Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Сауда-саттықты қарау
Деректерді жүктеу...
ЖШС-де үлесі/қатысу
Сауда-саттықтар: №81392 Сауда-саттықтары түрі: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Бастапқы бағасы: 98 232 000,00 Кепілдік жарна: 14 734 800,00 Сауда-саттықтар мәртебесі: Өтті Сауда-саттықтардың басталуы: 20.12.2017 11:00 Сатылу бағасы: 101 000 000,00 Қосымша ақпарат: Допускается продажа единственному участнику торгов
Тендерлік (конкурстық) шарттар
1. Мекемеге тиісті барлық мүлікті (ғимарат, шеберхана, өндірістік база) күтіп ұстау / Обеспечение сохранности имущества объекта (здание, мастерская, производственная база)
2. Барлық техниканы күтіп ұстап, ақауларын жөндеп, керекті артық бөлшектермен қамтамасыз етіп, жүруге жарамды қалыпта сақтау / Техническое обслуживание всей техники, устранение дефектов, обеспечить необходимыми запасными частями и поддерживать в хорошем состоянии
3. Серіктестіктің Жарғыда белгіленген қызмет бейінін сақтау және одан әрі дамыту / Сохранение и дальнейшее развитие профиля деятельности, установленного Уставом
4. Серіктестіктің қазіргі уақытта атқарып жатырған жұмысын әрі қарай жандандырып, сол бағытта жұмыс жасау, инвестиция құю / Дальнейшая модернизация текущей работы товарищества, работать в том же направлении, инвестирование в нее
5. Құрманғазы ауданындағы облыстық, аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын күтіп ұстау жұмыстарына қатысу / Участие в работах по поддержанию дорог областного и районного значения в Курмангазинском районе
6. Ауа райының қолайсыз кезінде жол техникалары мен механизаторлардың кезекшілігін ұйымдастыру жұмыстарын атқару, сонымен қатар, серіктестікте жұмыс жасап жатырған барлық жұмысшылар мен қызметкерлерді он жыл бойына жұмыспен қамтамасыз етіп, еңбек ақыларын, салық және басқа да бюджетке төленетін міндетті төлемдерді уақытылы төлеу / Проведение организационной работы водителей дорожного транспорта и техники в условиях неблагоприятных погодных условий, а также своевременная выплата заработной платы, налогов и других обязательных платежей в бюджет, обеспечение занятости всех работников в товариществе на десять лет
7. Даму жоспарын коммуналдық меншікті басқару жөніндегі уәкілетті органмен келісу / Согласовать план развития с уполномоченным органом по управлению коммунальной собственностью
8. Материалдық – техникалық базасын өз есебінен жаңартып отыру / Обновление материально – технической базы за свой счет
9. Объектіні 100 пайыз сатып алғанша коммуналдық меншікті басқару жөніндегі уәкілетті органның келісімінсіз объектінің заңды мекен – жайын өзгертпеу / Не допустить изменение юридического адреса объекта без согласования с уполномоченным органом по управлению коммунальной собственностью до получения 100 процентного приобретения
10. Объектіні 100 пайыз сатып алғанша коммуналдық меншікті басқару жөніндегі уәкілетті органның келісімінсіз объектінің жылжитын және жылжымайтын мүлкін сауда – саттыққа, кепілге және жалға бермеу / Не допустить продаж, залог и аренду движимого и недвижимого имущества объекта без согласия уполномоченного органа по управлению коммунальной собственностью до получения 100 процентного приобретения
Жеке тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген! электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
ЖК үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Заңды тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Аудиторский отчет за последний финансовый год (для юридических лиц, для которых законодательством РК установлено обязательное проведение аудита)
Свидетельство (справка) о государственной регистрации юридического лица
Учредительный договор и устав
Сату объектісі
Қатысу үлесі (ЖШС); ЖШС-де үлесі/қатысу;
Объект ДУ: "ҚҰРМАНҒАЗЫ ЖОЛДАРЫ" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ; БСН: 001140002606; Передаваемая доля, тг.: 94524450,00; Передаваемая доля, % от УК: 100,00; Мекен-жайы: Атырау облысы; Құрманғазы ауданы; с.Ганюшкино, ул.Жалел Нигметова, 15Б;Телефон: (71233) 2-50-78; Бағалаушы: ТОО "KAIZEN PRICE"; Бағалау құны, тг: 98 232 000,00; Бағалау күні: 24.07.2017;
Балансодержатель
"ҚҰРМАНҒАЗЫ ЖОЛДАРЫ" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ; БСН: 001140002606; Мекен-жайы: Атырау облысы; Құрманғазы ауданы; с.Ганюшкино, ул.Жалел Нигметова, 15Б; Телефондар : (71233) 2-50-78; 8 (702) 188 39 46 (рук.); 8 (775) 918 37 57 (гл.бух);
Құрылтайшы
"АТЫРАУ ОБЛЫСЫ ҚҰРМАНҒАЗЫ АУДАНДЫҚ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚАРЖЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; ЖСН/БСН: 131040009110; Мекен-жайы: 060400;Атырау облысы;Құрманғазы ауданы;с.Ганюшкино, ул.Х.Испулаева, 66;
Анықтама телефондары: (71233) 2-14-25 (бух.т/ф);
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Төлемді алушы (қаз.): АҚ "Ақпараттық-есептеу орталығы"; БСН: 050540004455.
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да есеп шоты (IBAN/ИИК): KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX;
ТТК: 171; Кбе: 16.
Жариялау
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: мемлекеттік тілде - Қоғамдық - саяси және ақпараттық - жарнамалық газет "Халық Ақпарат" 30.11.2017 күнгі № 226 (315);орыс тілінде - Қоғамдық - саяси және ақпараттық - жарнамалық газет "Халық Ақпарат" 30.11.2017 күні № 226 (315);Мемлекеттік реестр порталында - 30.11.2017;
Ескертпе
Срок доверительного управления, мес.: 120; Тендер жеңімпазын анықтау өлшемшарттары: Осы хабарламадағы тендердің барлық шарттарын орындауға келіскен және объект үшін ең жоғары баға ұсынған қатысушы жеңімпаз болып танылады / Критерии определения победителя: Победителем тендера признается участник, согласившийся выполнить все условия тендера, содержащиеся в данном извещении, и предложивший наивысшую цену за объект.
Қатысушылар ұсынған бағалар сәйкес (тең) болған жағдайда өтінімді бұрын тіркеген қатысушы жеңімпаз болып танылады / В случае совпадения (равенства) цен, предложенных участниками тендера, победителем, признается участник, ранее зарегистрировавший заявку
Эл. құжаттар
Отчет об оценке государственной доли в уставном капитале товарищества от 24.07.2017 №441/1Отчет_оценки_доли_24.07.2017_№444_1.pdf17,20 МБ
Устав от 22.05.2017Устав.pdf1,97 МБ
Справка о госрегистрации от 17.07.2017Справка о госрег.pdf348,84 КБ
Бухгалтерский баланс 2014-2016 годыБухбаланс_ 2014-2016.pdf16,49 МБ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ шотына сауда-саттық басталуынан екі сағат бұрын кепілдік жарнаның түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдамауына негіз болып табылады. .
Өткізу ережелері
Кейіннен сатып алу құқығымен сенімді басқаруға беру бойынша тендер - құрылтайшы өзі тарапынан ұсынылған бастапқы шарттарының негізінде тендерге қатысушылары ішінен объекті бойынша ең жоғары сатып алу бағасын ұсынатын тендерге қатысушысымен құрылтайшыға шарт жасауды міндеттейтін электрондық пішінде тізілім веб-порталын пайдалану арқылы өткізілетін сенімгерлік басқаруға объектіні беру бойынша сауда-саттықтардың нысаны
Generated in 288ms