Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Сауда-саттықты қарау
Деректерді жүктеу...
Акциялар
Сауда-саттықтар: №59755 Сауда-саттықтары түрі: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Бастапқы бағасы: 2 006 352 000,00 Кепілдік жарна: 60 190 560,00 Сауда-саттықтар мәртебесі: Өтті Сауда-саттықтардың басталуы: 28.03.2017 10:00 Сатылу бағасы: 2 380 000 000,00 Қосымша ақпарат: Допускается продажа единственному участнику торгов
Тендерлік (конкурстық) шарттар
1) Сохранение профиля деятельности организации в области протезостроения и оказания протезно-ортопедической помощи, в том числе и в рамках постановления Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2005 года № 754, с внедрением новейших технологий, соответствующих национальным стандартам / Протез жасау және протездік-ортопедиялық көмек көрсету саласында, оның ішінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 20 шілдедегі № 754 қаулысы щеңберінде ұлттық стандарттарға сәйкес келетін жаңа технологияларды енгізумен қоса ұйым қызметінің бейінін сақтау;
2) Обеспечение объема оказания протезно-ортопедической помощи (числа протезно-ортопедических изделий) в рамках выделяемых средств местными исполнительными органами / Жергілікті атқарушы органдар бөлетін қаражат шеңберінде протезді-ортопедиялық көмек көрсету (протезді-ортопедиялық бұйымдар саны) көлемін қамтамасыз ету;
3) Совершение сделок в отношении акций и объектов недвижимого имущества, только с письменного согласия уполномоченного органа по управлению государственным имуществом, в течение 5 (пяти) лет / 5 (бес) жыл ішінде мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті органның тек жазбаша келісімі арқылы ғана акцияларға және жылжымайтын мүлік объектілеріне қатысты мәмілелер жасау.
Жеке тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген! электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
ЖК үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Заңды тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Аудиторский отчет за последний финансовый год (для юридических лиц, для которых законодательством РК установлено обязательное проведение аудита)
Свидетельство (справка) о государственной регистрации юридического лица
Учредительный договор и устав
Сату объектісі
Акциялар (АҚ); Акциялар;
Объект ДУ: "РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ПРОТЕЗДІК-ОРТОПЕДИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҚ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ; БСН: 120840009442; Акциялардың түрі: Простая акция; Орналастырылған акциялардың саны, дана: 763934; Передаваемые акции, шт.: 763934; Передаваемые акции, % от размещенных: 100,00; Қызметкерлердің орташа жылдық саны, адам: 312; Мекен-жайы: Алматы Қ.Ә.; Алмалы а.ә.; ул.Желтоксан, д.65;Телефон: (727) 279-88-34, 279-16-56, 279-88-27; Бағалаушы: ТОО "Центр Консалтинга, инжиниринга, экоаудита и проектирования"; Бағалау құны, тг: 2 786 600 000,00; Бағалау күні: 30.09.2016;
Балансодержатель
"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; БСН: 141040011263; Мекен-жайы: Астана Қ.Ә.; Есіл а.ә.; ул.Орынбор, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды; Телефондар : (7172) 74-28-51;
Құрылтайшы
"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК МҮЛІК ЖӘНЕ ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ КОМИТЕТІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; ЖСН/БСН: 980240000950; Мекен-жайы: 010000;Нұр-Сұлтан ж. а.;Сарыарқа а.ә.;пр.Победы, д.11;
Анықтама телефондары: (7172) 71-77-08, 71-72-30;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Есеп шоты (IBAN/ИИК): KZ529261501102032004;
БСК: KZKOKZKX;
Банктің атауы: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК";
ТТК: 171;
Бек: 16;
Получатель платежа (каз.): АҚ "Ақпараттық-есептеу орталығы"; БСН: 050540004455;
Жариялау
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: мемлекеттік тілде - Қоғамдық - саяси және ақпараттық - жарнамалық газет "Халық Ақпарат" 10.03.2017 күнгі № 46 (135);орыс тілінде - Қоғамдық - саяси және ақпараттық - жарнамалық газет "Халық Ақпарат" 10.03.2017 күні № 46 (135);Мемлекеттік реестр порталында - 10.03.2017;
Ескертпе
Срок доверительного управления, мес.: 60;
Эл. құжаттар
Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации)Svid_gosreg.pdf362,95 КБ
Свидетельство о выпуске акцийSvid_vipuska_cb_28.12.2012_NA5927.pdf1,78 МБ
УставUstav_15.08.2012.pdf4,94 МБ
Отчет собственного капитала и обязательстванализ собственного капитала и обязательств.pdf140,55 КБ
Отчет о движении денеганализ отчета о движении денег.pdf208,19 КБ
Отчет о доходах и расходахотчет о доходах и расходах.pdf124,75 КБ
Приложение к отчетуПриложение 2 к отчету №О-124.PDF26,55 МБ
Отчет об оценочной стоимости (1 часть)Отчет АО РПОЦ 1 часть.pdf25,30 МБ
Отчет об оценочной стоимости (2 часть)Отчет АО РПОЦ 2 часть.pdf29,60 МБ
Отчет об оценочной стоимости (3 часть)Отчет АО РПОЦ 3 часть.pdf27,27 МБ
Бух баланс за последние 3 годабух баланс 2013-2016 г..pdf10,38 МБ
Приказ кгип189.pdf1,04 МБ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ шотына сауда-саттық басталуынан екі сағат бұрын кепілдік жарнаның түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдамауына негіз болып табылады. .
Өткізу ережелері
Кейіннен сатып алу құқығымен сенімді басқаруға беру бойынша тендер - құрылтайшы өзі тарапынан ұсынылған бастапқы шарттарының негізінде тендерге қатысушылары ішінен объекті бойынша ең жоғары сатып алу бағасын ұсынатын тендерге қатысушысымен құрылтайшыға шарт жасауды міндеттейтін электрондық пішінде тізілім веб-порталын пайдалану арқылы өткізілетін сенімгерлік басқаруға объектіні беру бойынша сауда-саттықтардың нысаны
Generated in 369ms