Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Сауда-саттықты қарау
Деректерді жүктеу...
ЖШС-де үлесі/қатысу
Сауда-саттықтар: №83763 Сауда-саттықтары түрі: Тендер по передаче в доверит. управление без права выкупа (до 10.08.2019) Кепілдік жарна: 9 039 927,00 Сауда-саттықтар мәртебесі: Өтті Сауда-саттықтардың басталуы: 30.01.2018 11:00
Тендерлік (конкурстық) шарттар
1. Сенімгерлік басқару мерзімі – 2 жыл / Срок доверительного управления – 2 года.
2. Сенімгерлік басқару шарты мерзімі кезеңінде Серіктестіктің қызмет бейінін сақтауды қамтамасыз ету / Обеспечить сохранение профиля деятельности на период срока договора доверительного управления.
3. Берілетін үлесті адал басқару және үлесті сенімгерлік басқаруға беруге байланысты үлестің меншік иесінің экономикалық жағдайын нашарлатуға жол бермеу / Управлять долей добросовестно и не допускать ухудшение экономического состояния собственника доли вследствие передачи доли в доверительное управление.
4. Серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысының күн тәртібінің мазмұны мен қабылдауға ұсынылатын шешімдер жобаларын үлестің меншік иесімен алдын ала жазбаша келісу / Предварительно письменно согласовывать с собственником доли содержание повестки дня и проекты решений, предлагаемых для принятия на Общем собрании участником Товарищества.
5. Серіктестікпен көрсетілетін қызметтердің сапасын және бәсекеге қабілеттілігін көтеруге ықпал ету / Содействовать повышению качества оказываемых услуг и их конкурентоспособности.
6. Серіктестіктің кірістілігін, қаржылық жыл қорытындысы бойынша бөлінетін табыстың серіктестіктің жарғылық капиталындағы мемлекеттің қатысу үлесіне сәйкес бөлігін сенімгерлік басқарушыға сыйақы беруді алып тастағанда облыстық бюджетке аударуды қамтамасыз ету / Обеспечить прибыльность Товарищества, получение части распределяемого дохода, соответствующую доле участия государства в уставном капитале товарищества в областной бюджет по итогам финансового года за минусом вознаграждения доверительному управляющему.
7. Қаржылық жыл қорытындысы бойынша мемлекеттің қатысу үлесінің 49%-нан таза табыстың бөлігінен 10% көлемінде сенімгерлік басқарушыға сыйақы беру / Определить вознаграждение доверительному управляющему в размере 10% от части чистого дохода от 49% доли участия государства по итогам финансового года.
Жеке тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген! электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Тендерное предложение
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
ЖК үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Тендерное предложение
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Заңды тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Тендерное предложение
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Аудиторский отчет за последний финансовый год (для юридических лиц, для которых законодательством РК установлено обязательное проведение аудита)
Свидетельство (справка) о государственной регистрации юридического лица
Учредительный договор и устав
Сату объектісі
Қатысу үлесі (ЖШС); ЖШС-де үлесі/қатысу;
Объект ДУ: "АҚЖАЙЫҚ" ШИПАЖАЙЫ" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ; БСН: 071040021077; Передаваемая доля, тг.: 301330890,00; Передаваемая доля, % от УК: 49,00; Мекен-жайы: Батыс Қазақстан облысы; Теректі ауданы; с. Акжаик;Телефон: (7112) 55-68-68, 50-67-67;
Балансодержатель
"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ҚАРЖЫ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; БСН: 050240000302; Мекен-жайы: Батыс Қазақстан облысы; Орал Қ.Ә.; ул. Досмухамедова, 45; Телефондар : (7112) 51-25-33, 51-36-86;
Құрылтайшы
"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ҚАРЖЫ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; ЖСН/БСН: 050240000302; Мекен-жайы: 090000;Батыс Қазақстан облысы;Орал Қ.Ә.;ул. Досмухамедова, 45;
Анықтама телефондары: (7112) 51-25-33, 51-36-86;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Төлемді алушы (қаз.): АҚ "Ақпараттық-есептеу орталығы"; БСН: 050540004455.
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да есеп шоты (IBAN/ИИК): KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX;
ТТК: 171; Кбе: 16.
Жариялау
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: Мемлекеттік реестр порталында - 12.01.2018;
Ескертпе
Срок доверительного управления, мес.: 24; приказ ГУ "Управление финансов Западно-Казахстанской области" от 12.01.2018 №17-Н и протокол заседания тендерной комиссии от 12.01.2018 №1.
Эл. құжаттар
Бухг.баланс за 2014г.бух баланс 2014 год.PDF2,64 МБ
Бух. баланс 2015Бухга баланс2015г.PDF3,28 МБ
Бух. баланс 2016Бухга баланс2016г.PDF3,51 МБ
Справка о перерегистрациисправка.PDF961,48 КБ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ шотына сауда-саттық басталуынан екі сағат бұрын кепілдік жарнаның түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдамауына негіз болып табылады. .
Өткізу ережелері
Кейіннен сатып алу құқығынсыз сенімгерлік басқаруға беру жөніндегі Тендер - тізілімнің веб-порталын пайдалана отырып электрондық форматта өткізілетін, объектіні сенімгерлік басқаруға беру жөніндегі сауда-саттық нысаны, бұл ретте құрылтайшы өзі ұсынған бастапқы талаптар негізінде құрылтайшы үшін ең жақсы Шарт талаптарын ұсынған тендерге қатысушыларымен шарт жасасуға міндеттенеді.
Generated in 252ms