Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Сауда-саттықты қарау
Деректерді жүктеу...
ЖШС-де үлесі/қатысу
Сауда-саттықтар: №83050 Сауда-саттықтары түрі: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Бастапқы бағасы: 37 942 000,00 Кепілдік жарна: 5 691 300,00 Сауда-саттықтар мәртебесі: Өтпеді (Сауда-саттықтар басталу уақытында тізілім веб порталымен (конкурс) тендерге қатысушылары өтінімідерінің екіден кем болуы) Сауда-саттықтардың басталуы: 09.01.2018 11:00 Қосымша ақпарат: Допускается продажа единственному участнику торгов
Тендерлік (конкурстық) шарттар
1. Срок доверительного управления 3 года /Сенімгерлік басқару мерзімі 3 жыл
2. Сохранение основных видов деятельности согласно Устава юридического лица в период доверительного управления /Сенімгерлік басқару кезеңінде заңды тұлғаның Жарғысына сәйкес негізгі қызметінің түрлерін сақтау
3. Вложение инвестиций на развитие объекта /Объектінің дамуына инвестиция салу
4. Обеспечение оплаты всех налоговых и иных платежей за счет собственных средств /Өз қаражаты есебінен барлық салықтық және басқа да төлемдерді қамтамасыз ету
5. Сохранение существующего количества рабочих мест и создание новых рабочих мест /Қазіргі жұмыс орындарының санын сақтап қалу және жаңа жұмыс орындарын ашу
6. Предоставление рассрочки при оплате рыночной стоимости объекта /Объектінің нарықтық құнын төлеу кезінде бөліп төлеуді ұсыну
7. Запрещение в совершении сделок по изменению собственника (перепродажа, залог, передача в управление) в течение всего срока доверительного управления /Сенімгерлік басқару мерзімінде меншік иесін өзгерту бойынша (қайта сату, кепіл, басқаруға беру) келісімдерді іске асыруға тыйым салу
Жеке тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген! электрондық көшірмелері
Предоставление гарантийного письма по пунктам 2, 4, 5, 7 тендерных условий /Тендерлік шарттардың 2, 4, 5, 7 тармақтары бойынша кепілдік хат ұсыну
По пункту 3 тендерных условий предоставление бизнес-плана, который должен содержать общий объем вкладываемых инвестиций с разбивкой по годам и видам вложений /Тендерлік шарттардың 3 тармағы бойынша салымдардың түрлерін және жылдар бойынша бөлінген жалпы салынатын инвестициялардың көлемін қамтитын бизнес-жоспарды ұсыну
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
ЖК үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Предоставление гарантийного письма по пунктам 2, 4, 5, 7 тендерных условий /Тендерлік шарттардың 2, 4, 5, 7 тармақтары бойынша кепілдік хат ұсыну
По пункту 3 тендерных условий предоставление бизнес-плана, который должен содержать общий объем вкладываемых инвестиций с разбивкой по годам и видам вложений /Тендерлік шарттардың 3 тармағы бойынша салымдардың түрлерін және жылдар бойынша бөлінген жалпы салынатын инвестициялардың көлемін қамтитын бизнес-жоспарды ұсыну
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Заңды тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Предоставление гарантийного письма по пунктам 2, 4, 5, 7 тендерных условий /Тендерлік шарттардың 2, 4, 5, 7 тармақтары бойынша кепілдік хат ұсыну
По пункту 3 тендерных условий предоставление бизнес-плана, который должен содержать общий объем вкладываемых инвестиций с разбивкой по годам и видам вложений /Тендерлік шарттардың 3 тармағы бойынша салымдардың түрлерін және жылдар бойынша бөлінген жалпы салынатын инвестициялардың көлемін қамтитын бизнес-жоспарды ұсыну
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Аудиторский отчет за последний финансовый год (для юридических лиц, для которых законодательством РК установлено обязательное проведение аудита)
Свидетельство (справка) о государственной регистрации юридического лица
Учредительный договор и устав
Сату объектісі
Қатысу үлесі (ЖШС); ЖШС-де үлесі/қатысу;
Объект ДУ: "ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ ЗЕРТХАНАСЫ" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ; БСН: 080840008038; Передаваемая доля, тг.: 26710000,00; Передаваемая доля, % от УК: 100,00; Мекен-жайы: Маңғыстау облысы; Ақтау Қ.Ә.; мкр.23, д.100;Телефон: (7292) 31-91-52; Бағалаушы: ТОО "Независимая экспертная оценка"; Бағалау құны, тг: 37 942 000,00; Бағалау күні: 01.06.2017;
Балансодержатель
"МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР ЖӘНЕ ТАБИҒАТ ПАЙДАЛАНУДЫ РЕТТЕУ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; БСН: 020540003194; Мекен-жайы: Маңғыстау облысы; Ақтау Қ.Ә.; микрорайон 23 , здание 100; Телефондар : (7292) 31-90-80, 31-90-25; 8 701 512 6617, 8 778 916 3908 (гл.бух.);
Құрылтайшы
"МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ҚАРЖЫ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; ЖСН/БСН: 000840001135; Мекен-жайы: 130000;Маңғыстау облысы;Ақтау Қ.Ә.;14 мкр., 1 д., Здание облакимата, 2 этаж;
Анықтама телефондары: (7292) 43-81-16, 43-49-17, 43-46-26, 43-80-51 (бух.);
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Төлемді алушы (қаз.): АҚ "Ақпараттық-есептеу орталығы"; БСН: 050540004455.
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да есеп шоты (IBAN/ИИК): KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX;
ТТК: 171; Кбе: 16.
Жариялау
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: мемлекеттік тілде - Қоғамдық - саяси және ақпараттық - жарнамалық газет "Халық Ақпарат" 22.12.2017 күнгі № 238 (327);орыс тілінде - Қоғамдық - саяси және ақпараттық - жарнамалық газет "Халық Ақпарат" 22.12.2017 күні № 238 (327);Мемлекеттік реестр порталында - 25.12.2017;
Ескертпе
Срок доверительного управления, мес.: 36; 2018 - тендер 09.01.2018 г.
Эл. құжаттар
Справка о гос.регистрациисправка о гос регистрации.pdf480,69 КБ
Постановление миоПостановление МИО.pdf2,74 МБ
Отчет об оценке рыночной стоимости №312-2 от 01.06.2017 г.ТОО Экологическая исследовательская лаборатория.pdf15,67 МБ
Структураструктура 2017.pdf326,73 КБ
Баланс 2015баланс 2015 ТОО ЭИЛ.pdf2,74 МБ
Баланс 2016баланс 2016 ТОО ЭИЛ.pdf2,68 МБ
Баланс 2014баланс 2014.pdf1,70 МБ
Уставустав тоо эил.pdf5,51 МБ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ шотына сауда-саттық басталуынан екі сағат бұрын кепілдік жарнаның түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдамауына негіз болып табылады. .
Өткізу ережелері
Кейіннен сатып алу құқығымен сенімді басқаруға беру бойынша тендер - құрылтайшы өзі тарапынан ұсынылған бастапқы шарттарының негізінде тендерге қатысушылары ішінен объекті бойынша ең жоғары сатып алу бағасын ұсынатын тендерге қатысушысымен құрылтайшыға шарт жасауды міндеттейтін электрондық пішінде тізілім веб-порталын пайдалану арқылы өткізілетін сенімгерлік басқаруға объектіні беру бойынша сауда-саттықтардың нысаны
Generated in 307ms