Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Сауда-саттықты қарау
Деректерді жүктеу...
ЖШС-де үлесі/қатысу
Сауда-саттықтар: №99897 Сауда-саттықтары түрі: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Бастапқы бағасы: 28 466 000,00 Кепілдік жарна: 4 269 900,00 Сауда-саттықтар мәртебесі: Өтті Сауда-саттықтардың басталуы: 10.08.2018 10:00 Сатылу бағасы: 29 000 000,00 Қосымша ақпарат: Допускается продажа единственному участнику торгов
Тендерлік (конкурстық) шарттар
1. Кәсіпорынның қызмет профилін сақтау - тұрғын және тұрғын емес үй-жайларды жалдауға беру / Сохранение профиля деятельности предприятия – предоставление в найм жилых и не жилых помещений;
2. Сатып алу құқығынсыз сенімгерлік басқаруға беру мерзімі - 12 жыл / Срок передачи в доверительное управление с правом последующего выкупа - 12 лет;
3. Жалға алушылардың берешегі болмаған жағдайда (1 айдан артық берешек болмаған жағдайда) әлеуметтік осал топтары үшін тұрғын үйді сақтау / Сохранение жилья социально уязвимым слоям населения, при условии отсутствия задолженности у нанимателей (наличие задолженности не более 1 месяца);
4. Кейіннен сатып алу құқығымен сенімгерлік басқаруға беру кезінде кредиторлық берешектерді өтеу: - 2011-2020 жылдары ТКШ модернизациялау бағдарламасы бойынша «Уста» ЖШС және Лисаков қалсы әкімдігінің «Лисаковгоркоммунэнерго» ӨШБ МКК алдында, оның ішінде есептелген өсім бойынша берешектер / Погашение имеющейся кредиторской задолженности на момент передачи в доверительное управление с правом последующего выкупа: перед ТОО «Уста плюс» по программе модернизации ЖКХ на 2011-2020 годы и ГКП «ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата города Лисаковска», в том числе задолженность по начисляемой пени;
5. «Жатақхана» ЖШС мүлкін сақтауды қамтамасыз ету/ Обеспечить сохранность имущества ТОО «Общежитие»;
6. «Жатақхана» ЖШС құрылтайшысының келісімінсіз, 12 жылға дейін кейіннен сатып алу құқығымен сенімгерлік басқаруға берілген объектіге қатысты әрекеттерге (қайтадан сату, кепілдікке қою, басқаруға беру және т.б.) тыйым салынады / Запрещаются определенные действия (залог, передача в управление и другие) в отношении объекта доверительного управления с правом последующего выкупа в течении 12 (двенадцати) лет, без согласования учредителя ТОО «Общежитие»
7. Тұрғын-үй жайды жалға беру бойынша тарифітің бағасы «Жатақхана ЖШС құрылтайшысымен келісу / Ценообразование тарифа по предоставлению в найм жилых помещений согласовывать с учредителем ТОО "Общежитие";
8. «Жатақхана» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғылық капиталына қатысу үлесінің жүз пайызын сатып алудан бас тартқан жағдайда кепілдік жарнасы қайтарылмайды және сенімгерлік басқарушы объектіні қабылдау-тапсыру актісі бойынша тапсырады / В случае отказа от выкупа 100 % доли участия государства в уставном капитале ТОО «Общежитие доверительного управления, гарантийный взнос не возвращается и доверительный управляющий передает объект по акту приема – передачи;
9. 4-тармақтың (кредиторлық берешекті төлеу туралы) міндеттемелерін мерзімінен бұрын орындаған жағдайда объект сенімгерлік басқарушының меншігіне берілуі мүмкін / В случае досрочного исполнения обязательств пункта 4 (по погашению кредиторской задолженности) возможна передача объекта в собственность доверительному управляющему.
Жеке тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген! электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
ЖК үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Заңды тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Аудиторский отчет за последний финансовый год (для юридических лиц, для которых законодательством РК установлено обязательное проведение аудита)
Свидетельство (справка) о государственной регистрации юридического лица
Учредительный договор и устав
Сату объектісі
Қатысу үлесі (ЖШС); ЖШС-де үлесі/қатысу;
Объект ДУ: "ЖАТАҚХАНА" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ; БСН: 050240000104; Передаваемая доля, тг.: 58755466,73; Передаваемая доля, % от УК: 100,00; Мекен-жайы: Қостанай облысы; Лисаков Қ.Ә.; 5 мкр, д.3;Телефон: (71433) 4-01-62; Бағалаушы: ИП "Шиваров Евгений Юрьевич"; Бағалау құны, тг: 28 466 000,00; Бағалау күні: 01.06.2018;
Балансодержатель
"ЖАТАҚХАНА" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ; БСН: 050240000104; Мекен-жайы: Қостанай облысы; Лисаков Қ.Ә.; 5 мкр, д.3; Телефондар : (71433) 4-01-62;
Құрылтайшы
"ЛИСАКОВ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ҚАРЖЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; ЖСН/БСН: 060140007645; Мекен-жайы: 111200;Қостанай облысы;Лисаков Қ.Ә.;ул.Мира, 31;
Анықтама телефондары: (71433) 3-48-38, 3-42-48;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Төлемді алушы (қаз.): АҚ "Ақпараттық-есептеу орталығы"; БСН: 050540004455.
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да есеп шоты (IBAN/ИИК): KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX;
ТТК: 171; Кбе: 16.
Жариялау
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: мемлекеттік тілде - Региональная газета "Костанайские новости" 21.07.2018 күнгі № 80;орыс тілінде - Региональная газета "Костанайские новости" 21.07.2018 күні № 80;мемлекеттік тілде - Региональная газета "Костанайские новости" 26.07.2018 күнгі № 82;орыс тілінде - Региональная газета "Костанайские новости" 26.07.2018 күні № 82;Мемлекеттік реестр порталында - 24.07.2018;
Ескертпе
Срок доверительного управления, мес.: 144;
Эл. құжаттар
УставУстав.PDF17,17 МБ
Отчет об оценкеОтчет №117 от 18.06.2018 г..pdf41,54 МБ
Справка о перерегистрации объектасправка о перерегистрац.PDF1,95 МБ
Бухгалтерский баланс за 2015 год2015.PDF6,67 МБ
Бухгалтерский баланс на 2016 год2016.PDF9,86 МБ
Бухгалтерский баланс за 2017 год2017.PDF6,49 МБ
Постановлениеобщежитие постановление.PDF1,16 МБ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ шотына сауда-саттық басталуынан екі сағат бұрын кепілдік жарнаның түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдамауына негіз болып табылады. .
Өткізу ережелері
Кейіннен сатып алу құқығымен сенімді басқаруға беру бойынша тендер - құрылтайшы өзі тарапынан ұсынылған бастапқы шарттарының негізінде тендерге қатысушылары ішінен объекті бойынша ең жоғары сатып алу бағасын ұсынатын тендерге қатысушысымен құрылтайшыға шарт жасауды міндеттейтін электрондық пішінде тізілім веб-порталын пайдалану арқылы өткізілетін сенімгерлік басқаруға объектіні беру бойынша сауда-саттықтардың нысаны
Generated in 295ms