Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Сауда-саттықты қарау
Деректерді жүктеу...
ЖШС-де үлесі/қатысу
Сауда-саттықтар: №92897 Сауда-саттықтары түрі: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Бастапқы бағасы: 10 998 000,00 Кепілдік жарна: 1 649 700,00 Сауда-саттықтар мәртебесі: Өтті Сауда-саттықтардың басталуы: 29.05.2018 12:00 Сатылу бағасы: 35 000 000,00 Қосымша ақпарат: Допускается продажа единственному участнику торгов
Тендерлік (конкурстық) шарттар
1.Серіктестікті сенімгерлікпен басқару шартының барлық мерзімі кезеңінде қызмет бейінін сақтаумен сенімгерлік басқару мерзімі – 5 жыл / Срок доверительного управления – 5 лет, с сохранением профиля деятельности Товарищества в течении всего срока договора доверительного управления.
10. Сенімгерлік басқарушы «Ақжайық» ФК-ның материалдық-техникалық дамуына жыл сайын 5 000 000 (бес миллион) теңгеден кем емес ақшалай қаражат тартуға міндетті / Доверительный управляющий обязуется ежегодно вносить денежные средства в размере не менее 5 000 000 (пять миллионов) тенге на развитие материально-технической базы ФК «Акжайык».
2. Сенімгерлік басқару шартының қолданыс мерзімі кезеңінде оңтайлы штаттық бірліктерді қалыптастыру / Формирование оптимальных штатных единиц на период действия договора доверительного управления.
3. Серіктестіктің бірінші басшысын, басшының орынбасарын, сондай-ақ, «Ақжайық» ФК-ның негізгі құрамының бас жаттықтырушысын лауазымына тағайындауды сенімгерлік басқарушы Батыс Қазақстан облысының дене шынықтыру және спорт басқармасымен келісуі тиіс / Назначение на должность первого руководителя, заместителя руководителя Товарищества, а также главного тренера основного состава ФК «Акжайык» доверительный управляющий должен согласовывать с Управлением физической культуры и спорта Западно-Казахстанской области.
4. Негізсіз кредиторлық және дебиторлық бережақтың қалыптасуын болдырмау / Не допускать необоснованного образования кредиторской и дебиторской задолженности.
5. Сенімгерлік басқарушы Серіктестіктің Байқаушы кеңесі белгілеген лимит шегінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес еңбекақыны төлеуге тиіс / Доверительный управляющий должен производить оплату труда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан в пределах лимита установленный Наблюдательным советом Товарищества.
6. Сенімгерлік басқарушының Серіктестікті пайдаланудан алынған таза табыстан 40% мөлшерінде сыйақы алуға құқығы бар / Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение в размере 40% от чистого дохода, полученного от использования Товарищества.
7. Сенімгерлік басқарушы «Ақжайық» футбол орталығының 23 топтан және 500 оқушыдан кем емес құрамындағы бастапқы дайындық топтарын және оқу-жаттығу топтарын, сондай-ақ, Орал қаласы және Батыс Қазақстан облысы бойынша (9 топ) өкілдіктерді сақтап қалуы тиіс / Доверительный управляющий должен сохранить группы начальной подготовки и учебно-тренировочной группы в составе не менее 23 групп и не менее 500 учащихся Футбольного центра «Акжайык», также представительства по г.Уральску и по Западно-Казахстанской области (9 групп).
8. Сенімгерлік басқарушы Серіктестік қызметкерлерінің Батыс Қазақстан облысының дене шынықтыру және спорт басқармасымен, сондай-ақ, Қазақстан футбол федерациясымен өткізілетін аудандық, облыстық, республикалық және халықаралық көлемдегі барлық спорттық-бұқаралық іс-шараларға қатысуын қамтамасыз етуі тиіс / Доверительный управляющий должен обеспечить участие работников клуба во всех спортивно-массовых мероприятиях районного, областного, республиканского и международного масштаба, проводимых Управлением физической культуры и спорта Западно-Казахстанской области, а также Федерацией футбола Казахстана.
9. Сенімгерлік басқарушы футболдан Қазақстан Республикасының Біріншіліктері мен Чемпионаттарына қатысатын «Ақжайық» ФК командаларының сапалы дайындығы үшін тиісті оқу-жаттығу процестерімен қамтамасыз етуі тиіс / Доверительный управляющий должен обеспечить соответствующими учебно-тренировочными процессами для качественной подготовки команд ФК «Акжайык», участвующих в Первенствах и Чемпионатах Республики Казахстан по футболу.
Жеке тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген! электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
ЖК үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Заңды тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Аудиторский отчет за последний финансовый год (для юридических лиц, для которых законодательством РК установлено обязательное проведение аудита)
Свидетельство (справка) о государственной регистрации юридического лица
Учредительный договор и устав
Сату объектісі
Қатысу үлесі (ЖШС); ЖШС-де үлесі/қатысу;
Объект ДУ: "АҚЖАЙЫҚ" ФУТБОЛ КЛУБЫ" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ; БСН: 091240020228; Передаваемая доля, тг.: 2512146,00; Передаваемая доля, % от УК: 100,00; Мекен-жайы: Батыс Қазақстан облысы; Орал Қ.Ә.; ул. Курмангазы, д.179/5;Телефон: (7112) 54-08-60, 54-19-95; Бағалаушы: ТОО "Независимая экспертная оценка"; Бағалау құны, тг: 10 998 000,00; Бағалау күні: 05.04.2018;
Балансодержатель
"АҚЖАЙЫҚ" ФУТБОЛ КЛУБЫ" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ; БСН: 091240020228; Мекен-жайы: Батыс Қазақстан облысы; Орал Қ.Ә.; ул. Курмангазы, д.179/5; Телефондар : (7112) 54-08-60, 54-19-95; 8 775 116 5757;
Құрылтайшы
"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ҚАРЖЫ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; ЖСН/БСН: 050240000302; Мекен-жайы: 090000;Батыс Қазақстан облысы;Орал Қ.Ә.;ул. Ж.Досмухамедова, д. 45;
Анықтама телефондары: (7112) 51-25-33, 51-36-86;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Төлемді алушы (қаз.): АҚ "Ақпараттық-есептеу орталығы"; БСН: 050540004455.
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да есеп шоты (IBAN/ИИК): KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX;
ТТК: 171; Кбе: 16.
Жариялау
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: мемлекеттік тілде - Ақпараттық-жарнамалық газеті "ЗакупИнфо" 10.05.2018 күнгі № №85 (1519);орыс тілінде - Рекламно-информационная газета "ЗакупИнфо" 10.05.2018 күні № №85 (1519);Мемлекеттік реестр порталында - 10.05.2018;
Ескертпе
Срок доверительного управления, мес.: 60; Приказ ГУ "Управление финансов Западно-Казахстанской области" от 2 мая 2018 года №249-н.
Эл. құжаттар
Свидетельство о гос регистрацииСвид_о_гос_рег.pdf1,55 МБ
Устав на русском языкеУстав_рус.PDF1,24 МБ
Устав на казахском языкеУстав_каз.pdf5,93 МБ
Бухгалтерский баланс за 2015 годБух_баланс_за_2015.pdf990,71 КБ
Бухгалтерский баланс за 2016 годБух_баланс_за_2016.pdf4,94 МБ
Бухгалтерский баланс за 2017 годБух_баланс_за_2017.pdf3,45 МБ
Отчет об оценкеОтчет_об_оценке.pdf8,95 МБ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ шотына сауда-саттық басталуынан екі сағат бұрын кепілдік жарнаның түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдамауына негіз болып табылады. .
Өткізу ережелері
Кейіннен сатып алу құқығымен сенімді басқаруға беру бойынша тендер - құрылтайшы өзі тарапынан ұсынылған бастапқы шарттарының негізінде тендерге қатысушылары ішінен объекті бойынша ең жоғары сатып алу бағасын ұсынатын тендерге қатысушысымен құрылтайшыға шарт жасауды міндеттейтін электрондық пішінде тізілім веб-порталын пайдалану арқылы өткізілетін сенімгерлік басқаруға объектіні беру бойынша сауда-саттықтардың нысаны
Generated in 302ms