Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Сауда-саттықты қарау
Деректерді жүктеу...
ЖШС-де үлесі/қатысу
Сауда-саттықтар: №84571 Сауда-саттықтары түрі: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Бастапқы бағасы: 81 273 000,00 Кепілдік жарна: 12 190 950,00 Сауда-саттықтар мәртебесі: Өтті Сауда-саттықтардың басталуы: 30.01.2018 11:00 Сатылу бағасы: 505 000 000,00 Қосымша ақпарат: Допускается продажа единственному участнику торгов
Тендерлік (конкурстық) шарттар
1. Серіктестікті сенімгерлікпен басқару шарты мерзімі кезеңінде қызметін сақтаумен сенімгерлік басқару мерзімі – 10 жыл / Срок доверительного управления – 10 лет с сохранением профиля деятельности Товарищества в течении всего срока договора доверительного управления
10. Сенімгерлік басқарушы Қазақстанның футбол федерациясының регламентінің талаптары бойынша команданы кәсіпқой мамандардармен жабдықтау қажет / Доверительный управляющий обязан комплектовать команду профессиональными кадрами в соответствии с требованиями регламента по футболу федерации футбола Казахстана
11. Атырау облысының Қаржы басқармасына жылына екі рет қаржы-шаруашылық қызметі туралы есептерді ұсыну, сонымен қатар жыл сайын сәуір айының біріне дейін жылдық есепті ұсыну / Представление отчетов о финансово-хозяйственной деятельности товарищества два раза в год, а также ежегодно в срок до первого апреля предоставление годовой отчетности в Управление финансов Атырауской области
2. Сенімгерлік басқару шартының қолданыс мерзімі кезеңіде сертификаттау Ережесінің Премьер-Лига клубтарына қоятын лауазымдық номенклатурасы бойынша футбол клубының қызметкерлерінің санын сақтау / Сохранение численности сотрудников футбольного клуба в соответствии с номенклатурой должностей, предъявляемой Правилами сертификации футбольных клубов Премьер-Лиги на период действия договора доверительного управления
3. Сенімгерлік басқару мерзімінде еңбек ақыларын, салық және басқа да төлемдер бойынша, контрагенттермен есептесу бойынша берешектің пайда болуын болдырмау / Недопущение возникновения задолженности по расчетам с контрагентами, по оплате труда, налогам и прочим платежам в течение срока доверительного управления
4. Серіктестіктің Жарғыда белгіленген қызмет бейінін сақтау және одан әрі дамыту / Сохранение и дальнейшее развитие профиля деятельности, установленного Уставом
5. Сенімгерлік басқарушы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес еңбекақыны төлеуге тиіс / Доверительный управляющий должен производить оплату труда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан
6. Сенімгерлік басқарушының Серіктестікті пайдаланудан алынған таза табыстан 80% мөлшерінде сыйақы алуға құқығы бар / Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение в размере 80% от чистого дохода, полученного от использования Товарищества
7. Сенімгерлік басқарушы «Атырау» футбол орталығының 10 топтан және 300 оқушыдан кем емес құрамындағы бастапқы дайындық топтарын және оқу-жаттығу топтарын, сондай-ақ, Атырау қаласы және Атырау облысы бойынша (4 топ) өкілдіктерді сақтап қалуы тиіс / Доверительный управляющий должен сохранить группы начальной подготовки и учебно-тренировочной группы в составе не менее 10 групп и не менее 300 учащихся Футбольного центра «Атырау», также представительства по г.Атырау и по Атырауской области (4 групп)
8. Сенімгерлік басқарушы Серіктестік қызметкерлерін Атырау облысы Дене шынықтыру және спорт басқармасымен, сондай-ақ, Қазақстан футбол федерациясымен өткізілетін аудандық, республикалық және халықаралық көлемдегі барлық спорттық-бұқаралық іс-шараларға қатысуын қамтамасыз етуі тиіс / Доверительный управляющий должен обеспечить участие работников клуба во всех спортивно-массовых мероприятиях районного, областного, республиканского и международного масштаба, проводимых Управлением физической культуры и спорта Атырауской области, а также Федерацией футбола Казахстана
9. Сенімгерлік басқарушы футболдан Қазақстан Республикасының Біріншіліктері мен Чемпионаттарына, Кубок ойындарына қатысатын «Атырау» ФК сапалы дайындығы үшін тиісті оқу-жаттығу процестерімен қамтамасыз етуі тиіс / Доверительный управляющий должен обеспечить соответствующими учебно-тренировочными процессами для качественной подготовки команд ФК «Атырау», участвующих в Первенствах и Чемпионатах Республики Казахстан и Кубковых играх по футболу
Жеке тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген! электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
ЖК үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Заңды тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Аудиторский отчет за последний финансовый год (для юридических лиц, для которых законодательством РК установлено обязательное проведение аудита)
Свидетельство (справка) о государственной регистрации юридического лица
Учредительный договор и устав
Сату объектісі
Қатысу үлесі (ЖШС); ЖШС-де үлесі/қатысу;
Объект ДУ: "АТЫРАУ" ОБЛЫСТЫҚ ФУТБОЛ КОМАНДАСЫ" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ; БСН: 060440007110; Передаваемая доля, тг.: 21958422,00; Передаваемая доля, % от УК: 100,00; Мекен-жайы: Атырау облысы; Атырау Қ.Ә.; п.Балыкши, стадион "Судоремонтник";Телефон: (7122) 30-63-35 (бух.); 30-63-34 (рук.); Бағалаушы: ТОО "Проф оценка консалт"; Бағалау құны, тг: 81 273 000,00; Бағалау күні: 01.08.2017;
Балансодержатель
"АТЫРАУ ОБЛЫСЫ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; БСН: 050140005825; Мекен-жайы: Атырау облысы; Атырау Қ.Ә.; ул.Абая, 10 А; Телефондар : (7122) 32-05-23 (бух.); 32-05-22 (рук.); 87014918204 (гл.бух);
Құрылтайшы
"АТЫРАУ ОБЛЫСЫ ҚАРЖЫ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; ЖСН/БСН: 050240003248; Мекен-жайы: 060010;Атырау облысы;Атырау Қ.Ә.;ул.Айтеке би, 77;
Анықтама телефондары: (7122) 35-45-61 (пр.); 32-44-42 (аренда/дов.упр.); 27-11-23 (продажа); 27-09-79 (юр/л); 27-11-29 (бух.);
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Төлемді алушы (қаз.): АҚ "Ақпараттық-есептеу орталығы"; БСН: 050540004455.
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да есеп шоты (IBAN/ИИК): KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX;
ТТК: 171; Кбе: 16.
Жариялау
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: мемлекеттік тілде - "Атырау" облыстық қоғамдық-саяси газеті 12.01.2018 күнгі № 3 (20192);орыс тілінде - Общественно-политическая газета Атырауской области "Прикаспийская коммуна" 12.01.2018 күні № 3 (20128);Мемлекеттік реестр порталында - 12.01.2018;
Ескертпе
Срок доверительного управления, мес.: 120;
Эл. құжаттар
Свидетельство о государственной регистрации юридического лицаСвид_о_гос_рег_юр_лица.pdf218,25 КБ
Устав тооУстав_предприятия.pdf2,30 МБ
Бухгалтерский баланс тоо за 2014 годБух_баланс_2014.PDF1,12 МБ
Бухгалтерский баланс тоо за 2015 годБух_баланс_2015.PDF596,12 КБ
Бухгалтерский баланс тоо за 2016 годБух_баланс_2016.pdf755,78 КБ
Отчет об оценке долиОтчет_оценки_доли_предпр_01.08.2017_N-0122-7.pdf29,17 МБ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ шотына сауда-саттық басталуынан екі сағат бұрын кепілдік жарнаның түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдамауына негіз болып табылады. .
Өткізу ережелері
Кейіннен сатып алу құқығымен сенімді басқаруға беру бойынша тендер - құрылтайшы өзі тарапынан ұсынылған бастапқы шарттарының негізінде тендерге қатысушылары ішінен объекті бойынша ең жоғары сатып алу бағасын ұсынатын тендерге қатысушысымен құрылтайшыға шарт жасауды міндеттейтін электрондық пішінде тізілім веб-порталын пайдалану арқылы өткізілетін сенімгерлік басқаруға объектіні беру бойынша сауда-саттықтардың нысаны
Generated in 560ms