Загрузка данных...
Загрузка данных...
Call-центр: +7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
Просмотр торга
Загрузка данных...
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СЕРВИС ПО ON-LINE ОПЛАТЕ ГАРАНТИЙНЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ РАБОТАЕТ С ПЕРЕБОЯМИ. В СВЯЗИ С ЧЕМ ГАРАНТИЙНЫЕ ВЗНОСЫ РЕКОМЕНДУЕМ ОПЛАЧИВАТЬ ЧЕРЕЗ ОПЕРАЦИОННЫЕ ОТДЕЛЫ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ.
Доля/участие в ТОО
Торги: №219973 Тип торгов: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Стартовая цена: 687 000,00 Гарантийный взнос: 103 050,00 Статус торгов: Состоялся Начало торгов: 14.09.2021 10:00 Цена продажи: 11 777 777,00
Тендерные (конкурсные) условия
1. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталға қатысу үлестерін сенімгерлік басқаруға беру кезінде сенімгерлік басқарушыға мынадай: - жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғысын өзгерту туралы; - жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капитал мөлшерін өзгерту (ұлғайту немесе азайту) туралы; - жауапкершілігі шектеулі серіктестікті қайта ұйымдастыру туралы, сондай-ақ олардың атауын өзгерту туралы мәселелерді шешуге байланысты мемлекеттің құқықтары берілмейді / При передаче принадлежащих долей участия в уставном капитале товариществ с ограниченной ответственностью в доверительное управление доверительному управляющему не могут быть переданы права государства, связанные с решением следующих вопросов: - об изменении устава товарищества с ограниченной ответственностью; - об изменении (увеличении или уменьшении) размера уставного капитала товарищества с ограниченной ответственностью; -права государства, связанные с решением вопросов о реорганизации товарищества с ограниченной ответственностью, а также об изменении их наименования.
2. Газет аптасына 1 реттен кем емес (әр аптаның жұма күні) жиілікпен шығуды қамтамасыз ету / Обеспечить выход газеты с периодичностью не реже 1 раза в неделю (каждую пятницу недели).
3. Газет 8 беттен кем болмайтын көлемде және барлық бетінде жарияланатын мақалалар Отырар ауданының тыныс-тіршілігіне қатысты болуды, газет А3 форматта шығуды қамтамасыз ету / Обеспечить выход газеты в формате А3 в объеме не менее 8 страниц и статьи, публикуемые на всех страницах должны содержать информацию по Отрарскому району.
4. Газет Отырар ауданының аумағында және барлық елді мекендерде таралуды қамтамасыз ету / Обеспечение распространения газеты на территории Отырарского района и во всех населенных пунктах.
5. Отырар ауданында атқарылып жатқан жұмыстар, өңірлік дамуындағы оң жетістіктер туралы имидждік материалдарды әлеуметтік желіде жариялауды қамтамасыз ету / Обеспечить публикацию в социальных сетях имиджевых материалов о проводимой работе, положительных достижениях в региональном развитии Отырарского района.
6. Материалдар мемлекеттік тілде жариялануы қажет / Материалы должны быть опубликованы на государственном языке.
7. Жарғылық капиталға қатысу үлесін кейіннен сатып алу құқығымен сенімгерлік басқаруға беру мерзімі 5 жыл / Срок передачи доли участия в уставном капитале в доверительное управление с правом последующего выкупа 5 лет.
8. Жарғылық капиталға қатысу үлесін кейіннен сатып алу құқығымен сенімгерлік басқаруға алған Сенімгерлік басқарушына мына төмендегі ақпараттарды шығаруға тиым салынады: - Белгiленген шығарылым деректерiнсiз мерзiмдi баспасөз басылымын шығару, ақпараттық агенттiктің немесе желілік басылымның хабарлары мен материалдарын тарату, өз атауын хабарламай, сол сияқты анық емес не көрiнеу жалған шығарылым деректерiмен шығуы; - Мерзімді баспасөз басылымдарындағы жарнама бұқаралық ақпарат құралын есепке алу туралы куәлікте бекітілмеген тілде таратылуы; - Меншiк иесi не оның ұйымдық-құқықтық нысаны, атауы, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралының аты ауысқан, басылымның не хабар таратудың тiлi, таралу аумағы, негiзгi тақырыптық бағыты, шығарылу мерзімділігі өзгерген жағдайларда, қайта есепке қоймай, бұқаралық ақпарат құралының өнiмiн, ақпараттық агенттiктің және желілік басылымның хабарлары мен материалдарын шығару, дайындау, таралымын көбейту және (немесе) тарату; - Балаларға тыйым салынған ақпаратты қамтитын ақпараттық өнімді кәмелетке толмағандарға тарату; - Алкоголь өнімін жарнамалау; - Темекі және темекі бұйымдарын жарнамалау; - Электрондық казиноны және интернет-казиноны жарнамалау; - Жұмысқа қабылдау үшін бос жұмыс орындары туралы еңбек саласындағы кемсітушілік сипаттағы талаптарды қамтитын ақпаратты орналастыру; - Қаржылық (инвестициялық) пирамиданың қызметін жарнамалау; - Ата-анасы және өзге де заңды өкілдері туралы ақпаратты қоса алғанда, адамның дербес және биометриялық деректерін, соның ішінде құқыққа қарсы әрекеттер (әрекетсіздік) салдарынан зардап шеккен бала, әкімшілік және (немесе) қылмыстық құқық бұзушылықтарды жасады деп күдік келтірілген және (немесе) айып тағылған кәмелетке толмағандар туралы, олардың жеке басын анықтауға мүмкіндік беретін өзге де ақпаратты тарату; - Есепке қоймай не шығарылуын тоқтата тұру, тоқтату немесе есепке қою туралы куәлiктiң күшi жойылды деп тану туралы шешiм шығарылғаннан кейiн бұқаралық ақпарат құралдарының өнiмiн, ақпараттық агенттiктің және желілік басылымның хабарлары мен материалдарын тарату; - Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес өндіруге және өткізуге тыйым салынған тауарлардың (жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің) жарнамасы; - Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынған мәліметтерді қамтитын, интернет-ресурста пайдаланушылар орналастыратын ақпаратты қоса алғанда, оқырман хаттарын бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру (қатыгездiк пен зорлық-зомбылықты, әлеуметтiк, нәсiлдiк, ұлттық, дiни, тектiк-топтық және рулық басымдықты насихаттау немесе үгiттеу, мемлекеттiк құпияларды құрайтын мәлiметтердi немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны жария ету, суицидті насихаттайтын, терроризмге қарсы операцияларды жүргiзу кезеңiнде олардың техникалық тәсiлдерi мен тактикасын ашатын ақпаратты тарату, есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестер мен прекурсорларды насихаттау, порнографиялық және арнайы сексуалдық-эротикалық сипаттағы телерадио бағдарламаларды, телерадио арналарды тарату, сондай-ақ кино және бейнеөнімдерін көрсету, бұқаралық ақпарат құралын сайлау алдындағы үгiт жүргiзу, шетелдiктердiң, азаматтығы жоқ адамдардың, шетелдiк заңды тұлғалардың және халықаралық ұйымдардың кандидаттарды, партиялық тiзiмiн ұсынған саяси партияларды ұсынуға және сайлауға, сайлауда белгiлi бiр нәтижеге қол жеткiзуге кедергi болатын және (немесе) ықпал ететiн қызметтi жүзеге асыру шарттарын бұзу, үгiтке тыйым салынған кезеңде оны жүргiзу, ереуiлге қатысуға немесе қатысудан бас тартуға мәжбүрлеу, Қазақстан Республикасының бейбiт жиналыстарды, митингiлердi, шерулердi, пикеттер мен демонстрацияларды ұйымдастыру және өткiзу тәртiбi туралы, Интернетте авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы заңнамасын бұзу мақсатында пайдалану) / Доверительному управляющему, получившему долю участия в уставном капитале в доверительное управление с правом последующего выкупа, запрещается выводить следующую информацию. - Выпуск периодического печатного издания без данных установленного выпуска, распространение сообщений и материалов информационного агентства или сетевого издания, выход без объявления своего наименования, а равно с недостоверными либо заведомо ложными данными выпуска; - Распространение рекламы в периодических печатных изданиях на языке, не закрепленном в свидетельстве об учете средства массовой информации; - В случаях смены собственника либо его организационно-правовой формы, наименования, а также наименования средства массовой информации, изменения языка издания либо вещания, территории распространения, основной тематической направленности, периодичности выпуска, выпуска, изготовления, тиражирования и (или) распространения продукции средства массовой информации, сообщений и материалов информационного агентства и сетевого издания без переучета; - Распространение несовершеннолетним информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для детей; - Реклама алкогольной продукции; - Реклама табака и табачных изделий; - Реклама электронного казино и интернет-казино; - Размещение информации о вакансиях для приема на работу, содержащей требования дискриминационного характера в сфере труда; - Реклама деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды; - Распространение персональных и биометрических данных лица, включая информацию о родителях и иных законных представителях, в том числе о ребенке, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), несовершеннолетних, подозреваемых и (или) обвиняемых в совершении административных и (или) уголовных правонарушений, иную информацию, позволяющую установить их личность; - Распространение продукции средств массовой информации, сообщений и материалов информационного агентства и сетевого издания после вынесения решения о приостановлении, прекращении выпуска или признании утратившим силу свидетельства о постановке на учет без постановки на учет; - Реклама товаров (работ, услуг), производство и реализация которых запрещены в соответствии с законодательством Республики Казахстан; - Размещение в средствах массовой информации читательских писем, включая информацию, размещаемую пользователями на интернет-ресурсе, содержащую сведения, запрещенные законами Республики Казахстан (пропаганда или агитация жестокости и насилия, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, разглашение сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, распространение информации, пропагандирующей суицид, раскрывающей технические приемы и тактику антитеррористических операций, распространение, пропаганда психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, распространение теле -, радиопрограмм, теле -, радиоканалов порнографического и специального сексуально-эротического характера, а также показ кино-и видеопродукции, проведение предвыборной агитации средства массовой информации, нарушение иностранцами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами и международными организациями условий осуществления деятельности, препятствующей и (или) способствующей выдвижению и избранию кандидатов, политических партий, выдвинувших партийный список, достижению определенного результата на выборах, проведение агитации в период ее запрета, принуждение к участию или отказу от участия в забастовке, использование в целях нарушения законодательства Республики Казахстан О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций, об авторском праве и смежных правах в Интернете).
9. Сенімгерлік басқарушы мен Құрылтайшы арасындағы шарт «Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқаруға беру қағидаларын және Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқарудың үлгілік шартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 16 қаңтардағы №17 бұйрығының 2- қосымшасындағы «Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқарудың үлгілік шарты» негізінде жасалады / Договор между Учредителем и Доверительным управлящим составляется на основании «Типового договора доверительного управления государственным имуществом» 2- го приложения Приказа Министра Национальной экономики Республики Казахстан от 16 января 2015 года №17 «Об утверждении Правил передачи государственного имущества в доверительное управление и Типового договора доверительного управления государственным имуществом».
10. Объект Сенімгерлік басқарушыға Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Шартта көзделген тәртіппен және талаптарда сенімгерлікпен басқаруға беріледі / Объект передается в доверительное управление Доверительному управляющемув порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстани настоящим Договором.
11. Сенімгерлік басқарушы өзіне мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару шарты бойынша берілген жылжымайтын мүлікті тек қана Қазақстан Республикасының заңдарында, мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару туралы шартта көзделген жағдайларда не мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару құрылтайшысының жазбаша келісімімен иеліктен шығарады немесе кепілге береді. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында немесе мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару туралы шартта өзгеше көзделмесе, сенімгерлік басқарушы жылжымалы мүлікке билік етуге құқылы / Доверительный управляющий отчуждает или передает в залог недвижимоеимущество, переданное ему по договору доверительного управления государственнымимуществом, только в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, договором о доверительном управлении государственным имуществом либо с письменногосогласия учредителя доверительного управления государственным имуществом. Движимымимуществом доверительный управляющий вправе распоряжаться, если иноене предусмотрено законами Республики Казахстан или договором о доверительномуправлении государственным имуществом.
12. Құрылтайшы Сенімгерлік басқарушыға берілген күні Объектінің: 1) кепілде тұрмағанын; 2) үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалық салынғанын / салынбағанын; 3) сатуға қойылмағанын растайды / Учредитель подтверждает, что Объект на дату его передачи Доверительномууправляющему: 1) не находится в залоге; 2) обременен/не обременен правами третьих лиц; 3) не выставлен на продажу.
13. Объектіні сенімгерлік басқаруға беру оған меншік құқығының Сенімгерлік басқарушыға өтуіне әкеп соқтырмайды / Передача Объекта в доверительное управление не влечет перехода правасобственности на него к Доверительному управляющему.
14. Сенімгерлік басқарушының Объектіні басқару бойынша құқықтары мен міндеттері Объект Сенімгерлік басқарушыға берілген сәттен басталады / Права и обязанности Доверительного управляющего по управлению Объектомвозникают с момента передачи Объекта Доверительному управляющему.
Объект продажи
Доля (ТОО); Доля/участие в ТОО;
Объект ДУ: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗЕТА "ОТЫРАР АЛҚАБЫ"; БИН: 081140002829; Передаваемая доля, тг.: 1252000,00; Передаваемая доля, % от УК: 100,00; Адрес: Южно-Казахстанская область ; Отрарский район ; село Шаульдер, ул. Жумамурат Туякбаева, 9;Телефон: (72544) 2-13-48, 2-17-51; Оценщик: ЖК "Ешмуратов Т.Е"; Оценочная стоимость, тг: 687 000,00; Дата оценки: 10.08.2021;
Балансодержатель
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ОТЫРАРСКОГО РАЙОНА" АКИМАТА ОТЫРАРСКОГО РАЙОНА; БИН: 030440005307; Адрес: Южно-Казахстанская область ; Отрарский район ; с/о Шаульдерский, село Шаульдер, пр. Жибек жолы, 25; Телефоны: (72544) 2-15-48; 8 776 666 22 89;
Учредитель
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ОТЫРАРСКОГО РАЙОНА" АКИМАТА ОТЫРАРСКОГО РАЙОНА; ИИН/БИН: 100240001065; Адрес: 160700;Туркестанская область;Отрарский район;Шаульдерский с/о, село Шаульдер, ул. Жибек жолы, 25;
Телефоны для справок: (72544) 2-16-66, 2-14-74, 2-17-04;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Получатель платежа (рус.): АО "Информационно-учетный центр"; БИН: 050540004455.
Расчетный счет (IBAN/ИИК) в АО "Народный банк Казахстана": KZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX;
КНП: 171; Кбе: 16.
Публикация
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: на государственном языке - "Отырар өркениеті" аудандық қоғамдық-саяси, ақпараттық-танымдық апталық газет от 24.08.2021 № 34; на русском языке - "Отырар өркениеті" аудандық қоғамдық-саяси, ақпараттық-танымдық апталық газет от 24.08.2021 № 34; на веб-портале Реестра государственного имущества - 24.08.2021;
Примечание
Срок доверительного управления, мес.: 60;
Эл. документы
2019 балансБУХ БАЛАНС 19.pdf1,14 МБ
2020 балансБУХ БАЛАНС 20.pdf726,13 КБ
2018 балансБУХГАЛ БАЛАНС 18.pdf1,71 МБ
Основной средстваимущества ОТЫРАР АЛКАБЫ.pdf142,05 КБ
Справка о регистрациисправка.pdf401,16 КБ
Оценке рыночной стоимости недвижимого имущества08-04 основа ТОО Отырар Алқабы.pdf9,21 МБ
Проект договораКАЗ РУС.pdf487,37 КБ
ВНИМАНИЕ!!! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является непоступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, на счет АО "Информационно-учетный центр".
Правила проведения
Тендер по передаче в доверительное управление с правом последующего выкупа - форма торгов по предоставлению объекта в доверительное управление, проводимая с использованием веб-портала реестра в электронном формате, при которых учредитель обязуется на основе предложенных им исходных условий заключить договор с тем из участников тендера, кто предложит наивысшую выкупную цену за объект
Generated in 233ms