілдік жарнаның түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдамауына негіз болып табылады. .
Өткізу ережелері
Тендер по передаче объекта в имущественный наем (аренду) (с 10.08.2019) - форма торгов по предоставлению в имущественный наем (аренду) объектов, проводимая с использованием веб-портала реестра в электронном формате, при которых наймодатель обязуется на основе принятых им исходных условий заключить договор с тем из участников тендера, который предложит лучшие для наймодателя условия договора, согласно Правил передачи государственного имущества в имущественный наем (аренду), утвержденных <a href='http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500010467' target='_blank'>приказом</a> Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 212.
Generated in 95ms