Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Сауда-саттықты қарау
Деректерді жүктеу...
Мүліктік кешен
Сауда-саттықтар: №82387 Сауда-саттықтары түрі: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Бастапқы бағасы: 392 230 000,00 Кепілдік жарна: 58 834 500,00 Сауда-саттықтар мәртебесі: Өтпеді (Сауда-саттықтар басталу уақытында тізілім веб порталымен (конкурс) тендерге қатысушылары өтінімідерінің екіден кем болуы) Сауда-саттықтардың басталуы: 28.12.2017 10:00 Қосымша ақпарат: Допускается продажа единственному участнику торгов
Тендерлік (конкурстық) шарттар
1. Срок доверительного управления 10 лет / Сенімгерлік басқару мерзімі 10 жыл
2. Оказывать бесплатные услуги следующим социально-уязвимым слоям населения: 1. инвалиды I, II группы; 2. дети - сироты / Тұрғындардың келесі әлеуметтік осал топтарына тегін қызмет көрсету: 1.І. II мүгедектері; 2. Жетім балалар
3. Предоставление бассейна на безвозмездной основе, для проведения спортивных мероприятий (не более 10 соревнований в месяц) по заявке Отдела физической культуры и спорта города Павлодара, с отдельным согласованием времени и даты проведения соревнований / Павлодар қаласының дене шынықтыру және спорт бөлімінің өтінімі бойынша жарыстарды өткізу уақыты мен күндері жеке келісіліп, спорттық іс-шаралар өткізу үшін тегін негізде беру (айына 10 жарыстан артық емес)
4. Ценообразование, в том числе ограничения по предельному уровню цен: 1.плавание взрослое – не более 700 тенге за один час; 2. плавание детское – не более 500 тенге за один час; 3. занятие в тренажёрном зале – не более 1000 тенге за два часа; 4. занятие в спортивном зале на одного человека – не более 1000 тенге за один час / Баға құру, соның ішінде бағаның шекті деңгейін шектеулер : 1.жүзу ересектер – сағатына 700 теңгеден артық емес; 2.жүзу балалар – сағатына 500 теңгеден артық емес; 3. Трнежер залындағы жаттығулар – 2 сағат үшін 1000 теңгеден артық емес; 4. Бір адамның спорт залында жаттығуы – бір сағат үшін 1000 теңгеден артық емес
5. Обеспечить дератизацию и дезинфекцию не менее двух раз в год, исследование воды, а также исследование гиппохлорида кальция на активность согласно действующему законодательству / Жылына екі реттен кем емес дератизацияны және дезинфекцияны, суды зерттеуді, сондай-ақ қолданыстағы заңнамаға сәйкес кальцийдің гиппохлоридінің белсенділігін зерттеуді қамтамасыз ету
6. Создание новых рабочих мест / Жаңа жұмыс орындарын құру
7. Сохранение штатной численности предприятия в полном объеме с сохранением оплаты труда не ниже предусмотренной законодательством РК о системе оплаты труда гражданских служащих / Мемлекеттік қызметшілердің еңбекақысын төлеу жүйесі туралы ҚР заңнамасында қарастырылғаннан еңбекақыдан кем емес жалақы деңгейін қамтамасыз етіп, кәсіпорынның штаттық санының толық көлемдегі сақталуы
8. Сохранение профиля деятельности предприятия в течении 10 (десяти) лет / 10 (он) жыл бойы кәсіпорын қызметінің бағдарын сақтау
Жеке тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген! электрондық көшірмелері
Наличие проекта концептуального решения (бизнес план) развития предприятия
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
ЖК үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Наличие проекта концептуального решения (бизнес план) развития предприятия
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Заңды тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Наличие проекта концептуального решения (бизнес план) развития предприятия
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Аудиторский отчет за последний финансовый год (для юридических лиц, для которых законодательством РК установлено обязательное проведение аудита)
Свидетельство (справка) о государственной регистрации юридического лица
Учредительный договор и устав
Сату объектісі
Мүліктік кешен; Мүліктік кешен;
Объект ДУ: ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІ, ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ БӨЛІМІНІҢ "ШЫМЫР" ДЕНЕ-ШЫНЫҚТЫРУ-САУЫҚТЫРУ БАССЕЙНІ" МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЗЫНАЛЫҚ КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ; БСН: 990440004695; Қызметкерлердің орташа жылдық саны, адам: 33; Бағалаушы: ТОО "Проф оценка консалт"; Бағалау құны, тг: 392 230 000,00; Бағалау күні: 28.09.2017;
Балансодержатель
ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІ, ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ БӨЛІМІНІҢ "ШЫМЫР" ДЕНЕ-ШЫНЫҚТЫРУ-САУЫҚТЫРУ БАССЕЙНІ" МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЗЫНАЛЫҚ КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ; БСН: 990440004695; Мекен-жайы: Павлодар облысы; Павлодар Қ.Ә.; ул.1 Мая, 168/1; Телефондар : (7182) 32-14-02;
Құрылтайшы
"ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫ ҚАРЖЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; ЖСН/БСН: 041240003932; Мекен-жайы: 140000;Павлодар облысы;Павлодар Қ.Ә.;ул.Кривенко, 25;
Анықтама телефондары: (7182) 32-29-86, 32-60-13;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Төлемді алушы (қаз.): АҚ "Ақпараттық-есептеу орталығы"; БСН: 050540004455.
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да есеп шоты (IBAN/ИИК): KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX;
ТТК: 171; Кбе: 16.
Жариялау
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: мемлекеттік тілде - Ақпараттық-жарнамалық газеті "ЗакупИнфо" 13.12.2017 күнгі № №235(1424);орыс тілінде - Рекламно-информационная газета "ЗакупИнфо" 13.12.2017 күні № №235(1424);Мемлекеттік реестр порталында - 13.12.2017;
Ескертпе
Срок доверительного управления, мес.: 120;
Эл. құжаттар
Бухгалтерский баланс 2014 гБухгалтерский баланс 2014г..pdf3,27 МБ
Бухгалтерский баланс 2015 гБухгалтерский баланс 2015г..pdf3,08 МБ
Свидетельство о гос.регистрацииSvidetelstvo (2).pdf1,03 МБ
УставUstav Shimir.pdf7,58 МБ
Постановление акимата г.павлодара от 15.02.2016 №152/3postanovlenie N152-3.pdf124,66 КБ
Постановление акимата г.павлодара от 27.10.2016 №1126/27postanovlenie N1126-27.pdf473,82 КБ
Бухгалтерский баланс 2016 гБух.баланс(1).pdf3,05 МБ
Постановление акимата г. павлодара № 711/20 от 16 июня 2017 годаPostanovlenie (2).pdf1,16 МБ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ шотына сауда-саттық басталуынан екі сағат бұрын кепілдік жарнаның түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдамауына негіз болып табылады. .
Өткізу ережелері
Кейіннен сатып алу құқығымен сенімді басқаруға беру бойынша тендер - құрылтайшы өзі тарапынан ұсынылған бастапқы шарттарының негізінде тендерге қатысушылары ішінен объекті бойынша ең жоғары сатып алу бағасын ұсынатын тендерге қатысушысымен құрылтайшыға шарт жасауды міндеттейтін электрондық пішінде тізілім веб-порталын пайдалану арқылы өткізілетін сенімгерлік басқаруға объектіні беру бойынша сауда-саттықтардың нысаны
Generated in 313ms